Ocjena ustavnosti Zakona o vatrogastvu

Udruga gradova podnijela je prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Zakona o vatrogastvu s Ustavom. Novim Zakonom o vatrogastvu gradovima se uskraćuju upravljačka prava, a ostavlja prekršajna i financijska odgovornost.