Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

URBACT IV

Otvoren je URBACT poziv za dobre prakse!

Do 30. lipnja, URBACT traži postojeće lokalne prakse koje su djelotvorne, participativne, integrirane, relevantne na europskoj razini i lako prenosive u druge europske gradove. Sve informacije o ovom pozivu saznajte u srijedu 8. svibnja na webinaru u organizaciji Nacionalne URBACT točke (Udruge gradova). Sudjelovanje je besplatno, a prijave obavezne.

Čitajte dalje

Pridružite se mrežama europskih gradova sudjelovanjem u URBACT Mrežama za planiranje

U siječnju je otvoren prvi poziv za osnivanje novih mreža gradova programa URBACT i bit će otvoren do 31. ožujka. URBACT je program europske teritorijalne suradnje koji okuplja gradove u tematske mreže za planiranje ili prijenos održivih i integriranih urbanih praksi. Riječ je o programu koji se kontinuirano provodi od 2004. godine i trenutno je došao do svoje četvrte iteracije – URBACT IV.

Čitajte dalje

Tehnologija i digitalizacija kao pokretači razvoja lokalnog poduzetništva – što je Novska naučila od Barnsleya?

Grad Novska se u lipnju 2021. godine uključio u TechRevolution 2.0 mrežu gradova, u sklopu koje, kao jedan od partnera, sudjeluje u razmjeni znanja te izgradnji kapaciteta europskih gradova i općina. Nositelj projekta je Grad Barnsley (UK), a osim Novske, ostali partneri su gradovi iz Belgije, Litve i Poljske. Projekt je financiran iz URBACT III Programa, a radi se o programu međuregionalne suradnje kojeg financira Europski fond za regionalni razvoj unutar Europske teritorijalne suradnje.

Čitajte dalje

URBACT IV je program međuregionalne suradnje koji se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Cilj programa je razmjena znanja i izgradnja kapaciteta europskih gradova (i općina ali i drugih partnera poput znanstvenih ustanova) koji izrađuju ili provode integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja.

URBACT IV ne osigurava sredstva za infrastrukturna ulaganja (npr. izgradnja gradskih prometnica, umirovljeničkih domova, škola ili sličnog) već podržava mjere namijenjene kreatorima javnih politika, izgradnji kapaciteta za upravljanje gradovima, edukaciji građana, podizanju svijesti o održivom urbanom razvoju i sličnim aktivnostima.

Četiri su glavna cilja URBACT programa.

Cilj 1: Povećanje sposobnost gradova u provođenju održivih urbanih politika i praksi na integrirani i participativan način.

Cilj 2: Unaprjeđenje planiranja i izrade održivih urbanih strategija i praksi u gradovima.

Cilj 3: Poboljšanje provedbe integriranih, održivih strategija urbanog razvoja i pratećih aktivnosti.

Cilj 4: Osigurati da su tematska znanja stečena u Programu URBACT dostupna stručnjacima i donositeljima odluka na svim razinama te da dijele know-how o svim aspektima održivog urbanog razvoja u cilju poboljšanja politika urbanog razvoja

Suradnja europskih gradova u okviru programa URBACT zamišljena je kroz uspostavljanje i rad tri vrste mreža gradova.

‘Mreže za akcijsko planiranje’ su mreže partnera koji žele izraditi integrirane strategije i akcijske planove održivog urbanog razvoja. U ovakvim mrežama sudjeluje između 8 i 10 partnera.

‘Mreže za prijenos dobrih praksi’ kao glavne nosioce imaju gradove koji su proveli integrirane strategije te imaju primjere dobre prakse i razvijenu participaciju građana. Ostali su korisnici mreže gradovi koji žele usvojiti dobre prakse i naučiti iz njihovih iskustava. U ovim mrežama je planirano sudjelovanje između 6 i 8 partnera.

‘Mreže za prijenos inovacija’ u kojima gradovi prilagođavaju iskustvo uspješnog projekta iz programa Urban Innovative Actions i razvijaju investicijski plan za njegovu provedbu.

Korisnici URBACT mreža, pored gradova i općina, obuhvaćaju široki spektar dionika: jedinice mjesne samouprave (mjesni odbori, gradske četvrti i kotarevi), ustanove i trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne i područne samouprave i koje su u njihovom potpunom ili djelomičnom vlasništvu, a odgovorni su za izradu i provedbu specifičnih politika (ekonomski razvoj, opskrba energijom, zdravstvene usluge, prijevoz…), nacionalna i regionalna tijela vlasti koja se bave urbanim pitanjima te sveučilišta, fakulteti i istraživački centri koji se bave istim pitanjima.

U razdoblju od 2021. do 2027. program će podupirati suradnju prihvatljivih korisnika iz svih država članica EU-a, Norveške i Švicarske te IPA država.

Udruga gradova u RH obavlja ulogu kontakt točke te održava informativnu web stranicu Nacionalne URBACT točke za Hrvatsku.

 

Aktualna iteracija programa URBACT IV započela je pozivom za stvaranje gradskih mreža za planiranje u kojoj su svoje sudjelovanje uspješno prijavili: Dubrovnik, Osijek, Pula, Šibenik, Zadar i Zagreb. Provedba njihovih mreža započela je u ljeto 2023. i planirana je do prosinca 2025. godine.

 

O iskustvima sudjelovanja hrvatskih gradova u prethodnom programu URBACT III (od 2016. do 2022. godine) možete pročitati u objavljenoj publikaciji, u kojoj su obrađeni sljedeći gradovi i mreže:

Dubrovnik – ACTive NGOs (nositelj mreže: Riga, Latvija), 2nd Chance (nositelj mreže: Napulj, Italija), TechTown (nositelj mreže: Barnsley, UK), TOURISM-FRIENDLY CITIES (nositelj mreže: Genova, Italija)

KoprivnicaProcure (nositelj mreže: Preston, UK)

Novigrad – The Playful Paradigm (nositelj mreže: Udine, Italija)

Novska – Tech Revolution 2.0 (nositelj mreže: Barnsley, UK)

Osijek – BeePathNet Reloaded (nositelj mreže: Ljubljana, Slovenija)

OzaljGlobal Goals for Cities (nositelj mreže: Talinn, Estonija)

Petrinja Agri-Urban(nositelj mreže: Baena, Španolska), CityCentreDoctor (nositelj mreže: San Donà di Piave, Italija)

Pregrada – Volunteering Cities (nositelj mreže: Athienou, Cipar)

RijekaCITIES4CSR (nositelj mreže: Milano, Italija)

Solin sub>urban(nositelj mreže: Antwerpen, Belgija)

Split Freight Tails (nositelj mreže: Westminster, UK),  RU:RBAN Second Wave (nositelj mreže: Rim, Italija)

Šibenik – VITAL CITIES (nositelj mreže: Loulé, PORTUGAL), RetaiLink(nositelj mreže: Igualada, ŠPANJOLSKA),  C-CHANGE (nositelj mreže: Manchester, UK)

Varaždin – MAPS(nositelj mreže: Piacenza, ITALIJA), Come in! (nositelj mreže: Ujbuda, MAĐARSKA)

Zadar CityMobilNet(nositelj mreže: Bielefeld, NJEMAČKA), Zero Carbon Cities (nositelj mreže: Manchester, UK)

Zagreb – SMARTImpact (nositelj mreže: Manchester, UK), URBAN-REGENERATION-MIX (nositelj mreže: Lodz, POLJSKA), Resourceful Cities (nositelj mreže: Haag, Nizozemska)