Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

StartUp Factory Zagreb

Što je to StartUp Factory Zagreb? http://startupfactory.tehnopark.hr/Sto-je-to-Startup-Factory-Zagreb Ciljna skupina/korisnici Novoosnovani startup-ovi, razvojni timovi ili pojedinci koji imaju inovativne ideje ili proizvode s globalnim ambicijama. StartUp Factory Zagreb – setovi aktivnosti/ključni elementi: Ključni elementi programa predakceleracije su: •            edukacija, umrežavanje, savjetovanja/mentorstvo, konzultantska, financijska i infrastrukturna podrška. •            Svakom timu dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu do […]

Glasaj

Opis

Što je to StartUp Factory Zagreb?

http://startupfactory.tehnopark.hr/Sto-je-to-Startup-Factory-Zagreb

Ciljna skupina/korisnici

Novoosnovani startup-ovi, razvojni timovi ili pojedinci koji imaju inovativne ideje ili proizvode s globalnim ambicijama.

StartUp Factory Zagreb – setovi aktivnosti/ključni elementi:

Ključni elementi programa predakceleracije su:

            edukacija, umrežavanje, savjetovanja/mentorstvo, konzultantska, financijska i infrastrukturna podrška.

            Svakom timu dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu do 150.000 kuna za provedbu planiranih aktivnosti

            Pomoć mladim tvrtkama u najrizičnijoj ranoj fazi poslovanje kako bi stekli preduvjete za nove investicije i daljnji rast.

            ulazak u program odvija se kroz višestruki selekcijski proces koji uključuje otvoreni natječaj, selekcijske dane (bootcamp i business hackathon uz mentorstvo tehnološkog partnera).

            program se sastoji od nekoliko karakterističnih faza: promocija, natječaj/evaluacija, program, demo day, postprogramska podrška, vidljivost i brendiranje.

            Jačanje sposobnosti u predstavljanju tvrtke i pojedinca

            Rezultat: razvoj poslovnog modela za novi inovativni proizvod/uslugu ili demo proizvoda spremnih za predstavljanje  investitorima

Setovi aktivnosti kroz koje se program provodi (http://startupfactory.tehnopark.hr/Raspored-aktivnosti) su redom:

1.       Izrada i promocija programa predakceleracije

2.       Selekcijski proces za program predakceleracije

3.       Provedba intenzivnog 10 tjednog programa predakceleracije koji uključuje:

          Provedbu općeg dijela edukacijskog programa

          Office dio

          Demo day

4.       Post programska podrška

5.       Vidljivost, brendiranje i evaluacija programa predakceleracije

 

Predakceleracijski proces u ”Startup Factory Zagreb”

Program predakceleracije je dizajniran uz pomoć primjera najbolje prakse iz EU (Prague Startup Centre koji provodi akceleracijske programe grada Praga, kao suradnik programa stavio je na raspolaganje svoju ekspertizu u razvoju sličnih javno financiranih programa poduzetničke podrške) i SAD-a koji su pokazali da programi ovoga tipa djeluju kao katalizatori lokalnog razvoja startup poduzetništva.

Opis problema i rješenje istoga kroz program predakceleracije

Problema nedostatka izvora sredstava za razvojne timove koji imaju jako kvalitetne i održive poslovne modele je taj da potencijalni poduzetnici odustaju od svojih ideja i postaju pasivni ili odlaze u druge zemlje i tamo pokušavaju razviti svoje poslovne modele.

Posljedice problema tržišnog neuspjeha su porast broja tvrtki koje ne posluju, tvrtki koje odlaze u stečaj ili likvidaciju, a samim time porast broja nezaposlenih i što je još gore blokiranih građana.

Novim pristupom u kojem se poduzetničkim timovima koji su pobijedili na natječaju osiguravaju,  iskusni mentori za različita područja problem visoke stope tržišnog neuspjeha svodi se na minimum.

Istovremeno projekt „Startup Factory Zagreb“ u svom prvom ciklusu želi doprinijeti daljnjem razvoju Smart City turizma na području Grada Zagreba, ali i šire.

Osim opće društvenih posljedica navedeni problemi utječu i na kompletnu startup zajednicu Grad Zagreba koja je svakim danom sve brojnija, ali još uvijek ne doseže svoj puni potencijal za razvoj grada upravo zbog nedostatka ovog tipa podrške od strane lokalne zajednice.

Upravo kreiranje ekosustava za razvoj startup poduzetništva jedan je od osnovnih razloga za pokretanje programa. Opća je postavka da će poticanje startup poduzetništva na području grada dovesti do povećanja broja novoosnovanih kompanija i povećanja broja novih proizvoda i usluga te posljedično do povećanja zapošljavanja od strane istih, uz smanjenje tržišnog neuspjeha.

Vidljivost programa

O značaju „Startup Factory Zagreb“ programa govori i velik interes medija. U periodu od srpnja (najava Programa) do kraja prosinca 2016. godine (formalni završetak ciklusa predavanja) bilježimo više od 80 medijskih objava koje obuhvaćaju objave putem web portala, nacionalnih i lokalnih tiskanih medija te radijskih i televizijskih emisija.

 

Osnovni problem

“StartUp Factory Zagreb” je novouspostavljeni program predakceleracije pokrenut od strane Razvojne agencije Zagreb (RAZA) i Grada Zagreba u sklopu Tehnološkog parka Zagreb.
Riječ je o prvom javno financiranom “no equity” programu ove vrste na području RH kojim Grad Zagreb nastoji riješiti probleme nedostupnosti bespovratnih sredstava za startup poduzetnike i nepostojanja strukturiranog javnog programa podrške za startupove u za njih najosjetljivijoj fazi razvoja. Naime, postoje razni oblici potpora namijenjeni Startup-ovima međutim ta sredstva su vrlo ograničena, namijenjena određenim sektorima i tvrtkama koje već imaju zaposlene te njihova dodjela ne znači ujedno i tržišni uspjeh.
Prema GEM metodologiji (Global Entrepreneurship Monitor) RH zauzima uvjerljivo posljednje mjesto u EU po pitanju motivacijskog indeksa u kojem se u odnos stavljaju pokazatelji prilika na tržištu i poduzimanja poslovnih aktivnosti iz nužde. Samim time u RH je i najveća stopa tržišnog neuspjeha Start up-ova

Rješavanje problema

U svrhu rješavanja navedenih problema Grad Zagreb i RAZA pokrenuli su program “StartUp Factory Zagreb” i proveli natječaj za dodjelu potpora za poticanje startup poduzetništva kroz predakceleracijski program s fokusom na razvoj Smart city turizma kao teme 1.(pilot) ciklusa predakceleracije. Za financijsku alokaciju dostupnu kroz javni natječaj osigurana su sredstva u iznosu 750.000 kn. Program predakceleracije je intenzivan i vremenski ograničen na 3 mjeseca te uključuje edukaciju, umrežavanje, savjetovanja/mentorstvo, financijsku i infrastrukturnu podršku. U prvom ciklusu programa sudjelovalo je 5 startupova http://bit.ly/2iaM47b. Ciljevi programa fokusirani su na rješavanje opisanih problema, a rješenje koje smo odabrali za primjenu dizajnirano je uz pomoć primjera najbolje prakse iz EU i SAD-a koji su pokazali da programi ovoga tipa djeluju kao katalizatori lokalnog razvoja startup poduzetništva. Projekt na inovativan način adaptira lokalnom okruženju procese testirane u inozemstvu

Rezultati

Provedba Programa je započela 21. 09. 2016. godine, odabirom 5 timova.
Kroz 10 tematski osmišljenih modula i više od 35 predavanja pokrivena su sva područja relevantna za uspješno poslovanje svakog startupa.
Što ciljna je skupina dobila:
Za financijsku alokacija dostupnu kroz javni natječaj u prvom ciklusu osigurana su sredstva u iznosu 750.000 kn.
Uz financijsku potporu sudionici programa dobivaju i nefinancijsku podršku u obliku propisanom Programom predakceleracije “Startup Factory Zagreb“ koja uključuje korištenje uredskog prostora te do 300 sati mentorske konzultantske podrške u sklopu programa u područjima:
-Razvoj MVP-a, poslovnog modela, strategija i financiranje
-Inovacijsko financiranje putem dostupnih bespovratnih sredstava
-Administrativna podrška u uspostavi poslovanja
-Startup Marketing, digitalna produkcija i razvoj marketinga po Minimum Viable Marketing (MVM) modelu
-Korporativno startup inoviranje

Pregled rezultata:http://bit.ly/2itBoya

Troškovi projekta

Glavni izvori financiranja programa su:

1) Proračun Grada Zagreba i RAZA-e (950.000 kn u pilot ciklusu)
2) Prijave projekta u sklopu EFRR-a i ESF te ostalih od EU strane financiranih programa
3) Sponzorstva i poslovne suradnje temeljem ugovora o poslovnoj suradnji

U 2017. predviđena je prijava programa na natječaje EFRR-a za razvoj akceleratora čime će biti osigurana dodatna bespovratna sredstva iz EU budžeta.

Projekt ne predstavlja dodatno opterećenje za gradsku upravu.

Drugi učinci projekta

Iako je projekt u pilot fazi, indirektni rezultati su vidljivi i mjerljivi s obzirom da je došlo do porasta broja zainteresiranih prijavitelja za natječaje iz ESIF-a, što će dovesti do povećanja iskoristivosti sredstava dostupnih iz EU. Ujedno, došlo je do povećanja interesa za korištenjem usluga Tehnološkog parka Zagreb. Sukladno provedenim analizama tijekom projekta te brojnim upitima kako gradova iz RH tako i iz inozemstva već sada je izvjesno da će ova praksa poslužiti kao model za provođenje sličnih inicijativa u cijeloj RH.Osnovu za potencijalno širenje ove prakse čine i snažna partnerstva uspostavljena prije i tijekom projekta. Partneri: IBM, HT i SmartIS kao i široka mreža podržavatelja programa http://bit.ly/2almPuV. Važno je istaknuti da je pred realizacijom i uspostava suradnje s Yostartups-om https://yostartups.com/ jednom od vodećih organizacija u domeni podrške, coworkinga i promocije startup poduzetništva koja će omogućiti širenje naše najbolje prakse i izvan granica RH

Održivost projekta

Predakceleracijski pilot program služi kao temelj za razvoj infrastrukturno i financijski održivog modela te adekvatnog financijskog instrumenta.
Evaluacija pilot programa biti će temelj za daljnja poboljšanja u idućim ciklusima i za razvoj full scale akceleratorskog programa.

Kako su industrije u kojima startupovi djeluju vrlo mobilne i ne vezane za lokaciju, Grad i RAZA će kroz post-akceleracijsku podršku putem inkubacije i uključivanje u gradske mjere za poticanje poduzetništva nastojati osigurati dovoljno materijalne i sustavne podrške za zadržavanje sudionika programa na području Grada.
Grad Zagreb ima dugoročne planove za nastavak programa StartUp Factory Zagreb te njezino poboljšanje što je već sada vidljivo njezinim uvrštavanjem u nacrt gradskog proračuna, ali i opremanjem novog prostora za akcelerator u sklopu projekta uređenja paviljona 12 Zagrebačkog Velesajma kao nove lokacije Tehnološkog parka Zagreb s preko 7000 m2 namijenjenih razvoju startup ekosustava.

Dokumenti