Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Zagreb – ZG Forum

Gradonačelnik Grada Zagreba, uz organizaciju Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, u prosincu 2011. svečano otvara ZgForum, prostor u kojem se od tada odvija niz aktivnosti usmjerenih komunikaciji s javnošću. U ZgForumu, od otvorenja do danas, bilo je preko 20 izložbi i promocija, među kojima ovdje spominjemo npr. izložba Arhitekt Edvin Šmit; Blok […]

Glasaj

Opis

Gradonačelnik Grada Zagreba, uz organizaciju Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, u prosincu 2011. svečano otvara ZgForum, prostor u kojem se od tada odvija niz aktivnosti usmjerenih komunikaciji s javnošću.

U ZgForumu, od otvorenja do danas, bilo je

  • preko 20 izložbi i promocija, među kojima ovdje spominjemo npr. izložba Arhitekt Edvin Šmit; Blok Badel – Izložba nagrađenih radova natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja bloka Badel u Zagrebu; izložba Zipp – Zagrebačka infrastruktura prostornih podataka;

promocija projekta Nedovršena modernizacija – između utopije i pragmatizma; promocija knjige Mozaik izvan grada – tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske;

  • desetci prezentacija projekata na inicijativu partnerskih institucija te organizacija civilnog društva, među kojima ovdje spominjemo npr. Međunarodna GIS ljetna škola Zagreb 2014.; radionica s Mrežom znanja; Dan waldorfske pedagogije u Hrvatskoj; predstavljanje Dana kreativnosti i inovativnosti; Bijeli štap – kada moguće postaje stvarno;
  • desetci predavanja, prezentacija, radionica, stručnih razgovora, okruglih stolova, među kojima ovdje spominjemo npr.

Međunarodni projekt CUPA (2010.-2014) – Implementacijska radionica; radionica ‘Pričam ti priču’ – Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet; Svjetski dan zdravlja – radionica Sigurnost i zaštita starijih u javnom prijevozu; ZagrebPlan – rasprava o zagrebačkim prostornim pitanjima; predstavljanje Studije o javnim gradskim vrtovima u Zagrebu; Međunarodna radionica u sklopu mreže CIVINET Slovenija – Hrvatska – Planovi održive mobilnosti – koncept i izrada u Sloveniji, Hrvatskoj i susjednim zemljama

  • velik broj posjeta, , među kojima ovdje spominjemo Posjet učenika 3. razreda Osnovne škole ‘Matko Laginja’- ponavljanje usvojenog znanja o prirodnim vrijednostima Zagreba i okolice, te o dijelovima grada i značajnim građevinama; posjeta studenata krajobrazne arhitekture; posjeta polaznika međunarodnog postdiplomskog studija ‘Unica Euromaster in Urban Studies’; gostovanje njemačkih arhitekata;

posjeti delegacije Grada Prištine, gradonačelnika i delegacije Grada Skopja, delegacije EUROCITIES, izaslanstva Bratislave, delegacije Grada Splita, delegacije Koreje;

  • i čitav niz sastanaka među kojima ovdje spominjemo sastanak Koordinacije NUTS II regije SZH; pripremni sastanak za provedbu istraživanja ‘Pružatelji skrbi osobama starije životne dobi u obitelji na području Grada Zagreba’; sastanak s Američkom gospodarskom komorom na temu kongresni turizam; sastanak na temu Nova gradska knjižnica;
  • te mnoga druga događanja.

U ZgForumu redovno se održavaju brojna događanja organizirana od strane drugih tijela gradske uprave kao i udruga civilnog društva ili drugih dionika značajnih za pitanja razvoja Grada. Prostor se ne daje u najam već se sva takva događanja organiziraju isključivo u suradnji s Uredom, odnosno Ured je u većini događanja organizator a u pojedinim suorganizator. Vanjski korisnici (za događanja gdje je vanjski korisnik organizator, a pri čemu je Ured suorganizator) prostor koriste u slučaju da je djelatnost kojom se bave u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima, mjerama koje su u najširem smislu sadržane u ZagrebPlanu.

U tri i pol godine rada ZgForum je posjetilo, odnosno na događanjima sudjelovalo oko 31.500 osoba.

ŠIRI POPIS AKTIVNOSTI U ZGFORUMU OD STUDENOG 2011. GODINE DO LIPNJA 2015

Osnovni problem

Gradska uprava Grada Zagreba teži stalnom unapređivanju komuniciranja s javnošću, odnosno uspostavljanju što kvalitetnijeg dijaloga s građanima, stručnom, znanstvenom i poslovnom zajednicom, civilnim društvom, te s međunarodnim okruženjem.

Uz niz mogućnosti za informiranjem ili komuniciranjem koje nudi web stranica Grada Zagreba, npr. Info servis, e-građani, društvene mreže, ukazala se izuzetna potreba za još direktnijim komuniciranjem s različitim i brojnim ciljnim skupinama s gradske, regionalne, državne i međunarodne razine, odnosno za prostorom gdje će se takvi direktni kontakti moći ostvarivati.

Posebno je ta potreba iskazana kroz nadležnost Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao regionalnog koordinatora za Grad Zagreb, te time i nositelja izrade Razvojne strategije Grada Zagreba / ZagrebPlan – temeljnog razvojnog dokumenta. Proces izrade, te praćenja i izvještavanja, traži uključivanje svih dionika razvoja. Težnja je bila da se alati / kanali kojima se komunicira ZagrebPlan usmjereni na različite ciljne skupine prilagođavaju njihovim potrebama. Pokazalo se da su te potrebe najčešće direktno komuniciranje. Ciljne skupine, dionici razvoja koji imaju aktivnu ulogu u kreiranju te provođenju aktivnosti / projekata ZagrebPlana, a time i regionalnog razvoja Grada, ali u određenom smislu i razvoja prostora Sjeverozapadne, odnosno Kontinentalne Hrvatske, te obzirom na značenje Zagreba i na razvoj Republike Hrvatske prisutni su na gradskoj, regionalnoj, središnjoj/ državnoj i međunarodnoj razini

Uz uočenu potrebu, direktan poticaj za kreiranje i osiguravanje takve mogućnosti, odnosno za osnivanje ZgForuma bio je EU projekt CIVITAS ELAN, čije je zagrebačke aktivnosti koordinirao Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. U sklopu projekta Civitas Elan ispred Tehničkog muzeja u Savskoj cesti u rujnu 2009. otvoren je Info-punkt za čiju je funkciju prenamijenjen stari tramvaj,kao jedan od simbola Zagreba i simbol održive mobilnosti. Partner u projektu CIVITAS, Podružnica ZET Zagrebačkog holdinga, donirao je stara tramvajska kola i izvršio na njima nužne tehničke prepravke. U Info-punktu građani su se mogli informirati o aktivnostima na projektu CIVITAS Elan i drugim EU projektima na temu održive mobilnosti, ispunjavati ankete, davati prijedloge i sugestije o temi mobilnosti u Zagrebu. Organizirani su razgovori, izložbe, press-konferencije, predavanja, radionice. Taj je način komunikacije s javnošću prepoznat kao izuzetno kvalitetan i koristan za dijalog javnosti i uprave, te valoriziran kao vrlo uspješan i u međunarodnim okvirima. Iako relativno malih prostornih mogućnosti, u aktivnostima Info-punkta je tijekom njegovog rada, u razdoblju rujan 2009. - studeni 2013. sudjelovalo oko 21.630 posjetitelja i 1.430 sudionika u raznim događanjima organiziranim u tramvaju.

Iskustva stečena kroz aktivnosti Info-punkta o zainteresiranosti javnosti i modalitetima direktnog komuniciranja, suradnja s gradovima Bečom, Muenchenom i Milanom, te osobito intenzivirane aktivnosti na izradi ZagrebPlana i predlaganja strateških gradskih projekata potvrdili su važnost koju za rad gradske uprave ima prostor koji služi isključivo kao platforma za komunikaciju s građanstvom u najširem smislu, a što kao cilj ima kvalitetniji rad uprave, bolju informiranost i veću uključenost građana u upravljanje Gradom.

Uz navedeno, kroz proces pridruživanja EU, sve veći broj projekata sufinanciranih sredstvima EU, interes stranih stručnih i političkih delegacija za upoznavanjem rada gradske uprave, razmjenom iskustava i uspostavljanjem suradnje, intenzivirana je potreba Grada da ima reprezentativan prostor u kojem će se ovi oblici komuniciranja moći odvijati. Grad je, na inicijativu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada pokrenuo aktivnosti kako bi se takav prostor i osigurao.

Odabrani poslovni prostor za buduću funkciju prostora za komuniciranje u Gajevoj 27 dodijeljen je Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u lipnju 2011. Uslijedio je proces nužnih adaptacija. U želji da ovaj prostor predstavlja uvijek prikladnu scenografiju za raznolike aktivnosti koje su se planirale u prostoru odvijati te da bude privlačan za posjetioce u oblikovanju prostora za novu namjenu naglašena je jednostavnost oblika, a prevladavanjem bijele boje sadržaj izložbenog materijala stavljen u prvi plan. Kao dio pripremnih aktivnosti i kao važan element vidljivosti prostora i njegove funkcije definiran je logo kao jasan, čitljiv i lako pamtljiv identitet, zasnovan na tipografskom rješenju u koje je integriran znak – slovni znak „g“ preoblikovan u dva oblačića, simbola dijaloga

Privlačnosti i edukativnoj vrijednosti prostora doprinosi i orto-foto snimka Grada kao velika zidna tapeta. 02_PRILOG_NASTAJANJE ZGFORUMA

Prostor – ZgForum, naglašavajući tako imenom njegovu temeljnu namjenu, stavljen je u funkciju svečanim otvorenjem 15. prosinca 2011. i izložbom s prikazima njegovog razvoja i realizacije ideje i vizualnog identiteta, osnovnih podatka o Gradu, Uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada – domaćinu prostora te Razvojnoj strategiji Grada Zagreba - ZagrebPlanu kao temeljnom, kompleksnom razvojnom dokumentu Grada uz koji se, u najširem smislu, direktno ili indirektno veže program aktivnosti ZgForuma.
Uz izložbu je tiskana i brošura, što je postalo redovitom praksom u budućim izložbenim aktivnostima. Brošura je djelomično tiskana i na Brailleovom pismu čime je Ured smo želio istaknuti otvorenost prostora i programa društvenim skupinama s posebnim potrebama.

Temeljem iskustva stečenog kroz djelovanje Info-punkta, određeno je radno vrijeme ZgForuma svakog radnog dana od 13:00 do 18:00 sati, a subotom od 10:00 do 13:00., uz dodatnu maksimalnu fleksibilnost koja se po dogovoru prilagođava korisnicima, odnosno programu aktivnosti.

Rješavanje problema

Od prosinca 2011., u ZgForumu predstavljaju se projekti s ciljem da se omogući aktivno sudjelovanje građana u uređivanju Grada, osobito njegovih javnih prostora, potiču dijalozi o pitanjima s područja upravljanja Gradom, razvoja Grada i njegove razvojne strategije, omogućavaju uvid i rasprave o strateškim gradskim projektima, organiziraju radionice i okrugli stolovi za stručne i znanstvene te druge ciljane skupine građana, izložbe, predavanja, sastanci, promocije, odvijaju aktivnosti promocije Grada u okviru njegove bogate međunarodne suradnje i drugo.
U trenutku pisanja ove nominacije u ZgForumu odvija se izložba Strateški gradski projekt Zagrebački velesajam čiji je upravo i cilj pokretanje komuniciranja s javnošću Prijedloga revitalizacije prostora Zagrebačkog velesajma u inovativno urbano središte. Uz izložbu su, kao što je uobičajeno tiskane pozivnica i brošura. 03_PRILOG_POZIVNICE

ZgForum kao platformu za dijalog koriste i druga upravna tijela Grada Zagreba te znanstvene i stručne institucije, civilni sektor i drugi, sukladno programskoj orijentaciji djelovanja ZgForuma.

Rad ZgForuma je javan, i jedan od njegovih ciljeva je ostvarivanje strateških ciljeva, prioriteta i mjera te komunikacijske strategije zacrtane u ZagrebPlanu. Uključivanje npr. civilnog i poslovnog sektora posebno je navedeno u mjeri C6.P1-M1 Razvoj partnerstva sa civilnim društvom i poslovnim asocijacijama, čija je svrha povećanje sudjelovanja civilnog društva u procesima donošenja odluka o gospodarskom i društvenom razvoju Grada Zagreba, te razvoj civilnog društva radi angažiranog sudjelovanja pojedinca u životu lokalne, gradske zajednice. Ciljevi te mjere su jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem osobito u područjima gospodarskog i društvenog života u kojima su nedovoljno prisutni javni i privatni sektor, te uključivanje poslovnog sektora u pripremu odluka i projekata i aktivno i odgovorno sudjelovanje građana u razvojnim projektima Grada Zagreba. Aktivnosti na realizaciji ove mjere vidljivi su i u zastupljenosti prezentacije rada udruga civilnog društva i u predstavljanju rezultata društveno-gospodarskih istraživanja.

Kako je prostor otvoren za posjetioce svakog radnog dana od 13:00 – 18:00 sati, a subotom od 10:00 do 13:00., dakle 28 sati tjedno, te i u drugo vrijeme prema dogovoru, odnosno programu aktivnosti, fleksibilnost radnog vremena, koja je tako postignuta omogućava prilagodbu korisnicima i na taj način povećava njihov interes i broj.

Kao svojevrstan „poziv“ posjetiteljima služi i relativno prostran prostor izloga sa izloženim tiskanim materijalima koje je moguće u prostoru razgledati, čitati, dobiti. Dežuran djelatnik spreman je odgovoriti na upite, odnosno uputiti posjetioca na mjesto gdje se može detaljnije informirati ili iskazati svoje opaske, prijedloge.

Rezultati

Prostor ZgForuma pokazao se kao idealno rješenje za postizanje cilja što direktnijeg uključivanja javnosti u rad gradske uprave.
Prostor smješten u uličnom lokalu u samom centru grada djeluje gostoljubivo te time i poziva ljude da uđu i informiraju se o aktivnostima i projektima, posebno o aktivnostima i projektima Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, mogućnostima i modalitetima aktivnijeg uključenja u rad Uprave i pojedinih gradskih tijela, te drugih institucija koje se bave temama vezanim uz razvoj Grada.

U tri i pol godine rada ZgForum je posjetilo je, odnosno na događanjima sudjelovalo oko 31.500 osoba. Ocjenjujemo da je povećana vidljivost rada gradske uprave u cjelini i pojedinih njezinih upravnih tijela,osobito Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoja Grada. Slijedom različitih provedenih aktivnosti došlo je do niza međusektorskih, teritorijalnih i međunarodnih umrežavanja, čime i Grad Zagreb kao partner profitira. Od niza sudionika aktivnosti koji su predstavljali svoj rad u prostoru ZgForuma Grad Zagreb dobiva dragocjene informacije koje mogu dovesti do novih oblika suradnje.

O aktivnostima koje se održavaju u ZgForumu redovno se izvještava na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr kao i u Info brošurama Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada koje su u digitalnom obliku također dostupne na web stranici Grada na linku http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=15069. odnosno
http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=47951 gdje se prikazuju novosti iz ZgForuma.

ZgForum predstavlja kontinuirani projekt podložan inovacijama u cilju daljnjeg unapređivanja rada, vidljivosti, kvalitete rezultata u funkciji uključivanja javnosti.

Troškovi projekta

Kako prostorom i aktivnostima ZgForuma upravlja Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada troškovi provođenja projekta pozicionirani su na pozicijama financijskog plana Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

ZgForum ima jednog stalno zaposlenog djelatnika no obzirom na obim poslova u pripremi i obavljanju aktivnosti angažiraju se djelatnici Ureda koji u okviru radnog vremena ili volonterskim radom izvan radnog vremena sudjeluju u organiziranju i provođenju aktivnosti ZgForuma u čemu se očituje znatna ušteda proračunskih sredstava.
Kad vanjski korisnici u dogovoru s Uredom koriste prostor najčešće sami snose dio troškova reprezentacije.

Drugi učinci projekta

Osim približavanja rada uprave građanstvu, ZgForum poslužio je i kao platforma za brojne druge institucije, partnere Grada i dionike razvoja Grada koje redovno održavaju svoja događanja i sastanke, te prezentacije projekata i publikacija u cilju komuniciranja s javnošću. ZgForum je u neku ruku na području Hrvatske pilot projekt za komunikativnu upravu, i rado dijelimo svoja iskustva u vođenju takvog projekta s drugim gradovima.

ZgForum koristi se i kao Info centar te kao prostor održavanja aktivnosti velikih gradskih manifestacija kao što su npr. Zagrebački energetski tjedan i Europski tjedan mobilnosti koje okupljaju veliki broj sudionika, uključivo i strane, i medijski su dobro popraćene čime se dalje promovira i rad gradske uprave te funkcija i aktivnosti ZgForuma

Održivost projekta

Dosadašnje iskustvo s radom ZgForuma pokazalo je da je ovaj kontinuirani gradski projekt vrlo uspješan i koristan i za gradsku upravu i za sve one koji sudjeluju u provođenju aktivnosti, te za doživljaj uprave od strane građana. Grad Zagreb, te Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao upravno tijelo koje upravlja prostorom, te u suradnji s drugima kreira programsku shemu, namjerava nastaviti s aktivnostima ZgForuma i u narednom razdoblju.

Planira se intenzivirati komunikacija osobito vezana uz strateške gradske projekte i izradu ZagrebPlana 2020+ - pametna urbana strategija organiziranjem niza radionica, okruglih stolova, prezentacija s različitim ciljnim skupinama, čime će se osigurati informiranost i direktno učešće javnosti, odnosno njezinih predstavnika u izradi temeljnog razvojnog dokumenta Grada.

U planu je daljnje unapređivanje vidljivosti projekta ZgForum (web stranica, medijsko praćenje, …)

U projekciji proračuna su za narednih nekoliko godina predviđena sredstva za daljnje provođenje projekta.