Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Rijeka – E-konzultacije

Građanima je u samoj konzultaciji (http://ekonzultacije.rijeka.hr/propisi-parkovi-i-istrcavalista-za-pse/) na sljedeći način objašnjena pozadina donošenja odluke o uređenju lokacija za kućne ljubimce: “Potaknut izmjenama Zakona o zaštiti životinja, Grad Rijeka nedavno je donio i novu odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i […]

Glasaj

Opis

Građanima je u samoj konzultaciji (http://ekonzultacije.rijeka.hr/propisi-parkovi-i-istrcavalista-za-pse/) na sljedeći način objašnjena pozadina donošenja odluke o uređenju lokacija za kućne ljubimce:

Potaknut izmjenama Zakona o zaštiti životinja, Grad Rijeka nedavno je donio i novu odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Novi propisi donose i nova pravila držanja kućnih ljubimaca, između ostaloga zabranu dovođenja pasa na javnu površinu bez povodca. Ako je pas utvrđen kao opasan, obveza je da pritom ima brnjicu. U parkovima je pse moguće voditi isključivo po pješačkim stazama, točnije – nije dozvoljeno puštati ih u cvjetnjake, na travnjake te dječja igrališta.“;

(…)

U tom svjetlu, posebno područje predstavljaju potrebe kućnih ljubimaca, posebice pasa, odnosno njihovih vlasnika. Te je potrebe važno zadovoljiti, ali i uskladiti sa željama i očekivanjima i onih građana koji nemaju kućne ljubimce.

Također, pojašnjeno je što će se postići realizacijom prijedloga građana koji pristignu u okviru ove provedene konzultacije, odnosno odlučivanja:

Planirana oprema u predviđenim parkovima za kućne ljubimce na Podvežici i Škurinjskoj dragi uključit će natpis kojim je označena namjena lokacije te pravila ponašanja. Površine će biti ograđene zaštitnom ogradom, izravnat će se teren i postaviti košarice vrećicama za skupljanje psećeg izmeta. U ovoj vas konzultaciji pitamo i o dodatnim potrebama koje u dogledno vrijeme trebaju zadovoljiti ovi parkovi.” ; “…u ovoj vas konzultaciji pitamo na kojim lokacijama u Rijeci sada zadovoljavate potrebe kućnih ljubimaca za slobodnim kretanjem i trčanjem te postoji li potreba, uz uređenje parkova za pse, pronaći i površine za istrčavališta.” ; “Jednako tako, budući da je dozvoljeno ukopavanje kremiranih ostataka, u ovoj konzultaciji provjeravamo i interes vlasnika kućnih ljubimaca za korištenje groblja na ovakav način.

I konačno, precizno je navedeno: „Po završetku ove konzultacije, Grad Rijeka razmotrit će odgovore građana, vlasnika kućnih ljubimaca i onih koji to nisu, te u svjetlu iskazanih potreba i komentara, urediti predviđene parkovne površine, odrediti pravila ponašanja na njima, razmotriti potrebu pronalaženja lokacije za istrčavalište za pse, te procijeniti interes za uređenjem postojećeg groblja za kućne ljubimce.

 

Građani su se u konzultaciji svojim prijedlozima javljali:

Obuhvaćena populacija bili su svi građani RIjeke, svih starosnih dobi, pri čemu smo očekivali da će nam se pretežito javiti osobe koje su vlasnici kućnih ljubimaca, kao i oni građani koji su u neposrednom kontaktu s njima. Konzultacija s građanima o Parkovima za pse i ostalom navedenom trajala je od 2. svibnja do 21. svibnja. 2014. (Napomena: Prethodno je provedeno Savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja sa napuštenim životinjama trajalo je od 31. siječnja do 1. ožujka 2014. godine, a zbog velikog interesa javnosti savjetovanje je bilo produženo i trajalo je zaključno do 7.ožujka 2014. godine, odnosno ukupno 37 dana.)

O mogućnosti uključenja u konzultaciju javnost je informirana putem dnevnih novina:

Novi list: http://novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Rubrike&WCU=285D2863285D2863285A28582859285C2863287A28712863289A2891289D2893289A2863285F2858285C285A285E28582863286328632863N

Večernji list:

http://www.vecernji.hr/kucni-ljubimci/e-konzultacije-s-gradanima-o-kucnim-ljubimcima-936295

Putem lokalnih radijskih stanica (Radio Rijeka, Totalni FM, Radio Korzo), te ostalih medija, npr: http://www.rijeka-klik.hr/kamo-danas/scena/item/7454-otvorena-e-konzultacija-i-anketa-o-kucnim-ljubimcima-u-rijeci

Također i putem službenih gradskih web stranica:

portal rijeka.hr: http://www.rijeka.hr/OtvorenaEkonzultacijaS)

portal mojarijeka.hr: bannerom koji je vodio na konzultaciju

objavom na gradonačelnikovom portalu (www.vojko-obersnel.com)

putem Facebook profila te Twittera gradonačelnika i grada Rijeke.

Ovo je moguće provjeriti u arhivi konzultacija koje je Grad Rijeka proveo, npr: http://ekonzultacije.rijeka.hr/2011/ ; http://ekonzultacije.rijeka.hr/2012/ ; http://ekonzultacije.rijeka.hr/2013/

Tijek ovog projekta:

Objavljena konzultacija s ciljem uključivanja građana u odlučivanje:

 

Obavijesti o objavljenoj konzultaciji uz poziv građanima na sudjelovanje:

 

Objavljeni rezultati konzultacije:

 

Obavijesti o rezultatima provedene konzultacije:

 

Obavijesti o realizacijama prijedloga građana ponuđenih u konzultaciji:

 

Sadržaj e-konzultacije:

Linkovi na materijale korištene u samoj konzultaciji, odnosno dokumentacija koja je bila dostupna građanima u kontekstu samog sudjelovanja u odlučivanju:

http://www.zakon.hr/z/257/Zakon-o-za%C5%A1titi-%C5%BEivotinja

  • Gradska odluka temeljena na zakonskom okviru:

http://sn.rijeka.hr/2014/03/odluka-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-uvjetima-i-nacinu-drzanja-kucnih-ljubimaca-nacinu-kontrole-njihova-razmnozavanja-uvjetima-i-nacinu-drzanja-vezanih-pasa-te-nacinu-postupanja-s-napustenim-i-izg/

Osnovni problem

Rijeka je grad koji je u svojim administrativnim granicama vrlo skučen. Točnije, zauzima tek 44 km2. Na tako malom prostoru urbane sredine katkad je teško organizirati dovoljnu količinu zelenih i rekreacijskih površina za građane. A poseban problem predstavljalo je nepostojanje parka za pse, odnosno površina za boravak i istrčavanje pasa. Problem se odnosio podjednako i na vlasnike kućnih ljubimaca i na one koji to nisu. Na jedne zbog nemogućnosti zadovoljavanja potreba ljubimaca za adekvatnim prostorom , a na druge zbog osjećaja da kućni ljubimci uzurpiraju zelene površine namijenjene građanima i da se vlasnici kućnih ljubimaca ne pridržavaju propisa.

Rješavanje problema

E-konzultacija koju smo proveli u travnju 2014. godine odnosila se na komunalnu akciju uređenja parkova za pse, propisivanja pravila ponašanja na tim lokacijama, potrebe za pronalaženjem istrčavališta za pse i uređenja groblja za kućne ljubimce. Problematika je razmatrana je u kontekstu novih gradskih propisa, odnosno državnih akata vezanih uz zaštitu životinja i držanje kućnih ljubimaca.
Cilj uključivanja javnosti bio je udovoljiti stvarnim potrebama vlasnika kućnih ljubimaca u kontekstu brige o ljubimcima u urbanoj gradskoj sredini. Željeli smo postići uključivanje i vlasnika ljubimaca i ljudi koji to nisu da bismo na adekvatan način objedinili i uskladili potrebe i jednih i drugih, odnosno da zadovoljavanje potreba kućnih ljubimaca ne bismo sveli na puko komunalno opremanje lokacija.
U samom procesu konzultiranja s građanima bili su zadani ranije doneseni propisi o kućnim ljubimcima (o kojima je prethodno već bilo provedeno Savjetovanje s javnošću) i jasno je navedeno da te propise nije moguće mijenjati putem E-konzultacije. A otvorena pitanja o kojima su se građani mogli izjasniti u ovom procesu ticala su se praktičnog uređenja predviđenih lokacija za parkove za pse, formuliranja pravila ponašanja na tim lokacijama, potrebe za pronalaženjem lokacija za istrčavališta za pse, dodatnog opremanja postojećih plaža za pse i potrebe uređenja odnosno revitalizacije groblja za kućne ljubimce.
Dakako, mogli smo naprosto pronaći neku lokaciju, angažirati komunalne službe da je urede i objaviti da je to park za pse, ali odlučili smo cijelom projektu pristupiti drugačije, uvažavajući u cijelosti mišljenje vlasnika pasa i udruga za zaštitu kućnih ljubimaca, ali i onih građana koji nemaju pse.
Naime, odluka da problematici pristupimo na navedeni način donesena je na temelju prethodnih sličnih metoda korištenih pri donošenju odluka. Naime, Grad Rijeka od 2011. godine donosi odluke uključujući javnost u taj proces na ovaj način. Dosadašnja iskustva pokazala su da su tako donesene odluke, odnosno projekti, kvalitetniji, bolje prihvaćeni od strane građana i da se tako donesene odluke više poštuju i usklađenije su sa stvarnim potrebama građana.
Ovo je moguće provjeriti u arhivi konzultacija koje je Grad Rijeka proveo, npr: http://ekonzultacije.rijeka.hr/2011/ ; http://ekonzultacije.rijeka.hr/2012/ ; http://ekonzultacije.rijeka.hr/2013/

Rezultati

U planiranju postavljanja teme i prikupljanju potrebnih dokumenta, pravilnika, propisa, fotografija itd. sudjelovali su gradski službenici.
U provođenju same konzultacije s građanima, također.
A u samom odlučivanju sudjelovalo je:
- u komentarima i ispunjavanju same ankete 538 osoba (http://ekonzultacije.rijeka.hr/rezultati-e-konzultacije-propisi-parkovi-i-istrcavalista-za-pse/)
- posjetom stranici i čitanjem 1883 osobe (jedinstveni posjeti) odnosno 2144 ukupnih posjeta
- putem gradonačelnikovog Facebook profila tema je evidentirano dosegla 10.163 osoba
- temu je velik broj građana komentirao i na društvenim mrežama

Kao što je vidljivo iz odgovora, priloženih kao niz pdf dokumenata na:
http://ekonzultacije.rijeka.hr/rezultati-e-konzultacije-propisi-parkovi-i-istrcavalista-za-pse/
na svako pitanje iz anketnog upitnika, građani su ostavili i do 400 komentara i prijedloga, nerijetko i vrlo opsežnih.
Veliki broj građana podržao je nove gradske propise, posebno one dijelove koji se odnose na mjere spram neodgovornih vlasnika kućnih ljubimaca te higijene na javnim prostorima, predlažući u mnogim slučajevima i strože kazne i snažnije provođenje propisa na terenu.
Pored toga, pokazalo se da je javnost iznimno konsolidirana po pitanju potrebe za novim površinama za pse i uređenjem starih - već prema financijskim mogućnostima proračuna. Postalo je očito da u javnosti postoji visoka svjesnost po pitanju suradnje u daljnjoj regulaciji suživota s ljubimcima u gradu, kako u stambenim zgradama tako i na javnim površinama, bez obzira imali li građani kućne ljubimce ili ne.
Ova e-konzultacija potvrdila je da se radi o temi i raspravi koja redovito angažira velik broj građana, bez obzira bili oni vlasnici kućnih ljubimaca ili ne. Nadležnim gradskim službama svi su prikupljeni podaci, komentari i prijedlozi od velike koristi u smislu da će dobivena povratna informacija biti aktivno korištena prilikom osmišljavanja svih budućih parkova i istrčavališta namijenjenih psima.
Nadalje, ova konzultacija donijela je dobre prijedloge za bolju provedbu propisa vezanih za kućne ljubimce. Postoji svjesnost o potrebnoj ravnoteži između kažnjavanja prekršaja na jednoj strani te konstantnog informiranja i obrazovanja na drugoj strani, što na kraju jedino i može dovesti do podizanja kvalitete života s kućnim ljubimcima. Stoga je zaključeno da će provedba propisa, prema pristiglim prijedlozima, doista morati uključivati kombinaciju obrazovanja i informiranja građana s jedne strane, a onda i efikasnijeg provođenja mjera s druge strane, uključivši i kazne, ali uvijek na dobrobit kako odgovornih vlasnika pasa tako i ostalih građana.
U ovoj godini dvije su se površine utvrdile kao parkovi za pse (na Podvežici i u Škurinjskoj Dragi).
Pravila ponašanja za vlasnike pasa obuhvatila su dio prijedloga pristiglih u ovoj konzultaciji, prije svega obavezu da vlasnici pasa očiste izmet za svojim psom i obavezu da nadgledaju ponašanje svoga psa tijekom cijelog boravka u parku, poglavito u kontekstu kontakata s drugim psima.
Što se tiče opremanja ovih parkova, oni su već dobili osnovne sadržaje i klupice za vlasnike pasa, a u budućem razdoblju predvidjet će se nabavka i ostale opreme predložene u ovoj konzultaciji poput sprava za vježbanje pasa, slavine s vodom i dr.
Jednako tako, osim parkova namijenjenih psima, utvrdit će se bar još jedna lokacija u Rijeci za potrebe formiranja istrčavališta za pse budući da je veći broj sudionika u konzultaciji to istaknuo kao dodatnu potrebu.
Kako je pod pitanjem o plažama za pse veći broj građana istaknuo potrebu postavljanja zaštitne ograde na plaži na Brajdici, prvenstveno opasnosti ceste koja se nalazi u blizini, Grad je promptno prije sezone kupanja postavio jednostavnu ogradu kako bi se mogućnost istrčavanja pasa s plaže na cestu spriječila.
Jednako tako, obzirom na interes iskazan prema uređenju i korištenju groblja za kućne ljubimce, u budućem će razdoblju Grad svakako namijeniti dio sredstava za uređenje ove lokacije.

Konkretni rezultati provedenog projekta su ovi:
• 538 građana izravno je predložilo kako urediti parkove za pse, postojeće plaže za pse, istrčavališta i groblje za kućne ljubimce
• u roku od 21 dan (17. lipnja) po završetku konzultacije postavljena je ograda na jednoj od plaža za pse po prijedlogu građana
• u roku od 45 dana (4. srpnja) po završetku konzulacije uređen je i otvoren prvi park za pse
• prilikom otvorenja parka za pse, postavljena je tabla s pravilima ponašanja prema prijedlozima pristiglim u ovoj konzultaciji
• trenutno gradske službe traže prostor koji bi bio namijenjen za istrčavalište za pse

Troškovi projekta

Posebnih troškova provedbe ovog projekta nije bilo.
Grad Rijeka već od 2011. godine provodi konzultacije s građanima. Odnedavno su, uvođenjem zakonske obaveze, toj praksi pripojena i Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Sve se odvija na stranici http://ekonzultacije.rijeka.hr/ koju su izradile i vode gradske službe.

Drugi učinci projekta

Nemamo informacija o primjeni rezultata ovog projekta u drugim gradovima, no tijekom trajanja konzultacije, višekratno smo dobivali pozitivne komentare građana drugih gradova koji su izražavali želju da se slično provede i u njihovim sredinama. Na to, dakako, Grad Rijeka ne može direktno utjecati.

Održivost projekta

Projekt E-konuzultacija Rijeka će nastaviti provoditi i dalje.
A što se tiče ove konkretne teme (parkovi i istrčavališta za pse), trenutno se u Rijeci uređuje i druga parkovna površina za kućne ljubimce jer su gradske službe uočile izuzetan interes javnosti prema ovoj problematici i posvetile se udovoljavanju ovih potreba građana. Paralelno, iako smještena na skučenom prostoru od samo 44 km2, Rijeka traži mogućnost da se na nekoj lokaciji uredi i istrčavalište za pse.