Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Tjedan energetske učinkovitosti Grada Zadra 16.-24.5.2014.

Tjedan energetske učinkovitosti Grada Zadra kontinuirano se provodi već 3 godine, a 1. Tjedan održan je od 19.-24. ožujka 2012. godine. Tjedan energetske učinkovitosti Grada Zadra održan je u periodu od 16.-24. svibnja 2014. godine i uključivao je ukupno 30 edukativnih, stručnih, informativnih, prezentacijskih i sličnih radionica i predavanja te sajam energetske učinkovitosti i obnovljivih […]

Glasaj

Opis

Tjedan energetske učinkovitosti Grada Zadra kontinuirano se provodi već 3 godine, a 1. Tjedan održan je od 19.-24. ožujka 2012. godine.

  1. Tjedan energetske učinkovitosti Grada Zadra održan je u periodu od 16.-24. svibnja 2014. godine i uključivao je ukupno 30 edukativnih, stručnih, informativnih, prezentacijskih i sličnih radionica i predavanja te sajam energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i info dan promicanja električnih bicikala i skutera za dostavu roba i prijevoz putnika. Tako je održana Radionica “Energija, klima i bespovratna sredstva EU. Kako do bolje kvalitete života uz manje troškove ” na kojoj su prezentirani primjeri dobre prakse u korištenju EU sredstava te su sudionici upoznati s relevantnim politikama iz područja energije i klime te Radionica u sklopu EU projekta RESCUE na kojoj su predstavljeni sustavi centraliziranog hlađenja. Također su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upoznali građane s mogućnostima financiranja projekata povećanja energetske učinkovitosti te su predstavljeni primjeri dobre prakse obnove pročelja stambenih zgrada, energetske obnove zgrada i energetskog certificiranja. Održana je i projekcija filmova s primjerima dobre prakse projekata financiranih iz EU fondova kao i dan otvorenih vrata EU projekta REPUBLIC-MED u sklopu kojeg su održana predavanja za djecu 3. razreda osnovnih škola, predstavljen je EU projekt CLICK financiran iz programa IPA INFO 2012 te su održana 3 stručna predavanja. Građani su se mogli informirati i o energetskom certificiranju zgrada i obiteljskih kuća o kojem je održano predavanje. Također je predstavljen Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra, EU projekt “PRO-E-BIKE” te sustav javnih bicikala gdje su predstavljeni ekološki prihvatljiviji oblici prijevoza od onog konvencionalnog. U program 3. Tjedna energetske učinkovitosti Grada Zadra bile su uključene srednje i osnovne škole gdje su prezentirani solarni i električni automobili te održana Radionica u sklopu projekta „Solarni suncokret“ koji je namijenjen edukaciji učenika o obnovljivim izvorima energije u deset odabranih osnovnih škola u raznim dijelovima Hrvatske. Učenik Ivan Vrlika predstavio je svoj rad pod nazivom “Čista i neiscrpna – solarna energija” koji je osvojio je 1. mjesto na Državnom natjecanju “Opisujemo sustave”. Također su održane edukativne radionice za učenike 3. i 4. razreda osnovnih škola.

Gore navedeni sajam organiziran je s ciljem informiranja građana o dostupnim proizvodima i sustavima za povećanje energetske učinkovitosti i uštedu energije. Na sajmu su široj javnosti predstavljeni proizvodi i usluge iz područja energetski učinkovite gradnje i opreme te obnovljivih izvora energije putem demonstracijskih vozila i/ili štandova s informativnim brošurama.

Gore navedeni info dan organiziran je s ciljem promoviranja električnih bicikala i skutera u području dostave roba i prijevoz putnika u urbanim područjima, na kojem su građani mogli razgledati i isprobati električne bicikle i skutere kao moguću zamjenu za konvencionalna vozila na fosilna goriva, koja osim što doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova također i smanjuju troškove prijevoza.

  1. Tjedan energetske učinkovitosti Grada Zadra organiziran je od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjeka za energetsku učinkovitost, uz podršku Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA-e.
  2. Tjedan energetske učinkovitosti Grada Zadra organiziran je u suradnji s 10 partnera (Agencija za razvoj Zadarske županije (ZADRA NOVA), Narodni muzej Zadar, Gradska knjižnica Zadar, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Euroheat & Power, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Energetski institut Hrvoje Požar, NEXTBIKE, Obala i lučice d.o.o., Turistička zajednica Grada Zadra te 12 medijskih pokrovitelja (HRT Radio Zadar, Zadarski list, Narodni list, eZadar, Radio 057, 057info, Novi radio, Antena Zadar, Radio Centar, Gradimo Zadar, Znet, Zelena Energija), a financiran je od strane Grada Zadra i EU. Također su sudjelovali predavači s Arhitektonskog te Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom održavanja 3. Tjedna energetske učinkovitosti Grada Zadra nismo naišli na neočekivane probleme, a korisnici su bili građani Grada Zadra.

http://www.grad-zadar.hr/3-tjedan-energetske-ucinkovitosti-16–24-svibnja-2014-751/

Osnovni problem

Svakim danom sve više smo suočeni s posljedicama dugogodišnjeg nastojanja da okoliš podredimo i prilagodimo svojim potrebama. Od svih ekoloških tema najviše prostora u medijima i političkim tribinama zauzima globalno zatopljenje, odnosno klimatske promjene kao opći globalni problem i zabrinjavajuća prijetnja čovječanstvu i svim živim bićima na planetu. Prema istraživanju Svjetskog fonda za prirodu (WWF, World Wildlife Fund), čovječanstvo već godinama živi iznad svojih mogućnosti.
Smatra se da sadašnje globalno zatopljenje nastaje zbog povećanih emisija stakleničkih plinova. Na osnovi mišljenja velikog broja znanstvenika – sadržanih u izvještaju Međuvladinoga panela o promjenama klime temeljenoga na klimatskim modelima kao i na podrobnoj analizi temperaturnih prilika te promjena ledenog omotača na Zemlji, koja pokazuje neupitno zatopljenje posljednjih stotinu godina – smatra se da bi do 2100. temperatura zraka bila viša čak za 1.5 do 5.8 °C, ovisno o stupnju povećanja stakleničkih plinova.
Kao članica EU, Republika Hrvatska se obvezala provesti tzv. Plan 20-20-20 do 2020., kojeg je usvojio i Europski parlament, a koji uključuje:

− smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020.
− povećanjem energetske učinkovitosti smanjiti ukupnu energetsku potrošnju za 20% do 2020.
− ostvarivanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji od 20% do 2020.

Budući da su urbana područja odgovorna za većinu energetske potrošnje i pripadajućih emisija CO2 s trendom porasta, upravo ona moraju provoditi mjere povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija CO2 na svom području. Nadalje, usvajanjem Plana 20-20-20 postavljeni su temelji za aktivno sudjelovanje regionalne i lokalne uprave u ostvarenju zadanih ciljeva, a Europska unija je i pokretanjem inicijative Sporazum gradonačelnika potaknula uključivanje gradova u borbi protiv klimatskih promjena koji se temelji na dobrovoljnom opredjeljenju potpisnika da će ostvariti i premašiti cilj EU o smanjenju CO2 za 20% kroz povećanje energetske učinkovitosti i razvoj obnovljivih izvora energije.
Na nivou RH, pa tako i na području Grada Zadra, potrošnja i cijene energije su u stalnom porastu, a stalni rast novoizgrađenih stambenih, stambeno-poslovnih, trgovačkih i poslovnih, transportnih infrastrukturnih objekata, novih turističkih sadržaja, uz povećanje broja novoregistriranih vozila ima za posljedicu neprekidno povećanje opterećenja okoliša i postojećih gradskih prometnica, što doprinosi povećanju emisija CO2 i općenito smanjenju kvalitete života građana.
Gore opisani problem je utjecao na građane Grada Zadra koji ima 75.062 stanovnika te turiste, posjetitelje i sl.

Rješavanje problema

Grad Zadar je iskazao namjeru za gospodarenje energijom na lokalnoj razini, brigu o zaštiti okoliša te racionalno gospodarenje resursima potpisvanjem Energetske povelje kao strateškom opredjeljenju Grada Zadra za postizanjem visoke učinkovitosti potrošnje energije i zaštite okoliša.
Nadalje, Grad Zadar potpisnik je europske inicijative Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) od 28. svibnja 2012. godine, čime se obvezao da će ostvariti i premašiti cilj EU o smanjenju emisija CO2 za 20% kroz povećanje energetske učinkovitosti i razvoj obnovljivih izvora energije te je sukladno tome izrađen i Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra, koji je usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Zadra i prihvaćen od strane Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije. SEAP Grada Zadra sadrži mjere povećanja energetske učinkovitosti koje će Grad Zadar provoditi do 2020. godine kako bi smanjio emisije CO2 za najmanje 20% do 2020. godine na svom području.
Također, Grad Zadar je postao član međunarodnog udruženja ''Energetski gradovi'' (''Energy Cities'') koje okuplja gradonačelnike brojnih europskih gradova oko ciljeva navedenih u Sporazumu gradonačelnika (nadmašiti ciljeve 20-20-20 o smanjenju emisija CO2, povećanju energetske učinkovitosti i udjela obnovljivih izvora energije za 20% do 2020. godine), čime je aktivni sudionik u jačanju uloge i vještina lokalnih vlasti, zastupanju interesa gradova i utjecanju na nacionalne i EU politike te razvijanju i promicanju inicijativa članova udruženja.
Jedna od mjera Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra je i održavanje Tjedna energetske učinkovitosti, ponajprije u svrhu podizanja razine svijesti kod građana. Prema iskustvima drugih europskih gradova, kontinuirana provedba obrazovnih, informativnih i promotivnih mjera može ostvariti uštede od 8% toplinske i 6% električne energije u podsektoru stambenih objekata. Održavanje Tjedna energetske učinkovitosti je već potvrđena dobra praksa u podizanju razine svijesti građana o nužnosti učinkovitog korištenja energije kao i promocije korištenja obnovljivih izvora energije što je temelj za provedbu i ostalih mjera koje će dovesti do ostvarenja ciljeva 20-20-20 do 2020. godine.

Rezultati

S obzirom da se Grad Zadar potpisivanjem Sporazuma gradonačelnikau obvezao da će u borbi protiv klimatskih promjena ostvariti i premašiti cilj EU o smanjenju CO2 za 20% kroz povećanje energetske učinkovitosti i razvoj obnovljivih izvora energije, jedna od značajnih mjera za ostvarenje tog cilja je i podizanje razine svijesti građana, a održavanje Tjedna energetske učinkovitosti upravo se pokazala kao jedna od učinkovitijih aktivnosti u postizanju tog cilja. Prema iskustvima drugih europskih gradova, kontinuirana provedba obrazovnih, informativnih i promotivnih mjera u razdoblju od 2014. do 2020. godine u odnosu na referentnu 2010. godinu, rezultirat će uštedama od 8% toplinske i 6% električne energije u podsektoru stambenih objekata što predstavlja značajne uštede koje se postižu samo promjenom ponašanja. Održavanje Tjedna energetske učinkovitosti je već potvrđena dobra praksa u podizanju razine svijesti građana o nužnosti učinkovitog korištenja energije kao i promocije korištenja obnovljivih izvora energije što je temelj za provedbu i ostalih mjera koje će dovesti do ostvarenja ciljeva 20-20-20 do 2020. godine. Općenito provedba spomenutih aktivnosti rezultirat će smanjenjem troškova grijanja, povećanjem energetske učinkovitosti, smanjenjem onečišćenja okoliša te povećanom razinom svijesti.
Problem će se rješavati postepeno budući da će se Tjedan energetske učinkovitosti organizirati kontinuirano svake godine, a isti ima utjecaj na građane, javne i privatne tvrtke i druge institucije da koriste energiju na učinkovitiji način što će dovesti do ušteda kako u energiji tako i novcu.
3. Tjedan energetske učinkovitosti Grada Zadra obuhvatio je veći broj korisnika uz minimalno povećane troškove.

Troškovi projekta

Troškovi provedbe projekta iznosili su cca 50.000,00 kuna. Izvori financiranja su Proračun Grada Zadra i EU, i to Program MED (EUROPE IN THE MEDITERRANEAN) Projekt REPUBLIC-MED te Program Inteligentna energija u Europi (INTELIGENT ENERGY EUROPE - IEE) Projekt PRO-E-BIKE. Projekt su organizirali djelatnici Odsjeka za energetsku učinkovitost te Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA-e. Također je angažirana jedna osoba za pomoć u organizaciji i provedbi 3. Tjedna energetske učinkovitosti Grada Zadra te provedbi edukativnih radionica za 3. i 4. razrede osnovnih škola.

Drugi učinci projekta

Provedbom Tjedna energetske učinkovitosti Grad Zadar svrstao se među vodeće gradove u sektoru održivog gospodarenja energijom, a poslužio je kao primjer dobre prakse i drugim gradovima, naročito onima u blizini, budući da su na predavanjima sudjelovali i predstavnici okolnih gradova. Također održavanje Tjedna energetske učinkovitosti provodi se i u brojnim drugim gradovima u RH i Europi.

Održivost projekta

Tjedan energetske učinkovitosti će se održavati kontinuirano svake godine te je već sada u planu priprema sljedećeg 4. Tjedna energetske učinkovitosti Grada Zadra koji će se održati u listopadu 2015. godine. U sljedećem Tjednu energetske učinkovitosti Grada Zadra nastojat ćemo uključiti još više partnera i pripremiti još bogatiji program, kako bi na što učinkovitiji način motivirali građane.