Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Zajedno za igralište u Pregradi!

Nakon što je, kao kontinuirani problem u gradu Pregradi, uočeno nepostojanje adekvatnog sportskog kompleksa na kojem bi se u većem dijelu godine okupljali građani svih generacija, radi rekreacije, druženja, treninga i sporta, pokrenuta je rasprava s predstavnicima interesnih skupina s područja grada Pregrade, kako bi se razmotrio problem i pronašlo optimalno rješenje. Tražilo se rješenje […]

Glasaj

Opis

Nakon što je, kao kontinuirani problem u gradu Pregradi, uočeno nepostojanje adekvatnog sportskog kompleksa na kojem bi se u većem dijelu godine okupljali građani svih generacija, radi rekreacije, druženja, treninga i sporta, pokrenuta je rasprava s predstavnicima interesnih skupina s područja grada Pregrade, kako bi se razmotrio problem i pronašlo optimalno rješenje. Tražilo se rješenje koje će odmah – u fazi sagledavanja i analize problema uključiti veći broj dionika. Tako su u realizaciju uključeni: mjesni odbor, udruge CUG (Civilna udruga građana) i RUŽ te zainteresirani volonteri. Udruga CUG osnovana je 2013. godine u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kvalitete življenja, očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti, ekologije, održivog razvoja i potencijala grada i okolnih sela, te promicanja suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Udruga RUŽ osnovana je početkom 2015. godine, s ciljem razvitka,promicanja i poticanja aktivnog  bavljenja sportsko rekreativnim aktivnostima kod građana različitih dobnih skupina na području grada Pregrade i šire.

Navedeni dionici, s predstavnicima jedinice lokalne samouprave – grada Pregrade, identificirali su problem, razmotrili interese i mogućnosti u proširenju ponude sportsko-rekreativnih sadržaja na području koje se nalazi u neposrednoj blizini dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole te veleučilišta te

je definiran smjer razvoja sportsko-rekreativnog kompleksa u Pregradi. U prvoj fazi, početkom 2015. godine, uređeno je košarkaško i nogometno igralište te je u kompleksu izgrađen street workout park, koji svim zainteresiranima omogućuje svakodnevno bavljenje uličnim vježbanjem (street workout). Izgradnja street workout parka „Kuna-fit“ dovršena je sredinom 2015. godine, čime je završena prva faza proširenja ponude sadržaja u sportsko-rekreativnom kompleksu u Pregradi. Sada, street workout park kontinuirano koristi nekoliko desetaka korisnika. Tijekom 2016. godine nastavljene su aktivnosti na uređenju sportsko-rekreativnog kompleksa te je izgrađeno i kvalitetno igralište za odbojku na pijesku, na kojem je, povodom otvorenja organiziran i turnir u odbojci na pijesku. Tijekom toplijih mjeseci igralište svakodnevno koristi tridesetak korisnika. Uređenje sportsko-rekreativnog kompleksa u Pregradi navedenim aktivnostima nije završeno te su za iduće proljeće već u planu nove aktivnosti – postavljanje stolova za stolni tenis, uređenje klupica i fontane za pitku vodu, izgradnja rasvjete kompleksa te izgradnja Internet pristupne točke (Hot spot). Cilj navedenih aktivnosti je osigurati da sportsko-rekreativni kompleks u Pregradi postane uobičajeno mjesto sakupljanja veće grupe aktivnih građana svih dobnih skupina, čime se ostvaruju i pozitivni socijalni i edukacijski učinci.

Kao osnovni problem u realizaciji prepoznato je informiranje, odnosno potreba za efikasnim informiranjem većeg broja građana – dionika. Problem informiranja riješen je objavom vijesti i poziva na aktivnosti u sklopu uređenja i izgradnje sportsko-rekreativnog kompleksa na službenim i neslužbenim Internet stranicama grada Pregrade te objavom na društvenim mrežama.

Konkretan pokazatelj pozitivnih rezultata koje je polučio odabrani način provedbe projekta je uključivanje sve većeg broja građana u provedbu projekta. Odabrani način uređenja sportsko-rekreativnog kompleksa prihvaćen je od sve većeg broja građana te potiče uključivanje građana u inicijative jedinice lokalne samouprave. Nikakvi otpori niti protivljenja nisu zabilježeni.

Osnovni problem

U Pregradi, malom gradu u Hrvatskom zagorju, kao stalni problem uočeno je nepostojanje adekvatnog sportskog kompleksa na kojem bi se u većem dijelu godine okupljali građani svih generacija, radi rekreacije, druženja, treninga i sporta.
Osiguranje uvjeta za ugodan život građana jedan je od strateških ciljeva Grada, prepoznat i u Strateškom planu gospodarskog razvoja Grada Pregrade. Pri tome se pod ugodnim životom podrazumijeva i osiguranje kvalitetnih uvjeta za zdrav i aktivan život, koji pak podrazumijeva da su građanima svih generacija ponuđene veće mogućnosti odabira raznih fizičkih aktivnosti.
Obzirom na smještaj sportskog kompleksa, koji je u neposrednoj blizini dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole te veleučilišta, isti je na raspolaganju velikom broju potencijalnih korisnika svih generacija.Društvena posljedica problema, a ujedno i razlog zbog kojeg se pristupilo pronalaženju rješenja je kontinuirano smanjivanje broja građana koji se bave sportom i rekreacijom na otvorenom.

Rješavanje problema

Obzirom na prepoznati problem, a u želji uključivanja većeg broja građana-dionika već i u samoj fazi realizacije projekta uređenja sportskog kompleksa, kao rješenje je odabrano planiranje i izgradnja uz sudjelovanje interesnih skupina, odnosno uključivanje mjesnog odbora te udruga građana i volontera. U razmatranje je uzet i drugi mogući način rješavanja problema – izgradnja bez sudjelovanja navedenih interesnih skupina, ali je isti odbačen jer ne osigurava ostvarivanje ciljeva razvoja zajedništva, poticanja društveno-korisnog rada i sinergijskog djelovanja. Odabranim načinom rješavanja problema osigurano je sudjelovanje velikog broja dionika ti u fazi planiranja te je time otvoren put novim idejama.

Rezultati

Glavni rezultat je odabranog načina rješavanja problema je uključivanje većeg broja dionika u dobrovoljne akcije u uređenju i izgradnji sportsko-rekreativnog kompleksa. Dosadašnji rezultati ukazuju na pravilno odabran način rješavanja problema, a planiranim aktivnostima u idućem razdoblju broj korisnika još će se povećati. Obzirom da se aktivnosti na uređenju sportsko-rekreativnog kompleksa provode na način koji uključuje značajan angažman većeg broja volontera gradu Pregradi ušteđena su značajnija proračunska sredstva u iznosu oko 50.000,00 kn.
Navedena ušteda postignuta je ne samo angažmanom većeg broja volontera na izvođenju radova, već i prijavama udruga na natječaje i slanjem molbi za donacije zahvaljujući kojima je sakupljen značajniji iznos koji je također utrošen za navedeni projekt.

Troškovi projekta

U realizaciju navedenog projekta uključene su bile razne udruge kao što smo već i naveli zahvaljujući čijem radu su postignute i uštede za proračun. Međutim za stručne i kompleksnije radove angažirano je komunalno društvo koje je odradilo zahtjevnije građevinske radove. Uz navedene radove bilo je potrebno navedeno igralište i ograditi visokom ogradom. Troškovi realizacije odbojkaškog igrališta koji su teretili gradski proračun iznosili su 45.000 kuna.

Drugi učinci projekta

Održivost projekta

Kao što smo već spomenuli, Uređenje sportsko-rekreativnog kompleksa u Pregradi navedenim aktivnostima nije završeno te su za proljeće 2017. već u planu nove aktivnosti – postavljanje stolova za stolni tenis, uređenje klupica i fontane za pitku vodu, izgradnja rasvjete kompleksa te izgradnja Internet pristupne točke (Hot spot). Cilj navedenih aktivnosti je osigurati da sportsko-rekreativni kompleks u Pregradi postane uobičajeno mjesto sakupljanja veće grupe aktivnih građana svih dobnih skupina, čime se ostvaruju i pozitivni socijalni i edukacijski učinci.

Provoditelj projekta

Grad Pregrada