Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Zabok – Rekonstrukcija DV Zipkica

Ovim projektom planira se rekonstrukcija u smislu zamjene dotrajale stolarije s novom drvenom stolarijom. Mijenja se ukupno 556,71 m2 vanjske stolarije i ostakljenja. Ovaj projekt temelji se na Strategiji održivog korištenja energije Krapinsko-zagorske županije, siječanj 2009, koja govori da postoji veliki potencijal energetskih ušteda u zgradama javne, nestambene namjene. Ideja Održivog razvoja, preko smanjenja utroška […]

Glasaj

Opis

Ovim projektom planira se rekonstrukcija u smislu zamjene dotrajale stolarije s novom drvenom stolarijom. Mijenja se ukupno 556,71 m2 vanjske stolarije i ostakljenja.

Ovaj projekt temelji se na Strategiji održivog korištenja energije Krapinsko-zagorske županije, siječanj 2009, koja govori da postoji veliki potencijal energetskih ušteda u zgradama javne, nestambene namjene.

Ideja Održivog razvoja, preko smanjenja utroška energije u zgradama javne namjene provedbom ovog i sličnih projekta utječe pozitivno na promjenu svijesti i ponašanja građana grada Zaboka.

Ovim projektom želi se dati pozitivan i dobar primjer odgovornog upravljanja energijom i troškovima i tako potaknuti svijest svih građana grada Zaboka. Na ovaj način omogućiti će se smanjenje potrošnje energije, zaštita okoliša, smanjenje troška za energente i povećanje gospodarske aktivnosti te poticanje lokalnog gospodarstva.

Isto tako, poboljšati će se uvjeti rada u prostoru, kvaliteta boravka i udobnost, a što još više dolazi do značaja jer se radi o dječjem vrtiću.

Kako bi uspješno proveli projekt naručili smo izradu glavnog projekta (tvrtka iz privatnog sektora), te proveli postupak javne nabave za odabir najpovoljnijeg ponuđača. Konkretne radove na zamjeni stolarije izvodila je tvrtka iz privatnog sektora. Grad Zabok je pribavilo svu potrebnu projektnu dokumentaciju te ima značajno iskustvo u provođenju infrastrukturnih projekata. Također Grad može računati na stručnu pomoć Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske koja ima veliko iskustvo u provođenu projekata energetske učinkovitosti.

Projekt je započet u veljači 2013.g, a uspješno je dovršen u prosincu 2014.g. Korisnici su zaposlenici i korisnici Dječjeg vrtića Zipkica u Zaboka – ukupno cca 300 osoba.

Fotografija0871 Fotografija1077

Osnovni problem

U centru grada u Ulici Stjepana Radića nalazi se Dječji vrtić i jaslice Zipkica. Vrtić je izgrađen na k.č. br. 5984 (1751/2) k.o. Zabok, a parcela je veličine oko 5 200 m². Vrtić se sastoji od prizemlja, prvog i drugog kata. Prizemlje i prvi kat izgrađeni su 1985. godine, a drugi kat je izgrađen 2000. godine. Unutarnje uređenje drugog kata završeno je 2009. godine, te je time povećan korisni prostor vrtića i povećan broj korisnika. Objekt je tlocrtno nepravilnog oblika sa glavnim ulazom uvučenim do središta zgrade. Vrtić pohađa oko 260 djece te ima 40 zaposlenika.
Okviri prozora su u prizemlju i na prvom katu drveni (oko 65 %), a ostatak su aluminijski. Prozori su ostakljeni dvostrukim izolacijskim staklom (4/16/4 mm). Prozori sa drvenim okvirom nemaju brtve, dok prozori s aluminijskim okvirom imaju dvostruko brtvljenje. Dio prozora sa drvenim okvirom je vidno oštećen i tehnički neispravan. Starost drvenih prozora i nedostatak brtve rezultirali su slabim nalijeganjem prozorskih krila na prozorske okvire, a time i povećani gubitak topline kroz prozore.
Također, projektom se želi poboljšati kvaliteta boravka djece i odgajatelja u vrtiću u smislu toplinske udobnosti i kvalitete zraka. Projekt je u potpunosti proveden. Realiziran je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je projekt sufinancirao u iznosu od 40% (330.108,85 kn), dok je preostali iznos od 60% financirao Grad Zabok (495.163,27 kn), iz čega proizlazi da je ukupna vrijednost projekta 825.272,12 kn.

Rješavanje problema

Slijedom navedenog, pokrenut je projekt Rekonstrukcije DV Zipkica kojemu je cilj u smislu uštede energije i toplinske zaštite, poboljšanje toplinskih karakteristika vanjskog omotača ugradnjom zadovoljavajuće stolarije s ciljem postizanja energetskih ušteda i smanjenja emisije CO2 u okoliš.
Projektom se želi poboljšati kvaliteta boravka djece i odgajatelja u vrtiću u smislu toplinske udobnosti i kvalitete zraka.
Neposredni ciljevi provedbe Projekta su sljedeći:
• Promocija korištenja mjera povećanja energetske učinkovitosti;
• Poticanje lokalnog poduzetništva (instalateri, proizvođači opreme);
• Smanjenje korištenja fosilnih goriva;
• Doprinos zaštiti okoliša,
• Povećanje kvalitete boravka ljudi u prostorijama i kvalitete pružanja usluga.

Rezultati

Glavni rezultat projekta rekonstrukcije DV Zipkica je ušteda energije i toplinske zaštite, poboljšanje toplinskih karakteristika vanjskog omotača ugradnjom nove stolarije s postizanjem energetskih ušteda i smanjenja emisije CO2 u okoliš.
Prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada(NN 81/12) i Metodologiji provođenja energetskog pregleda građevina (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, studeni 2012) navodi se da se energetskom obnovom starih zgrada, naročito onih građenih prije 1980. godine, moguće je postići uštedu u potrošnji toplinske energije od preko 60%.
Simulacija u programu Novolit je pokazala nivo ušteda od 20% pa će ovaj iznos uštede u potrošnji toplinske energije biti referentan prilikom izračuna i analize emisije CO2 u odnosu na postojeće stanje.
Energent za grijanje je prirodni plin, a ulazni podaci za proračun emisija su računi za energente za 2012.
Problem je djelomično riješen za sve korisnika, a potpuno rješavanje problema odnosilo bi se na izgradnju toplinske ovojnice zgrade DV Zipkica.
Projekt je realiziran je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je projekt sufinancirao u iznosu od 40%, te su time ušteđena proračunska sredstva Grada Zaboka.

Troškovi projekta

Projekt je realiziran je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je projekt sufinancirao u iznosu od 40% (330.108,85 kn), dok je preostali iznos od 60% financirao Grad Zabok (495.163,27 kn), iz čega proizlazi da je ukupna vrijednost projekta 825.272,12 kn.

Prilikom realizacije projekta, te tijekom eksploatacije projekta nisu zaposlene dodatne osobe, te nije povećano opterećenje postojećih službenika, iz čega proizlazi da projekt nije predstavljao veće opterećenje za gradsku upravu.

Drugi učinci projekta

Sukladno uspješno provedenom projektu, Grad Zabok nastavio je sa izradom projektne dokumentacije i prijavom na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).
U ovome trenutku u provođenju smo projekta zamjene starih dotrajalih salonitnih ploča sa zamjenom s limenim pokrovom i toplinskom izolacijom na kosom betonskom krovu na Društvenom domu Zaseka u Zaboku u sklopu kojeg se nalazi veliko travnato nogometno igralište sa pratećim sportskim sadržajima. U sklopu istog projekta provodi se rekonstrukcija stare kotlovnice sa postavom solarni panela na novi krov.
Slijedom toga prijavili smo se na natječaj za izradu toplinske ovojnice na zgradi stare gradske uprave u Kumrovečkoj 6 u Zaboku, te je u ovom trenutku evaluacija ponuda od strane FZOEU.
Isto tako projektirali smo izgradnju solarne elektrane na krovu zgrade gradske uprave Zivtov trg 10 u zaboku, te je u ovome trenutku evaluacija ponuda.

Održivost projekta

Sukladno uspješno provedenom projektu, Grad Zabok nastavio je sa izradom projektne dokumentacije i prijavom na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).
U ovome trenutku u provođenju smo projekta zamjene starih dotrajalih salonitnih ploča sa zamjenom s limenim pokrovom i toplinskom izolacijom na kosom betonskom krovu na Društvenom domu Zaseka u Zaboku u sklopu kojeg se nalazi veliko travnato nogometno igralište sa pratećim sportskim sadržajima. U sklopu istog projekta provodi se rekonstrukcija stare kotlovnice sa postavom solarni panela na novi krov.
Slijedom toga prijavili smo se na natječaj za izradu toplinske ovojnice na zgradi stare gradske uprave u Kumrovečkoj 6 u Zaboku, te je u ovom trenutku evaluacija ponuda od strane FZOEU.
Isto tako projektirali smo izgradnju solarne elektrane na krovu zgrade gradske uprave Zivtov trg 10 u zaboku, te je u ovome trenutku evaluacija ponuda.