Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Supetar – Zeleni Brač

Otok Brač broji otprilike 15 000 rezidenata i smatra se jednim od čistijih otoka u Republici Hrvatskoj. Međutim, bez obzira na to, otocima prijeti onečišćenje zbog turističkih aktivnosti i zbog ne educiranosti stanovništva ka razvrstavanju otpada te važnosti primjene razvrstavanja za širu zajednicu. Iako se trenutačno vrši, jednim djelom, odvajanje otpada preko koncesionara (PET ambalaža […]

Glasaj

Opis

Otok Brač broji otprilike 15 000 rezidenata i smatra se jednim od čistijih otoka u Republici Hrvatskoj. Međutim, bez obzira na to, otocima prijeti onečišćenje zbog turističkih aktivnosti i zbog ne educiranosti stanovništva ka razvrstavanju otpada te važnosti primjene razvrstavanja za širu zajednicu. Iako se trenutačno vrši, jednim djelom, odvajanje otpada preko koncesionara (PET ambalaža učinkovitost. Obzirom na turističke aktivnosti broj rezidenata na otoku se u ljetnim periodima umnogostručuje ostavljajući problem neadekvatnog odvajanja otpada. Turisti, dalje, većinom iz zemalja zapadne Europe imaju već razvijenu svijest o razvrstavanju otpada ali se postavlja logično pitanj, limenke), količina otpada je u stalnom porastu po podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku e da ukoliko nemaju gdje odlagati i razvrstavati otpad zašto bi to i radili te na kojim mjestima to trebaju činiti. Po ovome vidimo da je opravdanost ovakvog začetka suradnje svih JLS-ova na Braču te njihovih komunalnih službi okosnica ka strateškom cilju, a koji je utvrđen planom o upravljanju otpadom grada Supetra, u prvom redu kao nositelja projekta, a i drugih JLS-ova koje isti imaju. Također, ove aktivnosti su zamašnjak JLS-ova koje nisu regulirale plan upravljanja otpadom da isto učine u kratkom roku te da daljnje projekte vode samostalno ili organizirano. Ovo će se postići rezultatima inicijalnog projekta pod nazivom Zeleni Brač. Odvajanje otpada je primarni cilj upravljanja otpadom na otoku Braču te da bi se sačuvala ekološka ravnoteža, sa sve većim brojem turista, neophodno je potaknuti suradnju svih dionika te educirati, primarno, stanovništvo, a dalje i turiste u cilju očuvanja prirodnih staništa i podizanju ekološke svijesti o Braču kao jednom od ekoloških oaza čak i u širem, regionalnom, smislu.

Opća načela Eu nalažu da se otpad zbrinjava na način da se isti smanjuje ili reciklira te da se na koncu odlaže na za to prihvatljiv način bez štetnih učinaka na okoliš. Jedan od ciljeva politike gospodarenja otpadom EU je da se većina otpada ili ponovno uvodi u ekonomski ciklus, napose recikliranjem, ili se vraća u okoliš na koristan (npr. kompostiranje) ili neškodljiv način. Gospodarenje otpadom određeno je kao nacionalni prioritet i teži ka bezdeponijskom konceptu pa je stoga osnovna stvar težiti i ka širenju reciklažnih procesa kako na nacionalnoj tako i na lokalnoj razini. Da bi se sve ovo postiglo neophodno je težiti ka stalnom obrazovanju svih ciljnih skupina, a napose mladih. Projekt Zeleni Brač obuhvaća nacionalni prioritet, a ogleda se u povećanju udjela u kontroliranom skupljanju i zbrinjavanju otpada kroz informiranje i educiranje stanovništva o benefitima ovakvog pristupa za cijelu društvenu zajednicu.

Zbog činjenica da se ambalažni otpad sustavno povećava, a posebice PET ambalaže i limenki, te da direktiva EU nalaže državama članicama da se sustavno i samostalno određuje metoda zbrinjavanja logično je da se teritorijalne jedinice, u ovom slučaju cijeli otok Brač, udružuju kako bi se započeo proces odvajanja otpada i educiranja stanovništva, a sve u cilju što efikasnijeg upravljanja otpadom i ispunjenja nacionalnih prioriteta i mjera kroz djelovanje na lokalnoj razini.

Gospodarenje otpadom od posebnog je značaja za Republiku Hrvatsku te projekt Zeleni Brač doprinosi mjeri D općih mjera , a koja se ogleda u razvijanju sustava odgoja i obrazovanja, informiranja i komunikacije o otpadu.

Po planu upravljanja otpadom određena je lokacija na otoku Braču kao Centar za zbrinjavanje otpada za koju je zadužen grad Supetar na području Grada Supetra , a kojom treba upravljati Komunalno društvo „Grad“, iz Supetra, dok su za ostala područja zadužene Općine i Michieli-Tomić d.o.o. Za sada postoji samo komunalni otpad koji se prikuplja i odvozi u za to određena odlagališta te je jasna potreba za početkom razvrstavanja otpada i stavljanja Centra u funkciju. Pri ocjeni stanja i potreba grada Supetra (na primjer) određeno je da se sprečavanje nastanka otpada i recikliranje postave kao prioritetne mjere.

Postojeće stanje na otoku Braču karakterizira, između ostalog, i manjak kampanja ka educiranju stanovništva te ne postoji sustavno i organizirano prikupljanje  iskoristivih komponenti komunalnog otpada (Papir, plastika, metal, staklo, tekstil). Projektom Zeleni Brač nastoji se potaknuti edukacija stanovništva te da se ovo negativno stanje vremenom promjeni.

Da bi se ostvarili ciljevi gospodarenja otpadom potrebno je da svaka jedinica lokalne samouprave  na svom području počne stvarati uvjete za provedbu propisanih mjera, što su sve jedinice lokalne samouprave na Braču već poduzele, paralelno sa projektom ZELENI BRAČ. Realizacija koraka ka ispunjenju ovih uvjeta počinje konkretnim edukacijama koje želimo, između ostalog, sprovesti kao prvu stepenicu u ispunjenju dugoročnih ciljeva, a koje su osnov sustavnog i efikasnog gospodarenja otpadom.

Opći cilj ovog projekta je senzibilirati stanovništvo prema procesu odvajanja otpada na otoku Braču te educirati isto prema utvrđenim smjernicama odluke o gospodarenju otpadom grada Supetra te mjera nacionalnih strategija. U prvom redu educirati će se mlađa populacija otoka (djecu predškolske dobi ,učenici osnovnih i srednjih škola) na radionicama koje se trebaju održavati u školama na cijelom teritoriju otoka. Škole i vrtići predstavljaju partnerske institucije koje će pružiti svoje resurse u cilju ispunjenja projektnih zadataka te se uključiti svojim nastojanjima u dalje edukacije mlađe populacije. Radionice moraju izvoditi certificirani stručnjaci i za to smo odredili udrugu „Nobilis“ koja svojim iskustvom u provođenju sličnih projekata garantira kvalitetne rezultate. Djelatnici Udruge Nobilis obaviti će edukacije po unaprijed zadanim projektnim aktivnostima. Daljim projektnim aktivnostima pokušati će se konkretno animirati mlađa populacija (djecu predškolske dobi, učenike osnovne i srednje škole) ka čišćenju javnih površina te odgovornom ponašanju prema ekološkim sustavima na otoku kao i informiranje stanovništva o benefitima za širu zajednicu koje će se obavljati informativnim, printanim brošurama. Ove projektne aktivnosti sprovoditi će se u suradnji sa ostalim dionicima i JLS-ovima.

Radionice se sastoje iz glavnog djela i zadataka. U glavnom dijelu radionice djeci se prikazuju vreće za selektivno odvajanje otpada(plava-papir, žuta-plastika, zelena-staklo, siva-metal, smeđa-biorazgradivi materijal i crvena-baterije). Te različite vrste otpada kojeg najčešće susrećemo u kućanstvu (poput limenke, plastičnih boca, staklenih boca, papira za crtanje ili metaliziranog papira od čokolade). Iz razgovora sa djecom saznaje se da li djeca prepoznaju razliku između staklene te plastične prozirne boce te se pristupa cilju koji se ogleda u učenju razlika između stakla i plastike te koja se amblaža stavlja u koju boju vreća za smeće. U sklopu ovog glavnog dijela djeci se prikazuje crtić „Kam se koje smeče meče“ koji je nastao na temelju međusobne suradnje ZEON-a i gradskog komunalnog poduzeća Čakom iz Čakovca. Kraj glavnog dijela radionice označava vizualno predočavanje selektivnog odvajanja otpada kako bi djeca što lakše zapamtila temu radionice i počela primjenjivati naučeno. Kod kompostiranja, a koji je dio projekta Zeleni Brač (edukacije) te opisan u aktivnostima, pridaje se značaj biorazgradivom smeću. Jednostavnom metodom prikazivanja sličica djeci se prikazuje kompost te način na koji nastaje i kako se kod kuće odvaja i gdje. Obzirom da se djeca, uglavnom, po prvi put susreću sa pojmom kompostiranja i biorazgradivog otpada upravo na radionici, kako bi što bolje shvatili pojmove prikazivati će im se crtić „1 2 3 idemo kompostirati“ nakon čega slijedi razgovor o viđenom. Crtići upravo prikazuju odvajanje biorazgradivog otpada u kućanstvu te upotrebu komposta.

Radionice u djelu ZADATAKA podrazumijevaju davanje zadataka djeci u obliku igre pod nazivom „Kam se koje smeče meče“ kako bi na vrlo jednostavan način ponovila sve naučeno. Igra se sastoji od kartonskih kutijica u bojama kontejnera za selektivno odvajanje otpada i kartica sa prikazom različitih vrsta otpada iz kućanstva. Djeca, idući jedan po jedan, vuku kartice koje su okrenute sličicom prema dolje, pokazuju ih ostaloj djeci te naposljetku ih stavljaju u kontejnerić odgovarajuće boje. Cilj ove igre je da djeca aktivno sudjeluju u selektivnom odvajanju otpada.

Radionice su usklađene sa godištem djece pa je osnovna razlika u radionicama sami pristup i ozbiljnost radionice. U tom smislu starijim razredima smeće se prikazuje i pojašnjavaju se razlike između smeća i otpada. Također, u ovisnosti o godištu djece, radionice sadrže više detalja i više informacija.

Svaku projektnu aktivnost pratit će  maskota „Eko Zelenko“ koji će biti korišten kao svojevrsni predmet prepoznatljivosti ovog i drugih projekata vezanih za održivi razvoj i ekološku osviještenost. Ova maskota koristit će se u svakoj projektnoj aktivnosti kako bi se djeci približila edukacija i kako bi im ista postala zanimljiva i zabavna, te osvježila cjelokupan projekt „ZELENI BRAČ“. Maskota će pratiti djecu i u njihovim praktičnim aktivnostima sa svrhom uporabe novostečenih znanja u praktičnim zadacima koji su planirani, i u tom smislu biti upamćen kao odgojno – ekološka maskota. Također, ovaj svojevrsni „meme“ ( objekt prepoznatljivosti ) koristit će se u svim promotivnim materijalima kako ovog tako i drugih organiziranih Bračkih projekata čime se doprinosi prepoznatljivosti ekoloških aktivnosti otoka Brača, a koje su dugoročno planirane, te projektom Zeleni Brač i započete. Brendiranjem „Eko Zelenko“ i ekoloških projekata na otoku Braču postižemo bolje marketinške rezultate i dajemo im  veću vrijednost u širem smislu kako bi se ovaj i ostali planirani projekti bolje marketinški pozicionirali te bili prepoznati od strane medija.

Obzirom da je navika stanovništva do sada bila odvajanje PET ambalaže i plastičnih boca u za to utvrđenim centrima smatramo da to nije dovoljna aktivnost ka ekološkom očuvanju i daljem  održivom razvoju. Potrebno je početi odvajati otpad po već ustaljenim standardima i primjenjivati odrednice JLS-ova o sustavnom zbrinjavanju i razvrstavanju. Komunalne službe zadužene za razvrstavanja već imaju za to određene površine međutim cijeli proces se dodatno poskupljuje zbog potrebne sekundarnog razvrstavanja na samim deponijama. Pri ovome mislimo na utrošak radnog vremena djelatnika komunalnih službi u samom procesu razvrstavanja.

Kako bi se ciljevi edukacija potvrdili, a rezultati bili održivog karaktera JLS-ovi na otoku Braču započeli su proces nabave kanti za sekundarno razvrstavanje otpada te utvrdile pozicije za postavljanje ovih kanti. Time postižemo paralelno djelovanje projekta. Sa jedne strane edukacijom nastojimo osnažiti svijest i potaknuti stanovništvo ka razvrstavanju otpada dok sa druge strane sve općine započinju ekološke procese prvim korakom a to je nabavka prikladnih kanti za razvrstavanje.

Grad Supetar, kao nositelj projektne ideje, pokriće iznos od 40% ulaganja u suradnji sa drugim JLS-ovima i time osigurati nesmetano provođenje projektnih zadataka i ispunjenje projektnih ciljeva

CILJEVI PROJEKTA

 

Cilj 1: Edukacije

 

Podizanje svijesti građana o potrebi odvajanja otpada predstavlja okosnicu budućeg djelovanja cijelog otoka ka konkretnom odvajanju otpada i razvrstavanju. Obzirom da se ciljano djeluje na mlađu populaciju jasno je da se želi projektom utjecati na svijest iste te o daljem sustavnom djelovanju obrazovnih institucija kako bi se potaklo razvrstavanje. Otok Brač, na cijelom svojem teritoriju, nema organizirani sustav razvrstavanja otpada te je zaključak da je ovo prva stepenica ka uređenju novog sustava koji se treba provoditi planski.

Edukacije i informiranja biti će usmjerene i na cjelokupno stanovništvo kako bi se pokazala volja nadležnih institucija ka početku odgovornog i održivog razvoja cijelog otoka.

U odgojno – ekološkom duhu maskota „Eko Zelenko“ će oživjeti projekt „ZELENI BRAČ“ kao svojevrsni predmet prepoznatljivosti ovog i i drugih projekata vezanih za održiv razvoj i ekološku osviještenost. Maskota „Eko Zelenko“ će u svakoj projektnoj aktivnosti pomoći približiti djeci edukaciju kako bi im postala zanimljiva i zabavna.

Ove edukacije samo su prva stepenica u informiranju stanovništva te se planiraju i dalji projekti koji bi dalje utjecali na svijest stanovništva a posebice će se voditi briga o mlađim uzrastima kao logičnom slijedu budućih aktivnosti.

 

Cilj 2: Umrežavanje obrazovnih institucija i JLS-ova

 

Prema osnovnoj ideji o konkretnim smjernicama prema edukaciji stanovništva i mlađe populacije logično je da se partnerske institucije (Škole, vrtići) uključuju u projekt na način da stavljaju na raspolaganje svoje resurse. Resursi partnerskih institucija ogledaju se u prostorijama u kojima će se radionice izvršavati te u stavljanju svoje radne snage na raspolaganje unaprijed utvrđenim projektnim aktivnostima. Ove aktivnosti poslužiti će kao pilot modeli prema kojima će se graditi dalja edukacija. Prema ovim modelima i njihovom primjenom u stanju ćemo biti uočiti probleme te prostor za unaprjeđenje aktivnosti i bolje određivanje daljih ciljeva.

 

Cilj 3: Smanjenje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovog štetnog utjecaja na okoliš

 

Kada bismo sve otpatke u našoj posudi za smeće razvrstali i odvojeno složili, ustanovili bismo da organski otpad čini čak oko 30% ukupnog otpada u kućanstvu. Ugledajući se na prirodu, ljudi su od davnine takav otpad kompostiranjem pretvarali u korisno dobro. To je prastara metoda pretvaranja organskih ostataka tvari u plodni humus. Ovo je najprihvatljiviji način zbrinjavanja organskog otpada, i može ga svako primijeniti u vlastitom vrtu, a korištenjem prikladnog spremnika za kompostiranje čak i na balkonu. Na Braču skoro svako kućanstvo posjeduje vrt, te s ovim modelom može smanjit volumen otpada i samim tim rasterećivati odlagalište, smanjit troškove odlaganja otpada, smanjenje onečišćenja tla, vode i zraka, i zato su nam važne edukacije da bi im prenosili znanje kojeg bi oni kasnije primjenjivali u svakodnevnom životu. Ne možemo se oslonit na činjenicu da će svako kućanstvo kompostirati, te će se biootpad odlagati u spremnike sa smeđim poklopcem, plastična i metalna ambalaža u spremnike sa žutim poklopcem, papir u spremnike sa plavim poklopcem, staklo u spremnike sa zelenim poklopcem. Glomazni otpad će se prikupljati u specijaliziranim spremnicima smještenim na javnim dvorištima tijekom cijele godine. S ovakvim pristupom bi se smanjile količine otpada, onečišćenje mora, vode, tla i zraka, pojave neugodnih mirisa, te ugrožavanje biljnog i životinjskog svijeta. Stoga će se ovakvim pristupom zajednički brže ostvariti ciljevi gospodarenja otpadom i poboljšati kvaliteta života na našem otoku.

Cilj 4: Smanjenje troška komunalnih službi

 

Djelatnici komunalnih službi razvrstavanje otpada vrše na samim deponijima i površinama određenim za odvoz otpada. Određeni broj efektivnog radnog vremena djelatnika komunalnih službi odlazi na razvrstavanje otpada na samim deponijima. Primjenom i sustavnim održavanjem projektnih zadataka smanjuje se broj radnih sati djelatnika što analogno smanjuje i trošak javnih službi pri razvrstavanju. Vrijeme odvojeno na razvrstavanja mogućno je utrošiti u bolje svrhe i time uštedjeti i efikasnije alocirati sredstva javnih i privatnih službi zaduženih za odvoz otpada i smeća. Projektnim aktivnostima odnosno ovim modelom pokazati će se efikasnost kako bi dalja ulaganja komunalnih službi bila svrsishodna te kako bi se potaknulo dalje projektno djelovanje na otoku

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 

Ad0.

Vrsta aktivnosti: Otvaranje projekta Datum: 26.09.2014.

Opis:

Za aktivnosti otvaranja projekta predviđeno je da se u gradu Supetru organizira javna tribina pod nazivom „Zeleni Brač za Vas“.  Na tribini je planirano predstaviti projektne zadatke, aktivnosti i ciljeve te iskoristiti isto za edukaciju šire populacije te pozvati relevantne medijske predstavnike koji će popratiti otvaranje projekta Zeleni Brač koji će se u naredna 3 mjeseca organizirati na otoku Braču. Predviđeno je, također, da se na tribinu dovedu relevantne osobe koje će svojim prisustvom uvećati značaj ovog projekta.

Lokacija: Supetarska riva

Ad1.

 

Vrsta aktivnosti: Edukacije o odvajanju otpada i kompostiranja Datum: 1.10.2014. – 10.10.2014 Opis aktivnosti:

Udruga Nobilis se dugi niz godina bavi organizacijom prezentacija i edukacijom stanovništva o ekološkim aktivnostima. Prvenstveno ova edukacija ciljati će mlađu populaciju koju će, u suradnji sa vrtićima, osnovnim školama i srednjim školama, imati za cilj educirati o odvajanju otpada i kompostiranju te primjenjivati interaktivne igrice i video snimke sa temom odvajanja otpada. Primarni cilj ove aktivnosti je educirati mlađu populaciju kako bi se na vrijeme stvorila navika i utjecalo na dalju svijest djece predškolske dobi i učenika. Kako se radi o mlađoj populaciji program je osmišljen pod nazivom: „Kam se koje smeče meče“ i isti je već ne brojano puta primjenjivan u praksi sa zadovoljavajućim rezultatima.

Prezentacija će se sastojati od:

Uvodnog djela

Glavnog djela: Odvajanje otpada

Glavnog djela: Kompostiranje

Zadatka: Igra „Kam se koje smeče meče“

Ova aktivnost sprovoditi će se u svakom vrtići, osnovnoj školi i srednjoj školi na teritoriju otoka Brača.

Lokacije: Supetar, Postira, Pučišća, Selca, Nerežišća, Sutivan, Milna, Bol

Ustanove: O.Š. Supetar, S.Š. Brač, Vrtić „Mrvica“, Vrtić „Grdelin“, S.K.Š. „Pučišća“, Vrtić „Selca“, Vrtić „Sutivan“, Vrtić „Milna“, S.Š. „Bol“, Vrtić „Maili princ“, O.Š. „Bol“,

Voditelj aktivnosti: Udruga Nobilis,  Aktiva Brač

Ad2.

 

Vrsta aktivnosti: Čišćenje plaže Vrilo Datum: Listopad Opis aktivnosti:

U suradnji sa dionicima projekta organizirati će se čišćenje plaže Vrilo kroz mjesec Listopad gdje će se  u Supetru organizirati okupljanje svih učenika O.Š. Supetar sa ciljem potpunog čišćenja plaže gdje će se primjenjivati znanje o razvrstavanju te otpad odlagati. U ovoj aktivnosti plan je da se djeca animiraju te da im se poveća svijest o važnosti održivog i čistog upravljanja društvenim prostorima te koliko je ono bitno za cijelu zajednicu u kojoj žive. U tijeku trajanja aktivnosti u pratnji će biti maskota Eko Zelenko koji će predstavljati cijeli projekt i biti uključen u aktivnosti sa djecom u cilju prepoznavanja važnosti ove projektne ideje. Lokacija: Supetar

Voditelj aktivnosti: TZG Supetar, O.Š. „Supetar“, Aktiva Brač, Eko grupe

 

Ad3.

 

Vrsta aktivnosti: Sadnja urbanih vrtova na javnim površinama i čišćenje okoliša Datum: Listopad Opis aktivnosti:

Grad Supetar odredit će lokacije gdje se mogu zasaditi urbani vrtovi koji će predstavljati svojevrsni pokazatelj ekološke osviještenosti stanovništva i služiti će kao mini izložbeni prostor Bračkog autohtonog bilja koje će služit lokalnom stanovništvu, te turistima u cilju obogaćivanja ekološkog sadržaja. Ovi vrtovi prikazivati će se i u sklopu turističke ponude TZG Supetra a izraditi će ih O.Š. „Supetar“ sa svojim učenicima četvrtog razreda i Srednja škola „Brač“ sa svojim učenicima prvih razreda. Ova aktivnost, također, podrazumijeva organizaciju svih dionika u cilju čišćenja okolice srednje škole od smeća te razvrstavanja otpada. Ovu akciju podupiru komunalna poduzeća koje će pružiti svu potrebnu logistiku oko sanacije otpada i odvoženja iste na za to predviđene lokacije. Lokacija: Supetar, Sutivan

Voditelj aktivnosti: TZG Supetar, Grad Supetar, Komunalno „Grad“, O.Š. „Supetar“, S.Š. „Brač“, O.Š. „Supetar“ PŠ „Sutivan“, udruga

„Svijet kao cvijet“, Aktiva Brač

Ad4.

 

Vrsta aktivnosti: Sadnja cvijeća i sređivanje okoliša Datum: Listopad Opis aktivnosti:

Dječji vrtić „Mrvica“ će u sklopu projekta Zeleni Brač organizirati čišćenje okoliša i sadnju cvijeća na lokacijama oko vrtića. Ovom aktivnosti djeca primjenjuju u praksi svoja znanja stečena kroz radionice i edukacije te, uz vodstvo svojih nastavnika, a kroz zanimljivo praktično iskustvo u potpunosti dopunjavati prijašnje aktivnosti. Sav prikupljeni otpad sanirati će komunalna služba grada Supetra.

Lokacija: Supetar

Voditelj aktivnosti: Vrtić „Mrvica“, Aktiva Brač

 

Ad5.

 

Vrsta aktivnosti: Izgradnja kompostnog odjela u Postirama Datum: Listopad i Studeni Opis aktivnosti:

Kroz listopad i studeni 2014. godine  OŠ Postira će organizirat čišćenje voćnjaka – mandarine, masline, naranče, koje se nalaze u dvorištu i oko škole, tzv. Školski voćnjak, zatim će se od korova radit kompost na mjestu koje će unaprijed biti određeno kao kompostno. Ovo mjesto služiti će i za dalje akcije stanovništva Postira te učenika, a sav prihod od kompostiranja i čišćenja voćnjaka te proizvodnje kompostnog materijala ići će za djecu škola u Postirama. Osim čišćenja voćnjaka i gradnje kompostane učenici O.Š. „Vladimir Nazor“ prikupljat će papir, baterije, PET ambalažu koju će predati nadležnoj komunalnoj tvrtki, a sa novcima koji se prikupe u aktivnostima raspolagat će O.Š. „Vladimir Nazor“ te će ih usmjeriti na dječje školske aktivnosti. Na ovoj aktivnosti biti će zaduženi djelatnici Općine Postira i O.Š.“Vladimir Nazor“ u Postirama kako bi se i buduće upravljanje kompostanom provodilo sukladno početnim projektnim zadacima.

Lokacija: Postira

Voditelj aktivnosti: Općina Postira, O.Š. „Vladimir Nazor“ Postira, Micheli Tomic d.o.o., , Aktiva Brač

Ad6.

 

Vrsta aktivnosti: Dječja radionica „Kreativnost na djelu“ Datum: Listopad – Studeni – Prosinac Opis aktivnosti:

Koncem prosinca organizirati će se aktivnosti usmjerene kreativnom izražavanju djece u dječjim vrtićima na Braču. Organizacijom sakupljanja papira i ostalog pogodnog otpada u prosincu sakupit će se dovoljna količina istog da bi se djeca mogla na kreativan način izraziti a da se pritom stave u funkciju pravila naučena kroz radionice. Materijal koji se bude pravio (kutijice od kartona, razni oblici od boca, vlakići od papira,) biti će upotrebljen u samom radu vrtića i ostavljen za kasnije generacije. Također, ovaj model, provoditi će se u samostalnoj organizaciji vrtića i u budućnosti.

Lokacija: Postira, Pučišća, Bol, Milna, Sutivan, Nerežišća

Voditelj aktivnosti: Dječji vrtić „Grdelin“, Dječji vrtić „Pučišća“, Dječiji vrtić „Mali princ“, Dječji vrtić „Milna“, Dječji vrtić „Mrvica-područno odjeljenje Nerežišća“, Aktiva Brač, Udruga „Svijet kao cvijet“, Sjaj II

 

Ad7.

 

Vrsta aktivnosti: Uređenje okoliša, sadnja cvijeća Datum: Prosinac  Opis aktivnosti:

Osnovne škole na području Milne, Selca i Nerežišća će u sklopu projekta Zeleni Brač organizirati čišćenje okoliša i sadnju cvijeća na lokacijama oko škole. Ovom aktivnosti djeca primjenjuju u praksi svoja znanja stečena kroz radionice i edukacije te, uz vodstvo svojih nastavnika, a kroz zanimljivo praktično iskustvo u potpunosti dopunjavati prijašnje aktivnosti. Sav prikupljeni otpad sanirati će komunalna služba općine Milna

Lokacija: Milna, Selca, Nerežišća

Voditelj aktivnosti: O.Š. „Milna“, Michelli Tomic d.o.o., O.Š. „Selca“, O.Š. „Supetar PŠ Nerežišća“, Aktiva Brač

Ad8.

 

Vrsta aktivnosti: Edukativno-zabavne radionice Datum: Prosinac  Opis aktivnosti:

Dječji vrtić „Selca“ će u suradnji sa svojim odgajateljima održavati radionice na kojima bi djeca mogla listati razne edukativne slikovnice i enciklopedije na temu odvajanja otpada, razvrstavanja i upravljanja istim. Zatim će se organizirati slikanje temperama spremnika za otpad, izrada memory igre od PVC čepova na koje će lijepiti slova, od PVC boca i kartonskih kutija će izrađivati stolice/tabure, izrađivanje vaza od staklenih boca i izrada slikovnica na temu projekta.

Lokacija: Selca

Voditelj aktivnosti: Dječji vrtić „Selca“, Micheli Tomic d.o.o., Aktiva Brač

Ad9.

 

Vrsta aktivnosti: Čišćenje šume u Bolu Datum: Listopad Opis aktivnosti:

Učenici osnovne i srednje škole „Bol“ će u suradnji sa dolje navedenim dionicima organizirati akciju čišćenja šume. Sav otpad koji se prikupi će se razvrstati, te će komunalne službe preuzeti taj otpad i isti zbrinuti.

Lokacija: Bol

Voditelj aktivnosti: O.Š. „Bol“, S.Š. „Bol“, Grabov Rat d.o.o., TZO Bol, Micheli Tomic d.o.o., Aktiva Brač, Spica

Ad10.

Vrsta aktivnosti: Izrada edukativnih materijala projekta Zeleni Brač

Datum: Rujan 2014.

Opis aktivnosti:

Ovom aktivnosti predviđeno je printanje 10 000 brošura koje će biti podijeljene po općinama sa ciljem dalje edukacije stanovništva. Brošure će biti podijeljene stanovništvu u daljoj režiji svake općine ili nadležnog komunalnog društva i pošte.  Cilj ove aktivnosti je dodatno informiranje stanovništva te jačanje svijesti o važnosti ekološkog djelovanja ljudi na sam otok te osvješćivanje stanovništva o terminima održivog razvoja. Zbog ovoga sadržaj brošura biti će pripremljen i prilagođen svim ciljnim skupinama a to su kućanstva na otoku Braču. Za djecu je zamišljeno printanje 5 000 brošura koje će biti u obliku slikovnice a koje će sadržavati prilagođen dizajn i sadržaj za djecu. A u sklopu brošura za odrasle i slikovnica za djecu u tijeku će biti i izrade 100 plakata koje će biti raspoređene i postavljene na vidna mjesta po otoku Braču.

Lokacija: Sve općine na Braču

Voditelj aktivnosti: K.D. „Grad“ Supetar, Micheli Tomic d.o.o., Hrvatska Pošta d.d.

 

Ad11.

 

Vrsta aktivnosti: Izrada maskote „ Eko Zelenko“ Datum: Listopad, Studeni , Prosinac Opis aktivnosti:

Ovom aktivnosti predviđeno je da na svakoj  projektnoj aktivnosti  maskota „Eko Zelenko“ bude korišten kao svojevrsni predmet prepoznatljivosti ovog i drugih projekata vezanih za održivi razvoj i ekološku osviještenost. Ova maskota koristit će se u svakoj projektnoj aktivnosti kako bi se djeci približila edukacija i kako bi im ista postala zanimljiva i zabavna, te osvježila cjelokupan projekt „ZELENI BRAČ“. Maskota će pratiti djecu i u njihovim praktičnim aktivnostima sa svrhom uporabe novostečenih znanja u praktičnim zadacima koji su planirani, i u tom smislu biti upamćen kao odgojno – ekološka maskota. Također, ovaj svojevrsni „meme“ ( objekt prepoznatljivosti ) koristit će se u svim promotivnim materijalima kako ovog tako i drugih organiziranih Bračkih projekata čime se doprinosi prepoznatljivosti ekoloških aktivnosti otoka Brača, a koje su dugoročno planirane, te projektom Zeleni Brač i započete. Brendiranjem „Zelenka“ i ekoloških projekata na otoku Braču postižemo bolje marketinške rezultate i dajemo im  veću vrijednost u širem smislu kako bi se ovaj i ostali planirani projekti bolje marketinški pozicionirali te bili prepoznati od strane medija.

Lokacija: Sve općine na Braču

Voditelj aktivnosti: Aktiva Brač

Brošura Zeleni Brač

Osnovni problem

Otok Brač broji otprilike 15 000 rezidenata i smatra se jednim od čistijih otoka u Republici Hrvatskoj. Međutim, bez obzira na to, otocima prijeti onečišćenje zbog turističkih aktivnosti i zbog ne educiranosti stanovništva ka razvrstavanju otpada te važnosti primjene razvrstavanja za širu zajednicu. Iako se trenutačno vrši, jednim djelom, odvajanje otpada preko koncesionara (PET ambalaža učinkovitost. Obzirom na turističke aktivnosti broj rezidenata na otoku se u ljetnim periodima umnogostručuje ostavljajući problem neadekvatnog odvajanja otpada. Turisti, dalje, većinom iz zemalja zapadne Europe imaju već razvijenu svijest o razvrstavanju otpada ali se postavlja logično pitanj, limenke), količina otpada je u stalnom porastu po podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku e da ukoliko nemaju gdje odlagati i razvrstavati otpad zašto bi to i radili te na kojim mjestima to trebaju činiti. Po ovome vidimo da je opravdanost ovakvog začetka suradnje svih JLS-ova na Braču te njihovih komunalnih službi okosnica ka strateškom cilju, a koji je utvrđen planom o upravljanju otpadom grada Supetra, u prvom redu kao nositelja projekta, a i drugih JLS-ova koje isti imaju. Također, ove aktivnosti su zamašnjak JLS-ova koje nisu regulirale plan upravljanja otpadom da isto učine u kratkom roku te da daljnje projekte vode samostalno ili organizirano. Ovo će se postići rezultatima inicijalnog projekta pod nazivom Zeleni Brač. Odvajanje otpada je primarni cilj upravljanja otpadom na otoku Braču te da bi se sačuvala ekološka ravnoteža, sa sve većim brojem turista, neophodno je potaknuti suradnju svih dionika te educirati, primarno, stanovništvo, a dalje i turiste u cilju očuvanja prirodnih staništa i podizanju ekološke svijesti o Braču kao jednom od ekoloških oaza čak i u širem, regionalnom, smislu.

Rješavanje problema

Uspješno su provedene edukacijske radionice po svim dječjim vrtićima, osnovnim školama i srednjim školama otoka Brača na temu razvrstavanja otpada, te im je na taj način „usađena“ navika pravilnog odvajanja otpada. Posredni rezultat projekta je što su sve JLS otoka Brača pokrenule i uspješno završile postupak nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada. Projekt je specifičan jer je usmjeren na mlađu populaciju te se želi upravo toj ciljanoj skupini ukazati na važnost gospodarenja otpadom, gdje je kroz edukativno zabavne radionice ( sadnja cvijeća, uređenje okoliša) taj cilj postignut. Podijeljeno je 10.000 brošura o važnosti i načinu razvrstavanja otpada. Ovaj projekt predstavlja prvi korak prema rješavanju ovog velikog ekološkog problema, a konačan rezultat će biti moguć tek pri provedbi planova gospodarenja otpada na nivou Republike odnosno Splitsko dalmatinske županije.

Rezultati

• Utjecanje na stanovništvo i informiranje istog o važnosti razvrstavanja otpada
• Povećana svijesti građana otoka Brača o važnosti brige za okoliš
• Printanje 10 000 brošura o razvrstavanju otpada koje će biti podjeljene kućanstvima na otoku Braču,
• 5 000 brošura (slikovnica Edukacija 2000 djece iz vrtića, osnovnih i srednjih škola (19 dječijih radionica na području Brača) namijenjeno za djecu kojoj će se uručiti prilikom projektnih aktivnosti i edukacija
• 100 plakata postavljenih na vidna mjesta po otoku Braču
• Maskota EKO ZELENKO kao vid animacije najmlađe populacije o edukaciji a koji će sudjelovati u daljim aktivnostima vezanim za edukacije na otoku Braču
• Kompostna površina u Postirama
• Akcije čišćenja javnih površina, plaža i šuma na Braču
• Stvaranje urbanih vrtova na Braču sa autohtonim Bračkim biljnim vrstama
• Početak kvalitetne zajedničke suradnje svih važnih dionika na otoku Braču sa zajedničkim ciljem kvalitetnog rješavanja gospodarenja otpadom

Troškovi projekta

Grad Supetar i JLS otoka Brača- 80.000,00 kuna
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost-120.000,00 kuna.

Drugi učinci projekta

Grad Supetar je nositelj projekta a ostale JLS sa otoka Brača sudjeluju kao partneri. Na osnovu ovog projekta su pokrenuti i drugi zajednički projekti kao npr. „Brački pahaj“ koji je sestrinski projekt usmjeren na problem ekološkog zbrinjavanja vune.

Održivost projekta

U planu je nastavak projekta na način da bi se organizirale edukativne radionice za ukupno stanovništvo po svim naseljima otoka. Planirano je tiskanje i dijeljenje brošura sa detaljnjim uputama za stanovništvo ( upute o lokacijama zelenih otoka, reciklažnih dvorišta , kontakt adrese i slično). Grad Supetar je upravo u postupku nabave opreme za unaprijeđenje sustava prikupljanja otpada, te je cilj da ostale JLS otoka slijede pozitivni primjer.