Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Rijeka – Startup inkubator za mlade

AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PROJEKTA Pripreme za pokretanje STARTUP inkubator započele su krajem 2012. godine. Inicijativa Grada Rijeke naišla je na odličan odaziv poduzetnika, stručnjaka i akademske zajednice spremnih na suradnju i prijenos znanja na mlade sa poduzetničkim idejama u raznim područjima. Početkom 2013.godine raspisan je javni poziv za mentore koji bi radili bez naknade. Odazvalo […]

Glasaj

Opis

AKTIVNOSTI NA PRIPREMI PROJEKTA
Pripreme za pokretanje STARTUP inkubator započele su krajem 2012. godine. Inicijativa Grada Rijeke naišla je na odličan odaziv poduzetnika, stručnjaka i akademske
zajednice spremnih na suradnju i prijenos znanja na mlade sa poduzetničkim idejama u raznim područjima.
Početkom 2013.godine raspisan je javni poziv za mentore koji bi radili bez naknade. Odazvalo se 30 zainteresiranih poduzetnika i stručnjaka sa respektabilnim referencama u poduzetništvu i raznim stručnim i znanstvenim područjima.
Raspisan je i javni poziv za polaznike prve generacije polaznika STARTUP inkubatora. Zaprimljeno je 15 prijava odnosno javilo se 15 timova sa 35 članova.
Na poziv za sudjelovanjem u projektu odazvala se cjelokupna akademska i znanstvena zajednica u Rijeci odnosno Sveučilište u Rijeci sa svim sastavnicama i Veleučilište u Rijeci.
PRIMJENA PROJEKTA I IZAZOVI KOJI SU SE POJAVILI PUTEM
Nakon podrške javnog i privatnog sektora dovršeno je uređenje i opremanje prostora na način koji je prihvatljiv mladima za rad i suradnju na projektima, pojavilo se pitanje stručne selekcije prijava timova, organizacije radionica, konzultacija i networking-a koje bi bilo prihvatljivo za sve projektne partnere.
Osnovano je programsko vijeće sastavljeno od svih projektnih partnera i stručnih vanjskih suradnika odnosno mentora koje je razmatralo prijave i donijelo odluke o ulasku timova. Ono je postalo tijelo zaduženo za rješavanje strateških programskih pitanja i time olakšalo međusobnu komunikaciju i učinilo procese u radu STARTUP inkubatora transparentnima.
U toku 2013.godine se u javnosti u Rijeci i okolici prepoznalo nerazumijevanje projektnih ciljeva te su poduzete dodatne opsežne aktivnosti na promociji projekta i njegovih ciljeva među mladima, poduzetnicima, fakultetima Sveučilišta i Veleučilištu.
Javnost i partnere informiralo se o odlukama programskog vijeća i predstavili su se rezultati timova koji su postigli zavidne rezultate na natjecanjima Startup ideja u Hrvatskoj i regiji te u Kuala Lumpuru na svjetskom okupljanju Startup ideja pod pokroviteljstvom predsjednika Sjedinjenih američkih država gospodina Baracka Obame. Tim iz STARTUP inkubatora putovao je na događaj pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva i obrta i Grada Rijeke.
STARTUP inkubator ima svoje web stranice https://startup.rijeka.hr , Facebook stranice https://www.facebook.com/startuprijeka i Twitter stranice https://twitter.com/Startup_Rijeka na kojima se javnosti predstavljaju događanja u inkubatoru i događanja tematski povezana sa inkubatorom.
KORISNICI
STARTUP inkubator je u tri generacije imao 122 korisnika koji su radili kroz 47 timova kao nositelja poslovnih ideja i stvorio je mrežu od 27 mentora, stručnjaka i poduzetnika spremnih dijeliti znanje i iskustvo. Četvrta generacija je započela proces inkubacije početkom svibnja 2015.godine i ima 48 korisnika organiziranih u 16 timova.
IDEJE KORISNIKA IZ RAZNIH STRUČNIH I ZNANSTVENIH PODRUČJA
Timovi u STARTUP inkubatoru razvijali su i razvijaju ideje u područjima IT , mobilnih aplikacija, energetike, mobilnosti/transporta, izdavaštva e-knjiga, turizma, marketinga, rekreacije, biotehnologije, medicine, proizvodnje i ugostiteljstva.
Ideje su povezane sa potrebama lokalne zajednice u segmentima energetske učinkovitosti, transporta i primjene informacijskih tehnologija: aplikacija za javni prijevoz u dnevnim migracijama stanovništva Rijeke i okolice, mobilna aplikacija namijenjena studentima u Rijeci za rješavanje svih pitanja studentskog života, ponovna uporaba otpadnog namještaja, proizvodnja multifunkcionalne obuće, web platforma za oblikovanje i izdavanje e-knjiga, web platforma za efikasne procese nabave među gospodarskim subjektima, mobilna aplikacija za kreiranje marketinških kampanja putem društvenih mreža, energetski učinkoviti AC adapteri …
PODRŠKA MENTORA IZ JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U PROVEDBI PROJEKTA
Prema potrebama timova u tri generacije organizirano je 66 specijaliziranih edukacija koje su održali mentori i stručnjaci u raznim područjima.
Mentori su sa korisnicima održali 173 konzultacije odnosno radne sastanke na rješavanju konkretnih izazova u razvoju ideja.
Sukladno interesima timova , STARTUP inkubator je isporučio 22 poslovna plana.
Podrška u provedbi navedenih aktivnosti projekta osigurana je od strane mentora i vanjskih suradnika iz privatnog sektora te akademske zajednice.

Osnovni problem

NEZAPOSLENOST MLADIH
Gradovi budućnosti žele i moraju razvijati projekte i programe koji doprinose društvenoj i ekonomskoj ravnoteži odnosno utječu na kvalitetu života građana,
energetski su učinkoviti te utječu na konkurentnost i inovativnost malog i srednjeg poduzetništva. U uvjetima ograničenih proračunskih sredstava sve navedeno potrebno je provoditi na učinkovit i pametan način uz korištenje novih tehnologija.
Mladi su najosjetljivija dobna skupina koja sve teže pronalazi posao i stječe svoja prva
radna iskustva. Velika nezaposlenost mladih utječe na društveno i ekonomsko stanje u zajednici kroz iseljavanje mladih, pad stope nataliteta,lošiji životni standard i pad potrošnje.
Prema popisu stanovništva iz 2011.godine u Rijeci živi 36.933 mladih do 29 godina od čega je njih 21.968 radno sposobno u dobi između 15 i 29 godina. Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za travanj 2015.godine u Rijeci je 7.627 nezaposlenih od čega je čak 1852 mladih u dobi između 15 i 29 godina sa završenim školovanjem .
Sveučilište u Rijeci u akademskoj godini 2014/2015 ima 16.666 studenata, a Veleučilište u Rijeci 2.737 studenata. Oni pored mladih iz Grada Rijeke okupljaju velike skupine mladih iz cijele Hrvatske .
ODGOVOR NA RJEŠAVANJE PROBLEMA NEZAPOSLENOSTI MLADIH
Grad Rijeka je u veljači 2013 godine pokrenuo STARTUP inkubator za mlade s ciljevima:
- stvaranje poticajnog okuženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja
- podizanje radnih kompetencija za zapošljivost mladih i
- utjecaj na razvoj poduzetničke kulture mladih.
Ciljane skupine STARTUP inkubatora su mladi, nezaposleni mladi, studenti Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, ali i svi ostali mladi iz Hrvatske i svijeta. Mladima je u Start up-u osigurana besplatna mentorska i savjetodavnu pomoć.
Poduzetnički inkubatori po svojoj prirodi posvećeni su poduzetnicima početnicima kojima je potrebna potpora u fazi pokretanja i razvoja poslovanja. STARTUP inkubator za mlade posvećen je mladima koji imaju inovativne poslovne ideje koje nude nova i bolja rješenja od konkurencije odnosno postojećih poduzetnika na tržištu. Mladi dobivaju potporu u postavi poslovnog modela i izradi poslovnog plana te donose odluku o realizaciji poslovne ideje i pokretanju poslovanja.
Grad Rijeka je nositelj projekta zajedno sa Riječkom razvojnom agencijom PORIN d.o.o. Rijeka, a partneri su Sveučilište u Rijeci, Veleučilište u Rijeci i Visoka poslovna škola PAR u Rijeci. Mentorsku mrežu čine stručnjaci iz raznih područja i poduzetnici. Projekt tako zajedno provode i razvijaju javni i privatni sektor sa akademskom zajednicom.

Rješavanje problema

Problemom nezaposlenosti mladih intenzivno se bavi Vlada Republike Hrvatske sa korištenjem europskih sredstva kroz Garanciju za mlade i provedbu brojnih mjera
zapošljavanja i samozapošljavanja mladih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Grad Rijeka od 1996.godine raspolaže sa 5.000 m2 u dva poduzetnička inkubatora gdje su smješteni poduzetnici početnici i kojima je osiguran prostor i savjetovanje pod vrlo povoljni uvjetima. Ti poduzetnici imaju ograničeno razdoblje boravka do 3 godine kada moraju sve svoje resurse i potporu potražiti na tržištu.
Dugoročno rješavanje svih pitanja razvoja poduzetničke infrastrukture te malog i srednjeg poduzetništva kojem se kroz nju pruža navodi na potrebu razvoja poduzetničke kulture i poduzetničkih vještina mladih koji će kao potencijalni poduzetnici i njihovi zaposlenici u budućnosti koristiti sve vrste potpornih mjera Grada Rijeke : poduzetničke inkubatore i nepovratne subvencije odnosno de minimis potpore za jačanje konkurentnosti riječkih poduzetnika. U navedenim procesima potpore poduzetnicima uočena je potreba razvoja projekata i programa na razvoju poduzetničkog načina razmišljanja, edukacije za poduzetništvo i neposredne potpore na postavljanju i realizaciji potencijalnih poduzetničkih poduhvata.
Grad Rijeka se u svom lokalnom spletu okolnosti odlučio za novi pristup rješavanja problema nezaposlenosti mladih i jačanju poduzetničke kulture među mladima.
NOVI PRISTUP RJEŠAVANJU PROBLEMA NEZAPOSLENOSTI MLADIH
STARTUP inkubator je novi oblik poduzetničke infrastrukture koja mladim osobama bez osnovanog obrta ili trgovačkog društva pruža potporu u početnom osmišljavanju i postavljanju poslovnih modela.
STARTUP inkubator mladima nudi:
- specijalizirane edukacije za razvoj poslovnih modela
- konzultacije/sastanke sa mentorima iz raznih poslovnih i znanstvenih područja (programiranje i izrada aplikacija, financije, marketing, management, prodaja, zaštita intelektualnog vlasništva, pravo i oblici gospodarskih subjekata, istraživanje tržišta, grafički dizajn, produkt dizajn, komunikacijske vještine, ...)
- postavljanje poslovnog modela
- izradu skraćenog poslovnog plana
- povezivanje sa svim subjektima relevantnima za realizaciju ideje (networking)
- riječku startup zajednicu kao potporu i motivaciju za poduzetničke poduhvate, poduzetničko razmišljanje i jačanje poduzetničkih vještina.
STARTUP inkubator je treći riječki inkubator. Pored dva poduzetnička inkubatora za proizvodne i uslužne djelatnosti koji podupiru poduzetnike početnike u rastu i razvoju poslovanja, bila je potrebna poduzetnička infrastruktura koja podupire pojedince u razvoju poslovnih ideja do realizacije na tržištu. Korisnici Start-up-a su mladi ljudi i njihovi timovi koji imaju znanja i ideje s područja informacijskih tehnologija, računalnih aplikacija, industrijskog dizajna, studenti raznih znanstvenih i drugih stručnih područja.
BESPLATNA MREŽA MENTORA (STRUČNJAKA I PODUZETNIKA)
Korisnici STARTUP inkubatora kroz razdoblje od 6 mjeseci imaju potporu bez naknade u osmišljavanju i postavljanju poslovnih modela kojima se nude inovativni načini rješavanja problema, boljih ili povoljnijih od konkurencije. Stručna pomoć pri realizaciji
vlastite ideje je osigurana od strane mreže 27 mentora te osobnim kontaktima sa stručnjacima iz gospodarskih subjekata ili sveučilišne zajednice. Mentori bez naknade pružaju pomoć mladim, kreativnim i obrazovanim ljudima u prilagodbi svojih poslovnih ideja stvarnim tržišnim zahtjevima, postavljanju poslovnih modela, zaštite intelektualnog vlasništva, marketinga, grafičkog i produkt dizajna, poslovnih kontakata i slično.
AKTIVNOSTI NA PROVEDBI PROGRAMA INKUBACIJE
Za svaku generaciju polaznika STARTUP inkubatora raspisuje se javni poziv i zaprimaju prijave on-line.
Po zaprimanju prijava u za to predviđenom roku, Programsko vijeće sastavljeno od predstavnika svih partnera i stručnih suradnika detaljno razmatra pristigle ideje te donosi odluku o ulasku u STARTUP inkubator.
Timovi su dužni mjesečno izvještavati o poduzetim aktivnostima i rezultatima rada na razvoju ideje te nakon tri mjeseca predstavljaju svoje unaprijeđene poslovne ideje Programskom vijeću. Ono tada donosi odluku o nastavku rada u inkubatoru ili odluku o završetku rada.
Nakon 6 mjeseci timovi predstavljaju javnosti i potencijalnim partnerima svoje poslovne modele i završavaju sa radom u inkubatoru.
KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA
Komunikacija sa timovima provodi se elektronskim kanalima komunikacije, a edukativni materijali koji se koriste su u elektronskom obliku.
Timovima je prezentirana tehnika 3D printanja za sve one kojima takva tehnologija može pomoći u razvoju proizvoda i osigurana je potpora za njihovu uporabu kroz mentorsku mrežu.
Pored navedene tehnologije timovima je prezentirana i Oculus Rift tehnologija koja oponaša stvarnost u virtualnom svijetu te je također osigurana potpora kroz mentorsku mrežu

Rezultati

REZULTATI
Polaznici STARTUP inkubatora su do sada otvorili 5 gospodarskih subjekata te posredno i neposredno se putem networking-a samozaposlilo i zaposlilo 25 osoba.
Polaznici koji su pokrenuli poslovanje koristili su mjere samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oni koji posluju na području Grada Rijeke mogu koristiti nepovratne subvencije iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke.
Svi su polaznici stekli znanja iz poduzetništva i poduzetničke vještine nužne za razumijevanje tržišnog poslovanja u postavljanju poslovnih modela, razvoju proizvoda i usluga, istraživanju tržišta i potreba potrošača, postavljanju prodajnih cijena, komunikaciju sa klijentima, upotrebu novih tehnologija.
NAČIN PROVEDBE AKTIVNOSTI UZ KORIŠTENJE INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
Javni pozivi za timove i mentore provode se elektronski odnosno on line putem web stranica https://startup.rijeka.hr .
Edukacije se provode uz neposredno sudjelovanje predavača u prostoru inkubatora na adresi Ružićeva 14 u Rijeci u dvorani prikladno opremljenoj za ovakav vid edukacije. U procesima edukacije kao materijal se papir ne koristi i time se pridonosi energetski učinkovitim procesima u javnoj upravi i zaštiti okoliša.
Iz generacije u generaciju povećava se broj korisnika kojima se pruža podrška uz iste režijske troškove. Rad mentora je bez naknade i iako obujam njihovih usluga prema timovima raste ne proizvodi dodatne troškove za proračun Grada Rijeke. Treća generacija konzumirala je 29 od ukupno 66 radionica i 112 od ukupno 173 konzultacije što čini rast obujam usluga mentora u trećoj generaciji u odnosu na drugu i prvu generaciju od gotovo 100% bez povećanja troškova za tu namjenu u proračunu Grada Rijeke.

Troškovi projekta

TROŠKOVI I FINANCIRANJE
Grad Rijeka je za potrebe STARTUP inkubatora prenamijenio poslovne prostore u Ružićevoj ulici 14/I (134 m²) i 14/II (133 m²), ukupne površine 267 m². Prostor je prilagođen mladoj populaciji radi stvaranja uvjeta za razvoj novih poduzetničkih ideja. Za njegovo uređenje i opremanje uložena su sredstva iz proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu u iznosu od 307.000 kn te za spajanje STARTUP inkubatora na optičku mrežu Grada Rijeke i nabavu informacijsko-komunikacijske infrastrukture i odgovarajuće informatičke opreme 97.000 kn.
PROVEDBA OD STRANE ODJELA GRADSKE UPRAVE
Projekt vodi Odjel gradske uprave za poduzetništvo kroz tim četvero djelatnica zaduženima za provedbu aktivnosti projekta i postizanje rezultata. Aktivnosti se provode u suradnji sa mentorskom mrežom i vanjskim suradnicima.
U provedbi se angažiraju mlade osobe na razdoblje od godine dana radi stručnog osposobljavanja putem mjera zapošljavanja mladih koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. U razdoblju veljača 2013 – svibanj 2015 angažirano je 5 osoba, a do
kraja 2015.godine planira se angažirati još dvije osobe. Inače, Grad Rijeka je od početka provedbe programa zapošljavanja mladih kroz stručno osposobljavanje od siječnja 2011. godine do svibnja 2015.godine u upravi angažirao ukupno 174 nezaposlenih mladih osoba koji su stekli svoja prva radna iskustva.

Drugi učinci projekta

INDIREKTNI REZULTATI
STARTUP inkubator stvorio je zajednicu mladih ljudi i poduzetnika koji su inovativni i razvijaju mnoštvo ideja te tako pokreću inicijative za događanja posvećena poduzetnicima početnicima i privlačenjem uspješnih poduzetnika, stručnjaka i edukatora. Tako su do sada održani događaji:
- Startup konferencija Rijeka 2013 koja je pružila edukativne radionice i izložbu radova mladih hrvatskih produkt dizajnera ostvarenu u suradnji sa Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
- Rock Paper Startups konferencija 2013 i 2014 godine koja je u Rijeku dovela poznate stručnjake i tvrtke iz startup svijeta poput g.Daniela Burke dizajnera u Google Ventures-u , inovatore, ljubitelje novih tehnologija i agencije koje stvaraju uspješne timove
- WhoHack hackaton 2013 i 2014 godine kao jednodnevna takmičenja IT timova u stvaranju cjelovitih aplikacija spremnih za tržište.
STARTUP inkubator je timove koji su imali ideje od značaja za rješavanje komunalnih i prometnih gradskih pitanja povezivao sa nadležnim komunalnim društvima radi ocjene o mogućoj primjeni ponuđenih rješenja.

Održivost projekta

STARTUP inkubator kontinuirano će razvijati program sukladno potrebama mladih ljudi i zajednice koja ga podržava te će se povezati sa organizacijama koje okupljaju druge start up zajednice radi podjele znanja i iskustva, ali i mogućeg razvoja inovativnih crowdfunding mehanizama za financijsku podršku razvoju poduzetničkih ideja.
Razvoj poduzetničke kulture mladih postaviti će nove izazove Gradu Rijeci u stvaranju coworking prostora za sve one koji žele razviti nove poslovne ideje i stvarati nova radna mjesta.
Grad Rijeka je u svojoj strategiji razvoja 2014-2020 postavio tri strateška cilja. Strateški cilj 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo objedinjuje niz aktivnosti, mjera, projekata i programa u cilju razvoja lokalnog gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama. Među projektima nalazi se i
STARTUP inkubator za koji je planirano širenje na nove grupe korisnika i pružanje novih vrsta usluga.
Projekt će se do kraja 2015.godine predstaviti gradovima i općinama buduće riječke urbane aglomeracije. STARTUP inkubator će se predstaviti i ostalim većim gradovima u Hrvatskoj i regiji radi stvaranja mreže koja nudi podršku mladima u razvoju poduzetničkih vještina i stvaranju boljih mogućnosti njihova samozapošljavanja i zapošljavanja.