Obuka komunalnih redara u Pazinu

Obuka se održava u petak 7. veljače 2020. u Gradskoj vijećnici Grada Pazina, na adresi: Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, s početkom u 9.30h.