Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Sv. I. Zelina – GRAD PO MJERI DJETETA

Proces uključivanja građana u donošenje lokalne politike temeljili smo na 4 razine aktivnosti: 1. edukacija predstavnika tijela javnih vlasti kako pružiti bolju podršku građanima tijekom izrade politike 2. ispitivanje potreba i prijedloga djece i mladih te roditelja 3. informiranje i podizanje svijesti građana o važnosti aktivnog sudjelovanja u izradi politike 4. provedba sveobuhvatnog procesa savjetovanja […]

Glasaj

Opis

Proces uključivanja građana u donošenje lokalne politike temeljili smo na 4 razine aktivnosti:

1. edukacija predstavnika tijela javnih vlasti kako pružiti bolju podršku građanima tijekom izrade politike

2. ispitivanje potreba i prijedloga djece i mladih te roditelja

3. informiranje i podizanje svijesti građana o važnosti aktivnog sudjelovanja u izradi politike

4. provedba sveobuhvatnog procesa savjetovanja s zainteresiranim građanima.

Posebno ističemo aktivnost pod rednim brojem 2, gdje smo putem anketnih listića i kutija koje smo postavili na sva ključna mjesta u gradu u kojem se borave i kreću djeca, mladi i roditelji ispitivali potrebe i prijedloge koje smo dalje koristili kao glavni izvor informacija prilikom izrade Nacrta lokalne strategije za prava djece i mladih. Na anketnom listiću smo postavili dva pitanja:

1. Što djeci u Sv. Ivanu Zelina treba?

2. Što treba napraviti da Sv. Ivan Zelina bude bolji grad za djecu?

Također, radi boljeg dosega, isti upitnik smo izradili i putem Google obrasca te upućivali link i QR kod putem društvenim mreža udruga i web stranice grada.

Sukladno trećem stupu aktivnosti – podizanje svijesti građana, tijekom prikupljanja potreba i procjena građana, razvili smo Kampanju pod sloganom – Što ti želiš promijeniti? Budi dobra sila Zeline. Cilj kampanje je bio osigurati što veće sudjelovanje građana u ispitivanju potreba.

Očekivali smo da ćemo na ovaj način sakupiti odgovore od oko 300-injak građana, međutim, u ispitivanje potreba uključilo se više od 1000 građana, od čega najveći dio djeca, mladi i roditelji.

Kako bi predstavnici tijela javnih vlasti što bolje odgovorili na zahtjeve koji se odnose na načela dobrog upravljanja, a prvenstveno participaciju građana u izradi lokalne politike, u suradnji sa brojnim stručnjacima u području prava djece i mladih te organizacijama civilnog društva, održani su brojni sastanci te dvije trodnevne edukacije. Predstavnici tijela javnih vlasti (policija, odgojno obrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove, udruge, mediji i drugi) na razini grada bili su okupljeni kroz Vijeće za prevenciju grada Sv. Ivana Zeline. Ovo tijelo je na ovaj način bilo koordinacijsko tijelo u provedbi procesa savjetovanja i uključivanja građana te radna skupina za izradu Nacrta politike.

S ciljem uspješne provedbe 4. stupa aktivnosti: provedba sveobuhvatnog procesa savjetovanja s zainteresiranim građanima, pokrenuta je još jedna kampanja: Grad po mjeri djeteta. Predložili ste, ostvarimo to zajedno!

U sklopu procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, organizirali smo okrugli stol u gradskoj vijećnici. Pozive smo upućivali putem elektronske pošte, ali i putem web stranica grada, institucija te društvenih mreža, radija, medija te plakata.

Gradska vijećnica je bila prepuna građana, djece, mladih, roditelja, stručnjaka te šire zainteresirane javnosti. Gradonačelnik je sa najbližim suradnicama društvenih djelatnosti te predstavnicom Udruge mladih Zeline predstavio svaku mjeru Nacrta strategije za djecu za razdoblje 2016. – 2020. Strategija je izrađena tako da slijedi nacionalni okvir za prava djece, odnosno ima 4 područja:

1. Osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci

2. Eliminacija svih oblika nasilja

3. Osiguravanje prava djeci u ranjivim situacijama

4. Osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.

Unutar ova 4 područja, građanima su predstavljene 42 mjere koje su planirane da se realiziraju u predstojećem četverogodišnjem razdoblju.

Tijekom okruglog stola rasprava je uključivala utvrđene potrebe djece iz istraživanja „Što ti želiš promijeniti“ grupirane u sljedeće kategorije:

– grad u kojem se mogu slobodno kretati (sigurnije prometnice)

– grad u kojem se mogu igrati i rekreirati (djeca su željela više parkova, više sprava za igranje, uređena sportska igrališta i dvorane, dječja igrališta u blizini škola i u prigradskim naseljima, a najviše uređene gradske bazene)

– grad u kojem mogu kvalitetno provoditi slobodno vrijeme (češće dječje kazališne predstave, kino, glazbenu školu, slobodne aktivnosti u koje bi mogli uključiti djecu – osobito djecu predškolske i mlađe osnovnoškolske dobi)

– škole u kojima se osjećaju ugodno (nove klupe i stolce, toplu vodu i sapun u WC-ima).

Kako bi osigurali transparentnost, svi prijedlozi koji nisu uvršetni u politiku, također su predstavljeni kao i razlozi zbog koji se ne mogu realizirati (nedostatak financija, nadležnost drugog tijela i dr.).

U zadnjoj fazi savjetovanja, putem web stranica grada, postavljen je Nacrt politike te kratak sažetak politike i informacija te kontakt osobe kojoj se mogu uputiti svi prijedlozi i primjedbe na politiku. Dodatno smo s ciljem što kvalitetnijeg informiranja javnosti izradili i uz nacrt objavili infografiku sa sažetkom politike (u prilogu). Savjetovanje je trajalo 30 dana te nije bilo zaprimljenih primjedbi i/ili prijedloga.

 

Gradsko vijeće grada Svetog Ivana Zeline na svojoj 9. sjedici održanoj 23.11.2016. jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke o donošenju Strategije za prava djece u Gradu Sveti Ivan Zelina za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Osnovni problem

Rezultati istraživanja provedenog u Svetom Ivanu Zelini tijekom 5. i 6. mj., 2015. godine, pokazali su da:
- 39% građana smatra da se u lokalnoj zajednici ne posvećuje dovoljno pitanja djeci i mladima (a čak 40% to nije moglo procijeniti).
Naime, građani su smatrali da o temama vezanima za djecu i mlade nisu dovoljno informirani, a manje od 1/3 je navelo da zna kome bi se mogli obratiti za te informacije. Nalazi su upućivali na nisku razinu informiranosti, što je pak otežavajuće za kvalitetnu participaciju a to nam je za ovaj primjer dobre prakse bilo izuzetno važno.
Ipak, ohrabrilo nas je što je velik postotak građana (78,3%), navelo da je spremno uključiti se u razvoj lokalne politike za unapređenje kvalitete života djece i mladih.
Ovo istraživanje provedeno je na zajedničku inicijativu gradske uprave i Udruge mladih Zeline, a uz podršku Udruge roditelja „Korak po korak“ iz Zagreba na reprezentativnom uzorku od 147 sudionika.

Rješavanje problema

Grad Sv. Ivan Zelina do 2014. godine nije imao ni jednu politiku, program ili strategiju što je pak narušavalo koherentnost i predvidljivost u upravljanju gradom, a time i druge odrednice dobrog upravljanja kao što su transparentnost i otvorenost uprave.
Tijekom 2014. godine izrađena je i izglasana Strategija razvoja grada. Tijekom procesa izrade ove značajne strategije, ulagani su veliki napori kako bi se osiguralo što kvalitetnije informiranje i uključivanje građana no građani su najčešće bili nezainteresirani ili su pokazivali nisko razumijevanje i znanje o ograničenjima koje lokalna samouprava ima u o odnosu na prava koja ima županija ili država kad su primjerice, ceste u pitanju.
Ovo iskustvo svakako je doprinijelo da izrada sljedeća politika, a cilj nam je bio izrada Strategije za djecu i mlade za razdoblje 2016. – 2020., bude više uključiva prema građanima na način da se provede sveobuhvatan proces procjena potreba i savjetovanja s zainteresiranom javnošću.

Rezultati

Na području grada Sv. Ivana Zeline godišnje se rađa oko 165 djece, što znači da ih je u dobi od 0 do 18 oko 2.970. Ove brojke ukazuju na koji broj populacije neposredno utječu odluke koje će se provoditi implementacijom ove politike. Posredno pak, cijeli ovaj proces koji je vrlo transparentno i uključivo proveden povećao je povjerenje i zadovoljstvo građana radom tijela javnih vlasti u Zelini.
Ovakav način dijaloga s građanima te suradnje s kvalitetnim udrugama pokazao nam je način rješavanja problema s početka – niske razine informiranosti i participacije. Također, zajedničkom izradom politike s građanima ujedno smo dogovorili i trošenje proračuna za realizaciju predviđenih mjera što će doprinijeti racionalizaciji i predvidivosti trošenja proračuna.

Troškovi projekta

Zaposlenica društvenih djelatnosti bila je u iznosu od 15% radnog vremena raspoređena na poslove razvoja politike tijekom 24 mjeseca u iznosu od 45.443,41 kuna. Za potrebe reprezentacije na javnim događanjima kao i trošak vizuala, grafika i promo te info materijala te 2 facilitatora procesa i 4 predavača tijekom razvoja politike utrošeno je 27.447,52 kn.

Drugi učinci projekta

Ovo iskustvo suradnje sa organizacijama civilnog društva i ovako sveobuhvatan proces savjetovanja s zainteresiranom javnošću ukazao nam je na višestruke i pozitivne efekte:
- Vijeće za prevenciju sada djeluje sa više motivacije, znanja i iskustva
- djelatnici gradske uprave osjećaju se kompetentnije u informiranju i suradnji sa udrugama i građanima
- građani su u većoj mjeri nego ikada do sada sudjelovali u procesu donošenje politike
- udruge su prepoznate kao generatori pozitivnih promjena i demokratizacije društva te kao korisni suradnici u povlačenju sredstava iz EU fondova.
Zaključno, prava djece, ne događaju se u nekom praznom prostoru, već u njihovoj neposrednoj okolini, u njihovoj obitelji, susjedstvu, igralištu, školi, zdravstvenoj ustanovi, knjižnici, u njihovoj zajednici. Upravo zato, ukoliko želimo demokratsko društvo koje pretpostavlja vladavinu prava, djeca ga trebaju živjeti i učiti u njihovoj blizini, a vjerujemo da smo ovom praksom doprinijeli tome.

Održivost projekta

Obzirom da je politika tek izglasana, u narednom 4-godišnjem razdoblju, namjeravamo realizirati predviđene mjere. Dapače, već smo pokrenuli izradu idejnog rješenja za bazene te smo potpuno renovirali i obnovili kino u Zelini.
Inovativnost ove politike na razini grada je činjenica da su predviđene i neke mjere koje će za zadatak stvarati kvalitetniji uvid u različite potrebe djece i njima važnih odraslih. Također, ova politika uz to što je participativna, također svaka mjera sadrži indikatore. Indikatori služe kao polazni okvir za procjenu dosadašnjih, ali i budućih postignuća i izazova u ostvarivanju prava djece. Uz to što ćemo provoditi same mjere, predviđeno je da udruge na području grada pomoću ovih indikatora prate i evaluiraju učinak politike i time moći mjeriti stvarni učinak na kvalitetu života djece i mladih u Zelini. Također, to će nam pomoći u revidiranju i razvoju politike za djecu i mlade za novo razdoblje nakon 2020. godine.

Dokumenti

Provoditelj projekta

Grad Sveti Ivan Zelina