Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

URBACT III

Duboko udahnite (ili bolje ne)

Kako se europski gradovi bore protiv zagađenja zraka? Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, onečišćenje zraka na unutarnjem i vanjskom prostoru odgovorno je za 6,5 milijuna smrtnih slučajeva na globalnoj razini. To je jedan od devet smrtnih slučajeva na svijetu i više od polovice stanovništva Belgije, svake godine.

Čitajte dalje

Stan za svakog – iskustva URBACT gradova s programima socijalne stanogradnje

Kako izbjeći deložacije? Kako stambeno zbrinuti socijalno najugroženiju populaciju te mlade, talentirane ljude? Može li stanogradnja s niskim ugljičnim otiskom imati prihvatljivu cijenu? Barcelona (Španjolska), Dupnica (Bugarska) i Poznan (Poljska), tri grada URBACT programa s dobrim praksama, razvila su zanimljive inicijative koje se kreću u smjeru politike “Housing for All” – stambenog zbrinjavanja za svakog, razmatrajući socijalne, okolišne i fizičke aspekte politika stambenog zbrinjavanja.

Čitajte dalje

URBACT III je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

URBACT III ne osigurava sredstva za infrastrukturna ulaganja (npr. izgradnja gradskih prometnica, umirovljeničkih domova, škola ili sličnog) već podržava mjere namijenjene kreatorima javnih politika, izgradnji kapaciteta za upravljanje gradovima, edukaciji građana, podizanju svijesti o održivom urbanom razvoju i sličnim aktivnostima.

Četiri su glavna cilja URBACT III programa.

Cilj 1: Povećanje sposobnost gradova u provođenju održivih urbanih politika i praksi na integrirani i participativan način.

Cilj 2: Unaprjeđenje planiranja i izrade održivih urbanih strategija i praksi u gradovima.

Cilj 3: Poboljšanje provedbe integriranih, održivih strategija urbanog razvoja i pratećih aktivnosti.

Cilj 4: Osigurati da su tematska znanja stečena u Programu URBACT dostupna stručnjacima i donositeljima odluka na svim razinama te da dijele know-how o svim aspektima održivog urbanog razvoja u cilju poboljšanja politika urbanog razvoja

Suradnja europskih gradova u okviru programa URBACT III zamišljena je kroz uspostavljanje i rad tri vrste mreža gradova.

‘Mreže za planiranje’ su mreže partnera koji žele izraditi integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja. U ovakvim mrežama sudjeluje između 8 i 12 partnera.

‘Mreže za provedbu’ su mreže koji  su okupljene s ciljem provedbe svojih integriranih strategija i akcijskih planove održivog urbanog razvoja. U okviru ovakvih mreža, uključenim gradovima I drugim partnerima će se omogućiti da podijele svoja rješenja te iz svojih iskustava izvuku korisne zaključke koji su primjenjivi u njihovim sredinama. U ovim mrežama također sudjeluje između 8 i 12 partnera.

‘Mreže za prijenos’ kao glavne nosioce imaju gradove koji su proveli integrirane strategije te imaju primjere dobre prakse i razvijenu participaciju građana. Ostali su korisnici mreže gradovi koji žele usvojiti i naučiti iz takvih iskustava. U ovim mrežama je planirano sudjelovanje između 6 i 8 partnera.

Korisnici URBACT III mreža, pored gradova i općina, obuhvaćaju široki spektar dionika: jedinice mjesne samouprave (mjesni odbori, gradske četvrti i kotarevi), ustanove i trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne i područne samouprave i koje su u njihovom potpunom ili djelomičnom vlasništvu, a odgovorni su za izradu i provedbu specifičnih politika (ekonomski razvoj, opskrba energijom, zdravstvene usluge, prijevoz…), nacionalna i regionalna tijela vlasti koja se bave urbanim pitanjima te sveučilišta, fakulteti i istraživački centri koji se bave istim pitanjima.

U razdoblju od 2014. do 2020. program URBACT podupirat će suradnju kvalificiranih korisnika iz svih država članica EU-a te Norveške i Švicarske kao partnerskih država. Za to je osiguran proračun programa u iznosu od 96,3 milijuna €, od čega je 74,3 milijuna namijenjeno za sufinanciranje iz EFRR-a, dok preostalih 22 milijuna € čini nacionalni doprinos uključenih država.

Udruga gradova u RH obavlja ulogu Nacionalne URBACT točke za Hrvatsku.

Od početka sudjelovanja Republike Hrvatske u programu URBACT III 2014., hrvatski gradovi bili su, ili još uvijek jesu, uključeni u dvije vrsta mreža – Mreže za transfer i Mreže za planiranje.


Mreže za transfer
 (u provedbi):

Dubrovnik – ACTive NGOs (nositelj mreže: Riga, LATVIJA)

Novigrad – The Playful Paradigm (nositelj mreže: Udine, ITALIJA)

Pregrada – Volunteering Cities (nositelj mreže: Athienou, CIPAR)

Šibenik – C-CHANGE (nositelj mreže: Manchester, UK)

Varaždin – Come in! (nositelj mreže: Ujbuda, MAĐARSKA)

Zagreb – URBAN-REGENERATION-MIX (nositelj mreže: Lodz, POLJSKA)

 

Mreže za planiranje (završile s radom u svibnju 2018.):

Dubrovnik – 2nd Chance (nositelj mreže: Napulj, ITALIJA)

Dubrovnik – TechTown (nositelj mreže: Barnsley, UK)

Koprivnica – Procure (nositelj mreže: Preston, UK)

Petrinja – Agri-Urban (nositelj mreže: Baena, ŠPANJOLSKA)

Petrinja – CityCentreDoctor (nositelj mreže: San Donà di Piave, ITALIJA)

Solin – sub>urban (nositelj mreže: Antwerpen, BELGIJA)

Split – Freight Tails (nositelj mreže: Westminster, UK)

Šibenik – VITAL CITIES (nositelj mreže: Loulé, PORTUGAL)

Šibenik – RetaiLink (nositelj mreže: Igualada, ŠPANJOLSKA)

Varaždin – MAPS (nositelj mreže: Piacenza, ITALIJA)

Zadar – CityMobilNet (nositelj mreže: Bielefeld, NJEMAČKA)

Zagreb – SMARTImpact (nositelj mreže: Manchester, UK)