Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Sisak – Pametnija mobilnost

Zaštita centra grada – Ovaj pod projekt se provodi u cilju smanjenja emisija povezanih s prometom u centru grada, uz poboljšanje kvalitete života i socioekonomskih vrijednosti ovog područja, kroz kombinirano poduzimanje mjera za smanjenje vozila u centru grada, usvajanje praksi čišćeg transporta i poboljšanje kvalitete okoliša u centru grada. Sisak, grad sa 47.000 stanovnika je […]

Glasaj

Opis

Zaštita centra grada – Ovaj pod projekt se provodi u cilju smanjenja emisija povezanih s prometom u centru grada, uz poboljšanje kvalitete života i socioekonomskih vrijednosti ovog područja, kroz kombinirano poduzimanje mjera za smanjenje vozila u centru grada, usvajanje praksi čišćeg transporta i poboljšanje kvalitete okoliša u centru grada.

Sisak, grad sa 47.000 stanovnika je jedan od rijetkih hrvatskih gradova koji nemaju pješačku zonu ni središnji gradski trg.  Riječ je o kompleksnom  gradskom  projekt u koji su uključeni svi subjekti koji imaju postojeću infrastrukturu i koji planiraju svoju infrastrukturu u obuhvatu zahvata rekonstrukcije. Trenutno je u tijeku ishođenje posebnih uvjeta od tijela i osoba određenih posebnim propisima a koja imaju infrastrukturu postojeću ili planiranu.

Obavljena su geo-radarska snimanja i obrađuju se i analiziraju podaci od kojih očekujemo da ce detektirati zatečeno stanje, odnosno usmjeriti nas kako na sto bezbolniji način izvesti planirani zahvat a da ne ugrozimo nedvojbeno postojeću arheološku baštinu.

Nakon prikupljenih posebnih uvjeta i analize georadarske snimke ishoditi ćemo lokacijsku dozvolu i nastavlja se izrada dokumentacije za građevinsku dozvolu koju očekujemo tijekom mjeseca lipnja.

Paralelno sa ishođenjem dokumentacije za uređenje partera po idejnom projektu nagrađenih autora i provedenom natječaju radi se i projekt rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže. U tijeku je odabir izrađivača dokumentacije za građevinsku dozvolu.

Gradske tvrtke usuglasile su se oko obima rekonstrukcije gradskih prometnica – Kranjceviceve i Radiceve do raskrižja sa Kukuljevićevom te se vrše pripreme za izradu dokumentacije za nužnu rekonstrukciju vodovodne mreže u tom dijelu, u duzini od oko 500m. Također planira se izvršiti i georadarsko snimanje vertikalnog profila trase cjevovoda kako bi se u sto je manje mogućoj mjeri i vremenu ustvari kontrolirano vršio iskop i postavljanje cjevovoda. Izvedba je planirana u 4, faze, 1, faza Radićeva od zgrade pol stranaka prema Kranjčevićevoj iako redoslijed izvođenja faza nije zadan u dokumentaciji niti budućoj dozvoli. Za izvedbu je u gradskom Proračunu osigurano 6 milijuna kuna. Svrha je u skladu sa smanjenjem putovanja osobnim automobilima, promoviranje nemotoriziranih putovanja i PT putovanja, kreiranjem visoko kvalitetnih prstenova između obje strane rijeke Kupe. Trenutno se većina putovanja odvija prema centru. To znači da bi u budućnosti takva putovanja mogla porasti još i više kako će porasti i motoriziranost. Utjecaj na uštedu energije i smanjenja emisija dolazi sa smanjenjem putovanja osobnim automobilima zbog prometnih ograničenja. Nadalje, očekuje se da se ostalim putovanjima smanji ukupno vrijeme putovanja. Uz pretpostavku da se 10% duljina lokalnih putovanja s autom zamijeni hodom, to bi značilo uštedu energije od 225 tona uštede naftnih derivata i oko 700 tona smanjenja emisije CO2.

 

Biciklističke staze – u realizaciji je projekt Izgradnja biciklističkih staza s ciljem stvaranja mreže biciklističkih staza u gradu kako bi se građanima omoguće alternativni načini prijevoza i smanji korištenje vozila na gorivo.  Obzirom da se u Sisku i danas, iako u neadekvatnim prometno – tehničkim uvjetima, odvija biciklistički promet, očekuje se da će se on i dalje razvijati, jer je konfiguracija terena za to izrazito povoljna. Biciklistički promet je godinama bio potiskivan, djelomično zbog povišenja standarda, a dijelom i zbog povećanog automobilskog prometa a time i povećane opasnosti za bicikliste. Grad Sisak ima potrebu za izradu projektne dokumentacije za uređenje biciklističkih staza i trakova u Sisku. Cilj je kontinuirano širenje biciklističkih koridora za formiranje zaokružene i cjelovite mreže biciklističkih staza i trakova na užem području grada Siska. Prva faza (Faza I) obuhvaća uređenje biciklističkih staza i trakova u sklopu postojećih koridora ulica koje ne zahtijeva građevinske radove odnosno koje zahtijeva one građevinske radove za koje nije potrebno ishoditi akte kojima se odobrava građenje.  U ovoj fazi projektom je obuhvaćeno pet gradskih  trgova i ulica i to :

  1. Trg bana Josipa Jelačića u duljini cca. 220 m
  2. Ulica kralja Tomislava u duljini cca. 600 m
  3. Ulica Franje Lovrića u duljini cca. 900 m
  4. Ulica Nikole Šipuša u duljini cca. 600 m
  5. Ulica I.K. Sakcinskog u duljini cca. 730 m

Ukupna duljina predmetnih prometnih površina iznosi cca. 3,05 km.

 

Drugom fazom II obuhvaćene su slijedeće lokacije:

  1. Područje između Rimske ulice i rijeke Kupe u duljini cca. 600 m
  2. Ulica Ivana Fistrovića I i II dio u ukupnoj dulinji  cca 2 800 m
  3. Ulicama N. Mikca, A. Cuvaja i Biskupa Kvirina u duljini cca 650 m
  4. Odranski nasip u duljini cca. 3500 m

Ukupna duljina navedenih prometnih površina iznosi cca. 7,55 km.

 

Trećom fazom obuhvaćene su slijedeće lokacije:

Ulica Aleja narodnih heroja, Ante Kovačića, Marijana Cvetkovića, Otokara Keršovanija, Hrvatskog narodnog preporoda, Andrije Hebranga. Ukupna dužina navedenih cestovnih koridora iznosi cca 6 km. Završetkom planiranih faza ovog pod projekta biti će postavljeno i obilježeno 16,60 km biciklističkih staza u Sisku.

 

Javni prijevoz – Grad Sisak i Europska banka za obnovu i razvoj sklopili su Ugovor o kreditu i Ugovor o potpori projektu, na temelju kojeg je Auto promet Sisak dobio kredit od 4.5 milijuna eura za obnovu voznog parka. Ovo ulaganje dodatno je podržano s 400.000 eura koja u vidu nepovratnih sredstava osigurava Specijalni fond dioničara EBRD-a, namijenjenih za tehničku suradnju na pripremi i provođenju projekta. U sklopu paketa bespovratnih sredstava, Auto promet Sisak će primiti tehničku pomoć za pripremu Ugovora o javnim uslugama, u skladu s relevantnim EU regulativama. Sredstva će biti korištena za kupovinu 17 novih autobusa s dizel motorima koji odgovaraju standardu Euro VI. Novi autobusi poboljšat će gradsku uslugu prijevoza za 60.000 stanovnika grada i okolice te ujedno pozitivno djelovati na okoliš smanjenjem ispušnih plinova. Tim projektom, uz pet pripremnih studija koje će napraviti EBRD, dugoročno će se postaviti temelje za podizanje kvalitete gradskog prijevoza na razinu koju građani Siska zaslužuju. S druge strane autobusi pridonose smanjenom protoku osobnih automobila, posebno u kretanju gradskim centrom a postizanje potpune reorganizacije i restrukturiranja gradskog javnog prijevoza radi se sa svrhom smanjenja troškova i poboljšanja efikasnosti i pristupačnosti. Ukoliko se drži smanjenje lokalnih putovanja automobilima za 10%, postigla bi se ušteda energije od putovanja s autima od 180 tona naftnih proizvoda i 695 tona smanjenja emisije CO2.

Osnovni problem

Osnovni problem i potrebu koji se ovim projektom rješava je naslijeđe nepostojanja cjelovite i jasno osmišljene strategije upravljanja gradskim resursima posebice po pitanju mobilnosti.
Grad Sisak proveo je detaljnu analizu stanja urbane dinamike u gradskoj jezgri. Samo-evaluacija je otkrila da grad ima izvrsne uvjete za promociju održive mobilnosti što je bilo ključno u odabiru fokusa strategije o urbanim kretanjima u gradu te je uočena potreba za znatnom promjenom stupnja mobilnosti, kako bi se osiguralo da se gradsko područje razvija u smjeru ispunjenja ciljeva u pogledu konkurentnog prometnog sustava u kojem se resursi učinkovito iskorištavaju.
Prilikom pristupa realizaciji projekta gradska uprava vodila se motom preuzetim iz europskih programa mobilnosti koji ističe: „Ako planirate gradove za automobile i promet, dobit ćete automobile i promet. Ako planirate za ljude i mjesta, dobit ćete ljude i mjesta“ .

Imajući to na umu pristupilo se i određenju općeg cilja projekt koji glasi : stvoriti niz pametnih rješenja iz područja infrastrukture, održivog urbanog kretanja, prostorne interakcije, korištenja alternativnih izvora energije i pametnog upravljanja prometom.

Specifični ciljevi projekta su :
- revitalizirati uži gradski centar pomoću opsežnih projekata smirivanja prometa i izgradnje infrastrukture vezane uz polje održive mobilnosti
- Doprinijeti većoj kvaliteti života građana grada Sisak
- Doprinijeti zaštiti okoliša i zdravlja
- smanjiti potrošnju energije te smanjiti emisiju štetnih plinova

Sisak, grad sa 47.000 stanovnika je jedan od rijetkih hrvatskih gradova koji nemaju pješačku zonu ni središnji gradski trg. Upravo iz tog razloga pristupilo se projektu koji objedinjava čitavog niza aktivnosti na uređenju gradske pješačke zone, uređenju zapuštenih unutrašnjosti gradskih blokova pretvarajuci ih u parkovne, parkirne i pješačke površine, postavljanju prikladne javne rasvjete i urbane opreme te obnovi gradskih pročelja. Gradska pješačka zona zamišljena je kao “smart street”, odnosno pametna ulica, u kojoj će se nalaziti posebni digitalni otok, prostor gdje će se građanima biti dostupan besplatni WiFi i slične usluge s atraktivnim sadržajima. Uređenjem središta grada želi se izmjestiti dio prometa iz samog centra odnostno stvara se racionalni prometni sustav na način da se poveća udio pješačenja, vožnje javnim prijevozom i biciklima.
Biciklistički promet u Gradu Sisku je godinama bio potiskivan, djelomično zbog povišenja standarda, a dijelom i zbog povećanog automobilskog prometa a time i povećane opasnosti za bicikliste.
Potrebu za boljom i modernijom organizacijom javnog gradskog prijevoza u gradu Sisku kao i za obnovom voznog parka zadovoljiti će novi autobusi, te poboljšati gradsku uslugu prijevoza za 60.000 stanovnika grada i okolice te ujedno pozitivno djelovati na okoliš smanjenjem ispušnih plinova.
Svi učeni problemi izravno utječu na sve stanovnike grada Siska. Posljedice nerješavanja uočenih problema/ potreba imale bi značajan negativan utjecaj na stanovnike.

Rješavanje problema

Opisani problemi iz analize rješavaju se kroz koncept urbanog razvoja koji definira viziju i dugoročne prioritete općeg razvoja grada Siska. On je sadržan u slijedećim podprojektima.
• Zaštita centra grada
• Uređenje i označavanje pješačke zone u centru grada
• Izgradnja biciklističkih staza
• Javni prijevoz

Kod odabira rješenja kao polazište poslužila je provedena samoprocjena te konstantna komunikacija s građanima. Razlozi odluke za rješenja koje se primjenjuju su u njihovoj efikasnosti i brzini te naravno i cijeni investicije. Podprojekti koji se provode uvode multidisciplinaran pristup i suradnju svih dionika u svim fazama pripreme i provedbe.

Rezultati

Glavni rezultati ovog projekta su slijedeći :

1. Poboljšanje imidža grada
2. Bolja kvaliteta života
3. Poboljšanje mobilnosti i pristupačnosti
4. Pogodnosti u zaštiti okoliša i zdravlja
5. Mogućnost utjecanja na veći broj ljudi
6. Odluke koje podržavaju sudionici i građani

Nadalje rezultati se ogledaju i u slijedećem:
Zaštitom centra grada dovesti će do smanjenja putovanja osobnim automobilima, promoviranje nemotoriziranih putovanja Utjecaj na uštedu energije i smanjenja emisija dolazi sa smanjenjem putovanja osobnim automobilima zbog prometnih ograničenja. Nadalje, očekuje se da se ostalim putovanjima smanji ukupno vrijeme putovanja. Uz pretpostavku da se 10% duljina lokalnih putovanja s autom zamijeni hodom, to bi značilo uštedu energije od 225 tona uštede naftnih derivata i oko 700 tona smanjenja emisije CO2

Uređenjem i označavanjem biciklističkih staza i završetkom planiranih faza ovog pod projekta biti će postavljeno i obilježeno 16,60 km biciklističkih staza u Sisku. Osiguranje biciklističkih staza odvojenih od kolnika omogućilo bi češću uporabu bicikla, osobito pri putovanju na posao i u školu. Modernizacijom javnog prijevoza za 10%, postigla bi se ušteda energije od putovanja s autima od 180 tona naftnih proizvoda i 695 tona smanjenja emisije CO2.

Troškovi projekta

Troškovi provedbe projekta su slijedeći.
Zaštita centra grada i uređenje gradske pješačke zone- troškovi su procijenjeni na 6 milijuna kuna. Financiranje je predviđeno iz vlastitih sredstava u iznosu od 350 000 kuna za izradu projektne dokumentacije, dok će se ostatak investicije financirati iz kredita. U financiranju ovog projekta neće biti nikakvo opterećenje gradske službe osim sto je zahtjevan projekt pa uključuje i gradske tvrtke - vodovod, komunalac, a i taj zahvat u prostoru inicira i rekonstrukciju postojeće infrastrukture i omogućava postavljanje planirane infrastrukture - struja, telefon, plin

Biciklističke staze -.troškovi po ovom projektu su slijedeći:
FAZA I – troškovi projektne dokumentacije 69 000,00 kn, a podatke o troškovima izvođenja znaju u Komunalnom odjelu (Zrakić)
FAZA II - Troškovi projektne dokumentacije za sve projekte iz Faze II SVEUKUPNO 86,875,00 kn s PDV-om
Po svim projektima iz II Faze procjena troškova za izgradnju sveukupno 5.597.786,00 kn
FAZA III - Izrada projektne dokumentacije za uređenje biciklističkih staza – FAZA III 74.375,00 kn s PDV-om
Nemamo procjenu jer je tek u tijeku izhođenje lokacijske dozvole.

Izvori financiranja projekta je proračun Grada Sisak. Također ovaj projekt ne predstavlja opterećenje za gradski proračun i na njegovoj realizaciji nisu .

Javni prijevoz- troškovi ovog projekta iznose 4.9 milijuna eura i financirati će se kroz projekt sa Europskom bankom za obnovu i razvoj.

Drugi učinci projekta

Ovaj projekt svakako može poslužiti kao primjer najbolje prakse te se može replicirati i na duge gradove u okruženju.

Održivost projekta

Dugoročna održivost projekta ogleda se u činjenici kako će realizacijom biti stvoreno
novo žarište grada i svakodnevnog života, transformirat će se u “smart street”, odnosno pametnu ulicu, u kojoj će se nalaziti posebni digitalni otok, prostor gdje će se građani moći besplatno spojiti na WiFi i dobiti slične usluge. Predviđene su i zelene površine, prostori za dječju igru te mjesto za štandove i održavanje manifestacija. Nakon završetka uređenja središta grada te premještanja prometa iz središta Siska, a u planu je i obustava prometovanja starim mostom preko rijeke Kupe te izgradnja novog mosta.
Na ovo se nadovezuje i obnova gradskih fasada te zamjena javne rasvjete. U narednih godinu dana biti će zamijeniti apsolutno sve neštedljive svjetiljke novim LED rasvjetnim tijelima te obnoviti oštećene stupove i nadograditi nove s ciljem ostvarenja uštede električne energije.
Na koncu održivost projekta ogleda se i u uključenost građana i drugih sudionika u pripremu i provedbu projekta. Ovaj je projekt orijentiran na ljude te će u konačnici rezultirati poboljšanjem mobilnosti građana te omogućava bolji pristup urbanim područjima.