Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Rijeka – iURBAN – poticanje energetske učinkovitosti u gradovima

Kroz ovaj projekt 16 objekata u vlasništvu Grada Rijeke i deset objekata Energa bit će opremljeno pametnim mjeračima, koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata. Isto tako, bit će izgrađen i sustav praćenja potrošnje energenata u javnim zgradama. Riječ je o primjeni najmodernijih tehnologija tzv ,,smartmeteringa“, odnosno sustava praćenja utroška energije u realnom […]

Glasaj

Opis

Kroz ovaj projekt 16 objekata u vlasništvu Grada Rijeke i deset objekata Energa bit će opremljeno pametnim mjeračima, koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata. Isto tako, bit će izgrađen i sustav praćenja potrošnje energenata u javnim zgradama. Riječ je o primjeni najmodernijih tehnologija tzv ,,smartmeteringa“, odnosno sustava praćenja utroška energije u realnom vremenu.

Kroz projekt će se kao pilot instalacija ova mjerila ugraditi u razne tipove objekata – u zgrade, na javnu rasvjetu, u toplane te u zgrade s proizvodnjom električne energije (sunčane elektrane i kogeneracija).
Podaci prikupljeni ovom tehnologijom koristit će se za izradu informatičkog rješenja koji će Gradu Rijeci sugerirati kako se ponašati energetski učinkovitije, a tvrtkama poput Energa pomagati kako optimizirati tarifnu politiku prema korisnicima i ujedno učinkovitije nabavljati primarnu sirovinu.
Razvoj ovog segmenta energetike u EU vodi ka stvaranju distribuiranih sustava objedinjenih u manje cjeline – tzv microgrid-ovima, u kojima će biti zastupljeni korisnici koji, osim što učinkovito gospodare energijom, koriste i vlastite izvore električne energije – mikrokogeneracije, solarne i vjetroelektrane, itd.
Projekt je u tehničkom smislu izuzetno složen, ali istovremeno i vrlo značajan za Grad Rijeku i Energo, kako zbog razvijanja vlastitih potencijala, tako i zbog povećanja razine energetske usluge svojim korisnicima i građanima.

Trajanje projekta: 1.10. 2013. – trajanje 36 mjeseci

Partneri:

  • Integrated Environmental Solutions Limited, Velika Britanija
  • Sensing & Control Systems, Španjolska
  • Vitrociset, Italija
  • Institut za računalnu znanost i društvene studije (ALU-FR), Sveučilište u Freiburgu, Njemačka
  • Fraunhofer Institut za solarnu energiju (ISE), Njemačka
  • Energetska agencija iz Plovdiva, Bugarska
  • EVN Bulgaria Toplofikatsia, Bugarska
  • Energo
  • Grad Rijeka

iURBAN

Osnovni problem

Problem kojim se rješava ovim projektom je napredno sustavno gospodarenje energijom koje predstavlja kontinuirani proces poboljšanja energetske efikasnosti te održivo gospodarenje resursima. Troškovi energenata (prirodni plin, loživo ulje, ogrjevno drvo, električna energija) i vode u zgradama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave predstavljaju značajnu stavku u proračunima gradova. Sustavnim gospodarenjem energijom optimizira se i smanjuje potrošnja energije poboljšanjem energetske efikasnosti, a time se ostvaruju izravne financijske uštede i smanjuje štetan utjecaj na okoliš.

Rješavanje problema

iURBAN predlaže razvijanje i potvrdu softverske platforme koja će integrirati različite ICT sustave upravljanja energijom (hardware i software) u dva europska grada, od kojih je jedan Grad Rijeka. Ovaj pametni alat za gospodarenje energijom u gradovima omogućiti će korisne podatke novom sustavu podrške odlučivanju, koji će učiniti dostupnima potrebne parametre za stvaranje i daljnji razvoj novih poslovnih modela. Ti modeli dati će doprinos upravljanju i distribuciji energije na globalnoj razini, a koja je proizvedena i konzumirana na lokalnoj razini (grad ili četvrt), kroz uključivanje aspekata ponašanja korisnika i općenito proizvođača i potrošača energije (Prosumera) u softversku platformu.
Cilj je integrirati postojeće i nove pametne sustave mjerenja za vodu, grijanje, plin i električnu energiju. Tijekom ove faze provoditi će se potpuni nadzor i sinkronizacija mjernih uređaja sa Smart City bazom podataka.
Na taj način razvija se baza podataka pametnog grada u kojoj će biti pohranjeni svi podaci vezani uz energiju, koji su generirani u gradu, te razviti decentralizirani sustav za potporu odlučivanju u pitanjima energetike koji prikuplja podatke u stvarnom vremenu te ih agregira, analizira i predlaže mjere potrošnje i proizvodnje energije. Navedeni alati će podržavati ugovorne sheme za kontrolu potražnje, dinamične multi-tarife, mogućnosti prebacivanja opterećenja, rasterećenja, pohranu, prioritizaciju obnovljivih izvora energije.
Inovacija u Akciji
Analize velikih podataka i distribuirana inteligencija
Infrastruktura pametnog mjerenja iURBAN projekta, snima podatke visoke frekvencije iz više izvora – plina, električne energije, grijanja i vode. Koristeći naprednu računalnu inteligenciju i paralelnu obradu u oblaku, iURBAN pametni sustav za potporu odlučivanju pomaže građanima i energetskim poduzećima razumjeti kada, zašto i kako troše i proizvode energiju.
Za razliku od drugih “Pametni grad” alata za upravljanje energijom, iURBAN stvara mrežu distribuirane inteligencije kroz personalizirani alat pomoću kojega kućanstva i lokalne organizacije mogu dobiti uvid u svoju energetsku učinkovitost, te savjete za poboljšanje. Kroz zbrajanje navedene distribuirane inteligencije, energetske tvrtke mogu pratiti i poboljšati učinak na razini grada.
Građanin kao vodeći učesnik
U iURBAN-u znamo da je grad onoliko pametan koliko su pametni njegovi građani. Kroz niz radionica, građani Plovdiva i Rijeke otkrivaju prednosti tehnologija pametne energije, te izravno doprinose razvoju iURBAN alata.
Navedeni pristup osigurava rješenje prilagođeno korisnicima, koje zadovoljava zahtjeve građana za pristupačnim i čistim energetskim uslugama.
Novi poslovni modeli
S iURBAN alatom, kupci energije mogu dati svoje energetske podatke trećim stranama, kao što su: instalateri solarnih panela, instalateri prozora i izolacije, tvrtke za pružanje energetskih usluga, tvrtke za razvoj softvera, distributeri pametnih uređaja te drugi poduzetnici.
Navedene treće strane potom mogu ponuditi proizvode i usluge prilagođenje potrebama kupaca.
Protokol validacije “Pametnog grada”
Kako možemo znati koristi li grad energiju učinkovito? Kako možemo usporediti inicijativu pametne energije jednog grada, s onom drugog grada? iURBAN razvija inovativni protokol validacije, koji se temelji na proširenom IPMVP-u za zgrade.
Koristeći indikatore ključnog učinka, može se usporediti energetska učinkovitost različitih gradova, te mogu biti identificirana područja za ulaganje u čistu energiju. Novi protokol će biti upotrijebljen u Rijeci i Plovdivu. Koji grad će biti predvodnik u pametnoj energiji?
Dobrodošli Prosumeri!
iURBAN gradi infrastrukturu koja će poticati stanovnike diljem Europe da postanu Prosumeri – kupci koji i troše i proizvode energiju. iURBAN će ponuditi alate za upravljanje i savladavanje tehničkih i financijskih prepreka koje su zajedničke malim sustavima obnovljive energije.
Navedeni alati će također predložiti poboljšanja nacionalnim regulatornim okvirima, kako bi se olakšalo široko usvajanje lokalne, čiste energije.
Robusni okviri sigurnosti i privatnosti
Zaštita podataka je ključna kako bi se zadobilo povjerenje korisnika. iURBAN stvara sigurnosni okvir koji jamči robusnost sustava.
Nadalje, pristup diferencijalne privatnosti se koristi kako bi se osigurala potpuna privatnost građana i kako bi se garantiralo da se njihovi podaci dijele samo s ovlaštenim trećim stranama.

Rezultati

Očekivani rezultati
Dvorazinski sustav za potporu odlučivanju koji u stvarnom vremenu može obraditi podatke senzora, u svrhu optimizacije proizvodnje, potrošnje, pohrane i distribucije energije u urbanim područjima.
Poboljšane sposobnosti komunikacije i predviđanja, koje operaterima lokalnih energetskih sustava daju mogućnost prilagodbe potražnje, kako bi osigurali predvidljivije, pouzdanije i ekološki prihvatljive energetske usluge.
Smanjenje uporabe primarnih energenata za 10 do 20%, te smanjenje emisije stakleničkih plinova za 5 do 10% u gradovima u kojima se provodi iURBAN pilot projekt, kao rezultat implementacije novih mehanizama za odgovore na potražnju (Demand Response) i angažiranje korisnika, te novih poslovnih modela koji su bazirani na podacima.
Stvaranje socijalne svijesti i prikupljanje korisnih informacija o tendencijama društva, potrebama, rizicima i željama, vezanim uz korištenje energije.
Usvajanje od strane gradskih vlasti, koje će iURBAN koristiti kao moćno oruđe za razvoj novih usluga i informiranih politika održivosti.
Stvaranje čistih i cjenovno pristupačnih energetskih usluga koje omogućuju potrošačima „zeleniji“ životni stil, stvaraju radna mjesta i doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Troškovi projekta

Europska je komisija Gradu Rijeci i Trgovačkom društvu Energo odobrila sufinanciranje projekta iURBAN u iznosu od 454.749 eura. Od te svote Gradu Rijeci odobreno je 245.949 eura, a Energu 208.800 eura. Projekt se sufinancira kroz Okvirni program 7 (FP7), a riječ je o najvažnijem europskom programu kroz koji se s oko 50,5 milijardi eura financira znanost i istraživanje, u proračunskom razdoblju 2007. do 2013. godine. Za realizaciju navedenog projekta Grad Rijeka nije povećao broj službenika, niti je realizacija povjerena drugim strankama.

Drugi učinci projekta

IURBAN rješenje će imati utjecaj na područje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, energetike, građevinarstva, niskogradnje, pametnih gradova (gradova u cjelini) i svih povezanih dionika.
Jedan od prvih i najvažnijih pokretača projekta iUrban je kvantitativno i značajno smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 uz pomoć ICT-a. Energetska učinkovitost i model smanjenja emisije stakleničkih plinova se temelji na IPMVP, a ključni pokazatelji za provjeru i ocjenjivanje utjecaja iURBAN-a će biti definirani. Cilj je razviti sustavan postupak vrednovanja i ocjenjivanja učinaka koji proizlaze iz implementacije iURBAN smartDSS-a. Ta metodologija će odabrati nekoliko pokazatelja među kojima su dva temeljna parametra koja će se pratiti i analizirati, a to su smanjenje potrošnje energije i smanjenje CO2.
Osim toga, projekt iURBAN će analizirati razloge za smanjenje potrošnje energije i emisije CO2 slijedeći IPMVP protokol, njihovim kvantificiranjem kao funkcije različitih varijabli: društvene svijesti, poslovnih/ekonomskih razloga, integracije ICT alata, povećanja obnovljivih izvora energije, optimizacije distribucije energije, itd.
Nedavni pilot projekti su pokazali da upoznavanjem korisnika s detaljnim podacima o potrošnji energije i davanjem prijedloga za uštedu energije korisnici mogu smanjiti svoju potrošnju u prosjeku za 6,4% te smanjiti emisiju stakleničkih plinova za oko 2-3%. Dodavanjem novih značajki u smartDSS poput promjenjivih cijena, odgovora na potražnju, korisničkog angažmana i novih poslovnih modela, kod iURBAN gradskih pilota se očekuje smanjenje od 10-20% u primarnoj potrošnji energije i 5-10% smanjenje emisije stakleničkih plinova.
Još jedan utjecaj je usvajanje ICT od strane gradskih vlasti kao novi OS slijedeći paradigmu „Internet of things“ , optimizirane, gotove za korištenje generacije usluga u pametnim gradovima. Dakle, administratori u gradovima mogu pristupiti sustavu za prikupljanje korisnih informacija za potrebe izvješćivanja, donošenje odluka ili jednostavno praćenje trendova. Osim toga, smartDSS će biti moćan alat za razvoj gradskih politika i strategija.
Osim toga, iURBAN će izraditi metodologiju temeljenu na IPMVP protokolu, te će uključivati analizu društvenih troškova i koristi, korištenjem društvenih i gospodarskih ključnih pokazatelja uspješnosti kao što su: ekonomski utjecaj smanjenja komunalnih računa potrošača na razini gradova, smanjenje troškova u zdravstvu zbog smanjenja broja respiratornih problema koji su povezani s utjecajem stakleničkih plinova, smanjenje zagušenja u električnoj mreži i otvaranje novih radnih mjesta.
Dakle, ova metodologija će pomoći u budućoj eksploataciji sustava, demonstrirajući ROI sustava i njegov potencijal kao moćno političko sredstvo koje gradske vlasti mogu iskoristiti kako bi opravdale odluke vezane za energetsku politiku.
S druge strane, planirane aktivnosti vezane za diseminaciju i korištenje sustava je objavljivanje tehničkih, znanstvenih, komercijalnih i marketinških članaka koje će objavljivati autori iz različitih organizacija koje rade na projektu iURBAN.
Projekt iUrban će zadržati sinergije s drugim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim aktivnostima putem svoje mreže, kao i putem partnera konzorcija koji imaju veliko iskustvo u širokom rasponu zajedničkih projekata na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Projekt iUrban se općenito bazira na pretpostavci da će cijene energije iz fosilnih goriva nastaviti rasti u cijeloj Europi, uzrokujući zainteresirane da zahtijevaju sve veći udio zelene energije.
Srodna istraživanja potvrđuju da će svijest o negativnim utjecajima energije iz fosilnih goriva postati sve raširenija.
Vlasti u gradu, na regionalnoj i razini EU-a pomoću tih nalaza nastoje opravdati nametanje strožih propisa koji će oblikovati budućnost europske energetske karte/slike. Konačno, deregulacija tržišta energije i dalje će poticati ulazak novih aktera u lokalne energetske ekosustave, osiguravajući bolje usluge kojima je kupac u središtu.

Održivost projekta

Grad Rijeka koji pažnjom dobrog gospodara upravlja i raspolaže svom svojom imovinom, namjerava kroz predstojeće razdoblje, a u skladu s proračunskim mogućnostima, opremiti pametnim mjeračima, koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata sve prostore poslovne, stambene i javne manjene. Posebni naglasak biti će stavljen na izgradnju sustava praćenja potrošnje energenata u javnim zgradama.