Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

09. veljača. 2024.

Novosti vezano uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti nastavno na Izmjene i dopune Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz srpnja 2023.

Kako biste saznali sve o postupku pripreme za podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za nove obveznike primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, pridružite nam se na online izlaganju koje će održati dr. sc. Robertina Zdjelar 15. veljače 2024. godine (četvrtak) u vremenu od 14 do 16 sati.

Promjene koje su uslijedile temeljem stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o fiskalnoj odgovornosti iz srpnja 2023. godine (“Narodne novine” br. 83/23) između ostaloga odnose se na proširenje obveznika podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, a što je propisano člankom 4. stavkom 5. „odredbe ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na trgovačka društva i druge pravne osobe nad kojima obveznici primjene ovoga Zakona upisani u registre iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka imaju pojedinačno ili kumulativno većinsko vlasništvo/suvlasništvo ili su njihovi osnivači.“

Novi obveznici iz čl. 4. st. 5. Zakona o fiskalnoj odgovornosti po prvi puta predaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti svojim osnivačima do 28. veljače 2024. godine za 2023. godinu.

Najznačajniji propisi koji u najbitnijem određuju postupanje obveznika u kontekstu fiskalne odgovornosti su:

1. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« br. 78/15, 102/19)
2. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine« br. 111/18, 83/23)
3. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine« br. 95/19)
4. Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« br. 58/16)
5. Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22, 82/23)
6. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine« br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15, 114/22)
7. Zakon o proračunu (»Narodne novine« br. 144/21)
8. Zakon o udrugama (»Narodne novine« br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
9. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« br. 26/15, 37/21)
10. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
11. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 114/22, 114/23)
12. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16, 114/22)

Osim spomenutih propisa, koji u značajnom broju pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti 2b definiraju postupanje obveznika, postoje i drugi propisi kojima su regulirane pojedinosti važne za konkretna pitanja. U tom smislu kao primjer valja spomenuti regulativu, koja propisuje obvezne elemente računa. Tako u konkretnom slučaju treba uzeti u obzir: Zakon o računovodstvu, Zakon o PDVu, Zakon o fiskalizaciji, Opći porezni zakon, Zakon o trgovačkim društvima (Vuk, J., 2016., Računi u poslovanju poduzetnika – elementi računa, RRIF, lipanj 2016.).

U tablici 1. dat je pregled obveznika podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Tablica 1.

Uvodno je spomenut Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, a poveznica s temom Izjave o fiskalnoj odgovornosti je ta da se Zakonom u sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru određuje širi kontekst u kojem treba sagledavati fiskalnu odgovornost.

Trgovačka društva, obveznici primjene ovoga Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru propisani su člankom 3. st. 2., koji glasi:
„(2) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: trgovačka društva i druge pravne osobe) koje su utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti koji vodi Ministarstvo financija.“

Posebnim podzakonskim aktom, Pravilnikom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, u članku 2. st. 2. propisani su obveznici – trgovačka društva – primjene istoga:
„Odredbe ovoga Pravilnika u dijelu koji uređuje okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola, svrhu njegove primjene i odgovornost za primjenu, odnose se i na trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druge pravne osobe kojima je osnivač Republika Hrvatska, odnosno jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: trgovačka društva i druge pravne osobe).“

Što čelnik, odgovorna osoba trgovačkog društva, potvrđuje davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti?

Člankom 4. Izmjena i dopuna Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine” br. 83/23) propisana je osnovna svrha davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Odredba glasi:
„Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predsjednik uprave trgovačkog društva u vlasništvu drugog trgovačkog društva koje je u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu/suvlasništvu bilo kojeg od obveznika ovoga Zakona te čelnik druge pravne osobe kojoj je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: čelnik), potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola.”

O pojedinostima vezano uz postupak pripreme za podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za nove obveznike primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti možete se pridružiti online izlaganju na temu koje će se održati 15. veljače 2024. godine (četvrtak) u vremenu od 14 do 16 sati.

Autorica članka i predavačica na online seminaru je dr. sc. Robertina Zdjelar.

Napomena: prethodna prijava nije obavezna, a sudjelovanje se ne naplaćuje

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija

Lokalna Hrvatska