Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Smart Rovinj-Rovigno

Smart Rovinj – Rovigno je pametni IT sustav koji omogućuje građanima Rovinja slanje sugestija i/ili prijavljivanje raznih  problematika koje uočavaju u svojem okruženju, te tako doprinosi njihovom rješavanju. Sa primjenom Smart Rovinj-Rovigno započeli smo u prosincu 2015. godine. Sustav trenutno koristi 4000 građana. Razlog uvođenja i provedbe ovog projekta je promptno rješavanje specifičnih problema zajednice, […]

Glasaj

Opis

Smart Rovinj – Rovigno je pametni IT sustav koji omogućuje građanima Rovinja slanje sugestija i/ili prijavljivanje raznih  problematika koje uočavaju u svojem okruženju, te tako doprinosi njihovom rješavanju.

Sa primjenom Smart Rovinj-Rovigno započeli smo u prosincu 2015. godine. Sustav trenutno koristi 4000 građana.

Razlog uvođenja i provedbe ovog projekta je promptno rješavanje specifičnih problema zajednice, doprinos poboljšanju kvalitete života građana i unapređenje rada gradskih institucija i organizacija.

Uvođenjem ove aplikacije  ubrzava se proces komunikacije građana i institucija te se uočeni problemi rješavaju u najkraćem mogućem roku.

Po primitku pojedinačne prijave  slijedi odgovor nadležnih. Prijavitelj je anoniman te može pratiti kome je prijava proslijeđena i je li rješena ili postoje problemi oko rješavanja. Informacija o tome je dostupna svim građanima.

Prijave se proslijeđuju subjektima iz javnog i privatnog sektora ovisno o nadležnosti (npr. Javna vatrogasna postrojba, Komunalni servis, komunalni redari, Sportska zejdnica, Maistra d.d., Odvodnja d.o.o., škole, vrtići i dr.)

Građani  se aktivno uključuju svojim prijedlozima i zapažanjima te temeljem povratne informacije dobivaju osjećaj koliko institucije odrađuju poslove iz svojeg djelokruga rada. Navedeno prikazuje statistika rješavanja prijava. Prijave se odnose na različite problematike, a neke od njih jesu: čišćenje obale, popravak javne rasvjete, uređenje parkinga, košnja trave, otklanjanje otpada, popravak šahtova i dr.

Sustav također objavljuje značajnije projekte koji se provode na području grada te time doprinosi većoj informiranosti građana.

Prema komentarima građana (koji se objavljuju  na stranicama sustava) može se konstatirati da je takav način komunikacije prihvaćen te da je visokim postotkom riješenih prijava opravdao očekivanja javnosti i postigao svoj cilj. Facebook stranica Smart Rovinj-Rovigno. Smart Rovinj dodatno doprinosi objavi informacija, komentara i projekata javnog i privatnog sektora te se time povećava informiranost a posljedično i zainteresiranost građana za svoje okruženje

 

Osnovni problem

Unatoč naporima i angažmanu Grada , ustanova i ostalih institucija usmjerenih ka podizanju standarda kvalitete života građana kroz razne vidove aktivnosti detektirana je potreba za uvođenjem „komunikacijskog alata“ kojim će građani brže i lakše kominicirati i prijavljivati uočene probleme na terenu. Zbog nedovoljne informiranosti i upućenosti pojedine bi se problematike prijavljivale nenadležnim institucijama što je utjecalo na produljenje vremena za otklanjanje uočenih „nedostataka“.
Možemo reći da je problem utjecao na sve građane jer se iz samih prijava zaključuje da se iste odnose na različite problematike koje građani uočavaju (popravci javne rasvjete, uređenje plaža, dječjih igrališta, sanacija klupica, košnja trave, nepropisno parkiranje, popravak šahtova i dr.)

Rješavanje problema

Sustav omogućava izravnu i brzu komunikaciju između građana i raznih institucija grada (javnog i privatnog sektora). Iako postoji komunikacija sa građanima (građani se mogu obraćati svim gradskim službama i ustanovama osobno ili putem telefona, elektronske pošte) namjera je da se ta komunikacija olakša i ubrza što se u konačnici postiglo. Osim tekstualnog dijela prijave moguće je i slikom ukazati na problem. Ovime građani na jednom mjestu prijavljuju na jednostavan način i u roku od odmah uočeni problem, te dobivaju povratnu informaciju o tome kome je prijava upućena te kakav je status prijave (riješena/nerješena/na čekanju )
Naša najbolja praksa uvodi nove tehnologije komunikacije u postojeće poslovne procese. Radi se o novim mobilnim aplikacijskim i društvenim tehnologijama.

Rezultati

Sustav objavljuje statističke podatke iz kojih je vidljiv visoki postotak riješenih prijava kao i problematika koja se prijavljuje i uočava. Također sustav objavljuje intervencije održavanja u gradu te informacije o značajnijim projektima.
Na dan 15. prosinca 2016. zaprimljeno je 533 prijava, od kojih je 89% riješenih. Odrađeno je 112 intervencija održavanja o čemu je javnost informirana te je objavljena informacija o 32 projekta od značaja za grad.
Detalji statistike dostupni na http:/ www.smartrovinj.com/statistike/
Osim ovih pokazatelja, aplikacija je doprinijela značajnim skračivanjem vremena potrebnog za obavljanje pojedinog posla obzirom da je u kratkom roku zaprimljena prijava, odnosno informacija o nastalom problemu.

Troškovi projekta

Radi se o pilot projektu koji je zahtjevao trošak u 2016.godini od 6.000,00 kn i to za potrebe održavanja i administriranja obzirom da je isto povjereno obrtu Kinetic koji se bavi informatičkim poslovima.

Za gradsku upravu uvođenje sustava Smart Rovinj-Rovigno nije predstavljao opterećenje, već suprotno povećao je učinkovitost uprave i ostalih gradskih ustanova i tvrtki

Drugi učinci projekta

Primjenom ovog sustava uočena je problematika uništavanja javnog prostora grafitima te je stoga Grad u suradnji sa Komunalnim servisom i obrazovnim ustanovama pokrenuo i proveo akciju/antigrafitnu kampanju "Tagom obriši tag" kojoj je bio cilj senzibilizirati, posebice mlađu populaciju, o štetenosti grafita u smislu uništavanja javnog prostora. Kampanja se realizirala u virtualnom svijetu (pitem Facebooka) i u stvarnosti i to akcijama čišćenja zidova posebno na objektima obrazovnih ustanova.
Akcija je uspješno provedena te je planiramo nastaviti.
Grad Pula je u studenom ove godine počeo sa primjenom ovog sustava.

Održivost projekta

Planiramo i dalje nastaviti korištenje sustava Smart Rovinj Rovigno kako bi i dalje čim prije reagirali na uočene probleme na prodručju grada a sustav ćemo dograđivati ukoliko se ukaže potreba za istim.

U ovaj sustav uvest ćemo posebno tehnološko poboljšanje 'machine learning' to jest sustav će odrasti u pametni i autonomni sustav koji će sam prepoznavati prijave (na bazi fotografije,lokacije, opisa, …) te iste potpuno autonomno usmjeravati odgovornim institucijama

Provoditelj projekta

Grad Rovinj - Rovigno