Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Umag – primjer dobre suradnje

Odgovornim upravljanjem i dugoročnom suradnjom s državom,  Grad Umag želi svim svojim žiteljima osigurati suvremeni, održivi grad. U zadnjih sedam godina, svjedoci smo strateških investicija koje su u potpunosti promijenile ne samo izgled Umaga, već i podignule kvalitetu življenja na najviši europski standard. Kapitalnim projektima kojima se ispisuje povijest i gradi budućnost, Grad Umag postaje […]

Glasaj

Opis

Odgovornim upravljanjem i dugoročnom suradnjom s državom,  Grad Umag želi svim svojim žiteljima osigurati suvremeni, održivi grad. U zadnjih sedam godina, svjedoci smo strateških investicija koje su u potpunosti promijenile ne samo izgled Umaga, već i podignule kvalitetu življenja na najviši europski standard. Kapitalnim projektima kojima se ispisuje povijest i gradi budućnost, Grad Umag postaje lokalni pokretač razvoja i po svim mjerljivim standardima lokalne samouprave među tri najrazvijenija grada u Istri i deset u Hrvatskoj.

1. Program društveno poticane stanogradnje

Program poticane stanogradnje jedan je od najuspješnijih projekata u kojem do izražaja dolazi suradnja Ministarstva graditeljstva, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i Grada Umaga kao jedinice lokalne samouprave. Radi se o jednom od najboljih projekata javno-javnog partnerstva u državi. Na toj osnovi uspješne sinergije države i grada na najvećem su dobitku građani, koji će riješiti svoje najvažnije životno pitanje. S obzirom da je svima nama stambeno pitanje zaista jedno od važnijih životnih problema te kako bi se pomoglo prije svega mladima, zamišljen je sustav POS-a koji i u ovom primjeru potvrđuje svoju višeslojnu vrijednost i opravdanost.

U tom smislu možemo ponosno istaknuti daje Grad Umag izgradio 2 zgrade, odnosno da su u završnoj fazi radovi na izgradnji 3. zgrade u okviru Programa društveno poticane stanogradnje (POS). Riječ je o stambenim objektima u kojem je gotovo 121 obitelj iz Umaga našla svoj novi dom, a čija ukupna konačna vrijednost prelazi 50 milijuna kuna sa izgradnjom,  infrastrukturom i zemljištem. Za sve sugrađane koji nisu sudjelovali u dosadašnjim projektima, napominjemo da će projekt POS-a trajati do kada se ne riješe sve stambene potrebe naših sugrađana, dakle svih koji ispunjavaju osnovne uvjete. Projekt poticane stanogradnje je prije svega razvojan i socijalan društveni program čija je vrijednost višeznačajna jer ulijeva sigurnost u budući razvoj zajednice.

2. Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo–Istok u sklopu mega projekta „Umag: Smart city-Green city 2010.-2020.“

Zahvaljujući besprijekornom modelu suradnje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  te Grada Umaga, uz osiguranje 100% sredstava iz EU fondova i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Umag je postao jedan od prvih gradova koji je, krajem studenog 2016. godine, uspješno realizirao projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada na svom području.

Riječ je o projektu čija vrijednost ugovorenih radova i usluga iznosi 13.361.500,00 kuna, od kojih je 85% prihvatljivih troškova sufinancirano iz Kohezijskog fonda, a 15% iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Odlagalište „Donji Picudo – Istok“ nalazi se između gradova Umag, Buje i Novigrad, obuhvaća otprilike 3,7 ha te je na njega odloženo približno 341.000 tona komunalnog i neopasnog otpada. Njegova sanacija obuhvatila je  radove iskopavanja, preslagivanja i premještanje otpada te formiranje novog tijela odlagališta. Također, izgrađen je sustav otplinjavanja, postrojenje za spaljivanje odlagališnog plina, obodni kanal oko odlagališta za prikupljanje oborinskih voda te je uređen protupožarni i zaštitni zeleni pojas. Osim navedenog, projekt obuhvaća i praćenje stanja okoliša 30 godina nakon zatvaranja odlagališta te obvezu izvještavanja ovlaštene ustanove o rezultatima provedenih kontrola. Troškove izvođenja radova sanacije, nadzora radova, tehničke pomoći u provedbi projekta i promidžbenih aktivnosti u potpunosti su financirale Europska unija i nadležno ministarstvo, odnosno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Umag je tako postao prvi i jedini grad u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji koji je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sanacije odlagališta otpada Donji Picudo – istok, odnosno grad primjer svim jedinicama lokalne samouprave na području Istarske i Primorsko-goranske županije.

3. Izgradnja sortirnice i pretovarne stanice

U okviru uspostavljanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u RH do kraja 2018. godine, možemo ponosno istaknuti kako je Umag  već krajem 2014. godine, uz pretovarnu stanicu, otvorio jedinu sortirnicu u Istri i prvu u Hrvatskoj, kako bi osigurao uvjete da otpad postane sirovina i bude dalje upotrebljiv. Riječ je o projektu teškom 13,5 milijuna kuna, a prostire se na površini od skoro 3.000 m2.

Zahvaljujući odličnoj i dugogodišnjoj suradnji, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, odnosno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osigurao je 10,5 milijuna kuna za sufinanciranje projekta sortirnice,  dok je komunalno poduzeće 6. maj d.o.o. uložilo ostalih 3 milijuna kuna.

4. Izgradnja gradske zaobilaznice

Izgradnjom prve umaške zaobilaznice,  državne ceste  D75, s dva prolazna prometna traka  i dva odvojna, u potpunosti smo riješili prometne gužve i poboljšali sigurnost vozača i prohodnost vozila. Kroz novu gradsku aveniju izgrađena je i nova komunalna infrastruktura, od vodovoda, plina, kanalizacije, oborinske odvodnje pa sve do nove ekološke javne rasvjete, DTK kao i elektroničko komunikacijske infrastrukture, biciklističke staze te suvremenih   prometnih i pješačkih površina.

Hrvatske ceste su, kao najveći investitor, uložile gotovo 11 milijuna kuna u izgradnju ove druge faze, Hrvatske vode uložile su cca. 1,5 milijuna kuna u sigurnosni vodozaštitni sustav, dok je Grad Umag uložio 2 milijuna kuna. Nastavak je to prve faze, kada je izgrađen veliki rotor Umag-Buje u kojeg su Hrvatske ceste uložile 8,5 milijuna kuna.

U konačnici, možemo reći da se radi o investiciji teškoj ukupno 24,5 milijuna kuna, a koja je najvećim dijelom financirana sa strane države, odnosno Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda. Sve su radove izvodile tvrtke s područja naše Županije pa smo na taj način direktno utjecali na pozitivan prihod gospodarstva i standard građana Istre.

5. Izgradnja novih vrtića i škola

Izgradnja novog centralnog vrtića je najveći i financijski najzahtjevniji dio strateškog razvojnog projekta „Umag-grad djece 2010-2020“ kojim će se izgraditi ili rekonstruirati svi vrtići i osnovne škole na području grada Umaga.

U sklopu Projekta „Umag – grad djece 2010.-2020.“, čija će vrijednost u konačnici iznositi oko 95 milijuna kuna, Grad Umag kontinuirano i sustavno ulaže u odgojno-obrazovnu infrastrukturu čime stvara novi viši  standard odgoja i obrazovanja te svojim mladim sugrađanima osigurava najbolje uvjete. Izgradnja novog centralnog vrtića „Radost-Gioia“  iznosi oko 32 milijuna kuna, dok s opremom i pratećom infrastrukturom investicija prelazi 40 milijuna kuna. Objekt se gradi na površini od 5.246 m2, a zamišljen kao malo istarsko selo u kojem će stanovati 200-tinjak naše djece u 10 vrtićkih skupina s raznim sadržajima boravka.

Naravno, i u ovom projektu nezaobilazna je suradnja s državom, koja je prepoznala važnost projekta i uključila se u sufinanciranju vrtića i škola. Vrtić će tako dobiti najviše sigurnosne i energetske standarde zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će sufinancirati izgradnju istoga u iznosu od 5,4 milijuna kuna.

Nadalje, Grad Umag je početkom rujna 2016. godine otvorio i novoizgrađenu područnu školu i vrtić u naselju Petrovija. Grad koji gradi, a ne zatvara, područne škole je grad znanja i društveno odgovoran grad. Tradicija svakog naselja povijesno je bogatstvo koje trebamo očuvati te je upravo iz tog razloga Umag još jednom dobio veliku podršku od strane ministarstva. Ukupna investicija izgradnje područne škole i vrtića iznosila je gotovo 7 milijuna kuna, od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost učestovao sa 700 tisuća kuna, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete boravka djece u zgradi.

6. Razvoj poduzetničke zone

Temeljem programa razvoja poduzetničkih zona i poticanja malog i srednjeg poduzetništva, a prema Projektu izgradnje poduzetničkih zona u JLS, Republika Hrvatska, putem resornog Ministarstva nadležnog za gospodarstvo i poduzetništvo ukupno je za izgradnju infrastrukture u poduzetničkoj zoni „Ungarija“, dodijelio 2.780.000,00 kn bespovratnih sredstava.

7. Vodozaštitni i kanalizacijski sustav

Zahvaljujući dobroj suradnji i održivosti projekta, u izgradnju kanalizacijskog sustava na području Umaga Hrvatske vode investirale su gotovo 10 milijuna kuna te dodatnih 2 milijuna kuna za izradu projektnih dokumenata za buduću izgradnju kanalizacijske mreže na području Grada Umaga. Nadalje, u saniranje  zaštitnog kanala uloženo je više od 5 milijuna kuna, a dovršen je i jedinstveni sustav zaštite grada od poplavnih voda izgradnjom spojnog kanala.

No, najveći projekt koji nedvojbeno odražava sinergiju države i Grada Umaga te razumijevanje problematike od strane nadležnih tijela je izgradnja sustava zaštite otpadnih i oborinskih voda te pročistača na 3. razini, najvišeg stupnja zaštite. Izgradnja će se financirati bespovratnim  sredstvima Kohezijskog fonda u iznosu od 150 milijuna kuna.

 

 

Osnovni problem

U zadnjih 7 godina Grad Umag se ubrzano razvija i raste te racionalno koristi sve raspoložive resurse i znanja kako bi svojim žiteljima pružao najbolje uvjete života u zajednici. Kroz strateški dokument razvoja te godišnje operativne dokumente odredili smo razvojne projekte i prioritete kako bi s državnim vlastima osigurali dugoročnu suradnju i stvorili održivu sinergiju. Naša misija i želja je kontinuirano poboljšanje kvalitete življenja u Umagu kroz odgovorno upravljanje javnim dobrima, stvaranjem uvjeta za održivi razvoj, komunalno i infrastrukturno uređenje, uređenje i izgradnju društvene i turističke infrastrukture, a sve u cilju Umaga kao poželjne destinacije. Kvalitetom i transparentnošću rada, osigurali smo uvjete za funkcionalno, ekonomično i učinkovito upravljanje u cilju gospodarskog napretka, podizanja socijalne, zdravstvene i opće društvene sigurnosti te standarda, a sve to u suradnji s državom.

Rješavanje problema

Svjesni da uspješna sinergija države i grada izravno utječe na dobrobit i životni standard naših sugrađana, strateškim planiranjem te dugoročnim investicijama u potpunosti smo promijenili, zaštitili i osuvremenili izgled grada, podignuvši kvalitetu i sigurnost života građana. Odlična suradnja s državom omogućila je realizaciju projekta koji se dešavaju jednom u povijesti jednoga grada i njegovih naselja. Naravno, trebalo je puno truda i rada u pribavljanju i rješavanju potrebne dokumentacije, pripreme su trajale godinama, no ni u jednom trenutku nije izostala podrška i pomoć sa strane nadležnih državnih ureda ili ministarstva, stoga je realizacija projekata o kojima ćemo govoriti upravo dokaz da je suradnja JLS-a i države nadasve potrebna i moguća.

Rezultati

Smatramo kako su najbolji rezultati suradnje i sinergije jedinice lokalne samouprave i države ono zapravo dovršena djela, odnosno realizirani projekti koji čine Umag jednim od poželjnih gradova za život. Od ekološki održivih rješenja, pa sve do skrbi za mališane, mlade i umirovljenike, infrastrukturnih rješenja i novih mogućnosti za sve sugrađane, Grad Umag zasigurno prednjači na listi gradova koji su uspostavili dugoročnu suradnju s državom i maksimalno iskoristili potencijal kako europskih, tako i državnih fondova. No, kako bi se odlična suradnja pretvorila u dugoročnu sinergiju, potreban je i ljudski faktor bez kojeg bi ovako zavidni rezultati sigurno izostali.

Troškovi projekta

1. Program društveno poticane stanogradnje:
Investicija gradnje triju zgrada s pristupnim prometnicama i infrastrukturom: 50 milijuna kuna
Investitori: državna agencija APN i Grad Umag

2. Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo–Istok:
Investicija: 13.361.500,00 kuna, od kojih je 85% prihvatljivih troškova sufinancirano iz Kohezijskog fonda, a 15% iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

3. Izgradnja sortirnice i pretovarne stanice: 13,5 milijuna kuna
Investicijai: FZOEU 10,5 milijuna kuna i 6. maj d.o.o. 3 milijuna kuna

4. Izgradnja gradske zaobilaznice:
Investicija: 24 milijuna kuna (Hrvatske Ceste, Hrvatske vode i Grad Umag)

5. Izgradnja novih vrtića i škola:
Investicija: 40 milijuna kuna (Grad Umag i FZOEU)

6. Razvoj poduzetničke zone:
Investicija: 2.780.000,00 kn bespovratnih sredstava (RH)

7. Kanalizacijski sustav i zaštita od štetnog djelovanja voda:
Investicija: više od 160 milijuna kuna (Hrvatske vode)

Drugi učinci projekta

Umag je prvi i jedini grad u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji koji je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt sanacije odlagališta otpada Donji Picudo – istok i tako postao jedinstveni primjer za sve ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave Istarske i Primorsko-goranske županije na čijem području se nalaze odlagališta otpada i koja žele slijediti primjer Grada Umaga kako bi povećale kvalitetu života stanovnika na vlastitom području.

Održivost projekta

Projekti „Umag: smart city-green city 2010.-2020.“ i „Umag: grad djece 2010.-2020.“ će se svakako nastaviti do 2020. godine kada očekujemo da će Umag postati perjanica u provođenju strategija usmjerenih prema održivom razvoju grada te nedvojbeno vodeći grad u zadovoljavanju standarda predškolskog i školskog odgoja u Republici Hrvatskoj. Nastavljaju se ujedno i projekti POS stanova te gradske zaobilaznice prema turističkim naseljima, kao i projekt zaštite otpadnih i oborinskih voda te pročistača na 3. razini kako bi se građanima, iz dana u dan, pružali najviši standardi razvoja i rasta.

Dokumenti

Nositelj projekta

Grad Umag