Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

24. svibanj. 2024.

Održano Savjetovanje o lokalnoj samoupravi u Poreču

U Poreču je, u organizaciji Udruge gradova, od 22. do 24. svibnja održano Savjetovanje o lokalnoj samoupravi. Na Savjetovanju smo poslušali 29 tematskih izlaganja čije vam prezentacije donosimo u nastavku. Posebnu zahvalu na stručnim i zanimljivim prezentacijama upućujemo svim predavačicama i predavačima…!

Program je započeo u srijedu blokom SLUŽBENICI, KOMPETENCIJE, UČINKOVITOST. Uvodno izlaganje “Javni management i uprava” održala je dr. sc. Ružica Brčić, redovita profesorica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. U temi se raspravljalo o menadžerskom pristupu javnim poslovima. Osobito su u fokusu bili menadžerski poslovi; planiranje, organiziranje, vođenje i motiviranje, kao važni alati učinkovitog obavljanja javnih poslova. Poseban naglasak stavljen je na vrijednosti u javnoj upravi, kao suvremenoj dimenziji javnog menadžmenta.
1. – RUŽICA BRČIĆ – Javni maganement i uprava

Izlaganje “Kompetencije i lokalna samouprava” održala je dr. sc. Gordana Marčetić, redovita profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je sudionike podsjetila na Strategiju razvoja javne uprave 2015. – 2020. koja je poseban naglasak stavila na kompetencije javnih zaposlenika. Cilj izlaganja bio je prikazati razvoj i primjenu novog kompetencijskog modela za zaposlene u javnoj upravi koji bi trebao unaprijediti funkciju upravljanja ljudskim potencijalima i osnažiti profesionalizam u tijelima javne uprave.
2. – GORDANA MARČETIĆ – Novi kompetencijski model za zaposlene u javnoj upravi RH

“Kompetencije u gradu Vrgorcu, konkretna priča iz Hrvatske” predstavili su nam Goran Ćulav, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca, dr. sc. Željko Krpan, predsjednik grupacije Sevoi grupe i Ilija Greksa, direktor FUK/FMC projekata u SEVOI grupi. Naime, kompetencijski model je skup jedinstvenih standarda znanja, vještina i sposobnosti te očekivanih ponašanja zaposlenika potrebnih za uspješno obavljanje poslova u svim tijelima javne uprave. Kroz novu aplikaciju, za Grad Vrgorac je izrađen cijeli popis procesa sa svim razrađenim procesima, poslovima i dodijeljenim radnim mjestima po svakom poslu koje to radno mjesto obavlja, iz kojega su “izvučeni” profili radnih mjesta za svako radno mjesto Grada Vrgorca sa svim elementima sukladno kompetencijskom modelu, a najvažnije sa svim općim kompetencijama, rukovodećim kompetencijama (ako je rukovodeće radno mjesto), neophodnim specifičnim kompetencijama i preporučenim specifičnim kompetencijama, što je osnova za daljnje upravljanje ljudskim resursima u gradu.
3. – GORAN ĆULAV_ŽELJKO KRPAN_ILIJA GREKSA – Kompetencije u gradu – konkretna priča iz Vrgorca

Temu “ELOGE – oznaka izvrsnosti u upravljanju” predstavili su Lucija Jusup i dr. sc. Mario Žuliček, savjetnici u Udruzi gradova. ELoGE je oznaka izvrsnosti u upravljanju u lokalnoj samoupravi koju dodjeljuje Vijeće Europe jedinicama lokalne samouprave. U Hrvatskoj je akreditaciju za dodjelu oznake ELoGE dobila Udruga gradova te će ove godine biti pokrenut prvi takav proces u Hrvatskoj. Prezentacijom programa otvoren je poziv gradovima za iskaz interesa za sudjelovanje u ovom procesu, a oznake izvrsnosti bit će dodijeljene u ožujku 2025. godine. Napomenuto je da su do sada ovu oznaku dobili Šibenik, Čakovec i Labin.
4. – LUCIJA JUSUP i MARIO ŽULIČEK – ELoGE – predstavljanje

Sljedeća je tema bila “Koliko je privlačno biti gradski službenik?”, a o njoj je govorila dr. sc. Romea Manojlović Toman, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U izlaganju je predstavila rezultate istraživanja o čimbenicima koji utječu na atraktivnost rada u gradskoj upravi. Sudionicima su dani podaci o čimbenicima koji su utjecali na prvi odabir posla u upravi, o onima koji utječu na ostanak u gradskoj upravi te o čimbenicima koje je potrebno unaprijediti kako bi se utjecalo na želju za ostankom u gradskoj službi. Na temelju predstavljenih rezultata, dani su neki prijedlozi za unaprjeđenje atraktivnosti rada u upravama hrvatskih gradova.
5. – ROMEA MANOJLOVIĆ TOMAN – Koliko je privlačno biti gradski službenik

O tome “Što smo predlagali izmijeniti u Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zašto?” govorila je Cecilija Tolo, Knin, stalna suradnica Udruge gradova i vrhunska pravnica s dugogodišnjim iskustvom. Uvodno je bilo riječi o Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; aktivnostima Udruge gradova prije i u postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama toga Zakona; obrazlagalo se zbog čega i što smo predlagali izmijeniti?; obrađeni su prijedlozi značajnijih odredaba Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona; posebno svi oni prihvaćeni prijedlozi Udruge gradova; mišljenje Udruge na Konačni prijedlog, potrebne izmjene i dopune dostavljenog nam Konačnog prijedloga; obveze općinskih načelnika, gradonačelnika i župana nakon stupanja na snagu Zakona te obveze službenika i rokovi.
6. – CECILIJA TOLO – Što smo predlagali izmijeniti u Zakonu

“AI i gradski službenici ili zašto se lokalna samouprava ne treba bojati umjetne inteligencije” bila je sljedeća zanimljiva tema koju je obradio Dražen Keresteny iz Varaždina, konzultant za digitalizaciju, Smart City i security te stalni suradnik Udruge gradova. Naglasio je kako je umjetna inteligencija tu i nitko to ne može poreći. Predstavio nam je što umjetna inteligencija znači i što donosi lokalnoj samoupravi te naglasio da se uvijek bojimo novog i nepoznatog. Treba li se lokalna samouprava bojati umjetne inteligencije? Odgovor je definitivno “ne”, no svakako je treba pametno koristiti i uključiti u poslovne procese te poraditi na edukaciji zaposlenika.
7. – DRAŽEN KERESTENY – Lokalna samouprava i umjetna inteligencija

Program je u četvrtak, 23. svibnja započeo blokom INOVACIJE, PLANOVI, ISKUSTVA, konretno temom “Predstavljanje 3. poziva za inovativne akcije Europske urbane inicijative” o kojoj su govorili Domagoj Strpić i Zrinka Šajn, predstavnici Tajništva Europske urbane inicijative. Naglasili su da Europska urbana inicijativa pruža financijsku podršku gradovima za testiranje i buduću replikaciju prenosivih, inovativnih rješenja za urbane izazove od značaja za EU. Trenutno je otvoren 3. poziv za Inovativne akcije u sklopu kojeg gradovi mogu dobiti do 5 milijuna eura za financiranje inovativnih projekata iz područja energetske tranzicije i unapređenja tehnologije u gradovima.
8. – DOMAGOJ STRPIĆ i ZRINKA ŠAJN – 3. poziv za inovativne akcije EUI

“CROSS projekt (Establishment of Croatian One-Stop-Shop-Facility in North-West Croatia)” predstavio je mr. sc. Velimir Šegon, zamjenik ravnatelja REGEA-e. Naveo je da je glavni cilj projekta CROSS, financiranog kroz program LIFE, stvoriti “One-Stop-Shop” servisni centar koji će služiti kao potpora obnovi i unapređenju upravljanja zgradama u Krapinsko-zagorskoj županiji, Zagrebačkoj županiji, Karlovačkoj županiji i Gradu Zagrebu. Osim toga, projekt ima opciju proširenja na ostale jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj nakon završetka na tako zvanim pilot područjima te stoga ima ulogu svojevrsnog „svjetionika“. Specifični ciljevi i aktivnosti projekta CROSS obuhvaćaju podršku obnovi zgrada javnog sektora, kroz uspostavu stručne potpore za jedinice lokalne i regionalne samouprave, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i principa održive gradnje, razvoj financijskih modela i uključivanje šireg kruga dionika u procese upravljanja i obnove fonda zgrada. CROSS je dio sveobuhvatnog pristupa koji će usavršiti procese upravljanja zgradama, značajno unaprijediti energetsku učinkovitost zgrada javnog sektora, smanjiti njihove račune za energiju, ali i njihove emisije stakleničkih plinova. Za 100 odabranih zgrada će se izraditi detaljan plan i pripremiti studije izvodljivosti za sveobuhvatnu obnovu.
9. – VELIMIR ŠEGON – CROSS projekt

“Pravni aspekti i mogući načini realizacije projekata na području energetske obnove zgrada i projekata postavljanja solarnih elektrana” bili su tema doc. dr. Boštjana Ferka, direktora slovenskog Inštituta za javno-privatno partnerstvo. Prezentacija je obuhvatila zanimljiva i korisna iskustva Grada Ljubljana na projektima energetske obnove javnih zgrada po modelu energetskog ugovaranja i projekata postavljanja solarnih elektrana. Ključni naglasci bili su na fazi planiranja, preko faze identifikacije i raspodjele rizika pa do faze sklapanja ugovora.
10. – BOŠTJAN FERK – Energetska obnova – Iskustva Grada Ljubljane

Sljedeći dio Savjetovanja bio je posvećen PARTICIPACIJI GRAĐANA u sklopu koje su temu “Digitalizacija rada gradskog vijeća” izlagali Mladen Ostrički i Renato Punčec, predstavnici tvrtke Minfor d.o.o. Digitalizacija u praćenju rada i odlučivanja u gradskim vijećima dio je osuvremenjivanja, racionalizacije i povećanja transparentnosti rada javne uprave. Varaždinska tvrtka Minfor d.o.o. razvila je sustav za gradska i općinska vijeća, te županijske skupštine. Kako je naglasila moderatorica bloka, savjetnica u Udruzi gradova, Lucija Jusup, riječ je o zanimljivom rješenju koje spaja dva neminovna i važna segmenta lokalne samouprave, ali i javne uprave općenito, participaciju i informatizaciju.
11. – RENATO PUNČEC i MLADEN OSTRIČKI – eGlasanje

“Vijeće građana Rijeke” predstavio je Igor Bajok, voditelj projekta iz udruge SMART. Vijeće građana Rijeke je neformalno tijelo u čiji rad je bilo uključeno 33 nasumično odabrana građana i građanke, različite dobi, spola i mjesta stanovanja koji su predstavljali Rijeku „u malom“. Vijeće građana Rijeke je uspostavljeno na prijedlog gradonačelnika Grada Rijeke, a djelovalo je tijekom studenog i prosinca kroz sedam susreta. Rezultat rada Vijeća je 90 preporuka za unaprjeđenje mjesne samouprave u Rijeci i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice. Tijekom izlaganja ukratko je prikazan proces uspostavljanja i rada prvog vijeća građana u Rijeci i Hrvatskoj.
12. – IGOR BAJOK – Vijeće građana Rijeke

“Grad za mlade s osvrtom na participaciju mladih” prezentirao je dr. sc. Mario Žuliček, savjetnik iz Udruge gradova. Jedan od glavnih elemenata provedbe sustava certificiranja Grad za mlade je mapiranje dobrih praksi gradova. U sklopu kandidatura Udruga gradova dobiva informacije o mnogim praksama iz hrvatskih gradova koje nisu nužno poznate široj javnosti, a prepoznate su kao kvalitetne i lako primjenjive u drugim sredinama. Povjerenstvo za dodjelu Certifikata takve prakse mapira i dodatno promovira. U sklopu ove prezentacije bilo je predstavljeno osam takvih praksi iz područja participacije mladih te je sudionicima skrenuta pozornost na proučavanje ostalih praksi iz drugih područja.
13. – MARIO ŽULIČEK – Grad za mlade – dobre prakse gradova u participaciji mladih

“Jesu li građani Hrvatske dobri ljudi?”, rezultate nacionalnog istraživanja o filantropiji i kako graditi filantropsku kulturu u Hrvatskoj predstavile su Mladenka Majerić, upraviteljica Zaklade Žuta točka i Maja Glavaš Vodopija, predsjednica Upravnog odbora Zaklade. Zaklada za izgradnju filantropske i fundraising kulture u Hrvatskoj – Žuta točka, provela je nacionalno istraživanje o navikama doniranja i stavovima o filantropiji građana Hrvatske koje je pokazalo razočaravajuće podatke kako je samo 8% građana Hrvatske u zadnje tri godine doniralo je novac, stvar ili uslugu nekoj neprofitnoj organizaciji. Koji su razlozi tome, kako povećati angažman građana, ali i poslovnog sektora za podršku društvenim temama te hoće li istraživanje koje će se provesti u 2024. godini dati nove uvide, bila je tema prvog dijela predavanja. U drugom dijelu, predstavljene su aktivnosti koje Zaklada Žuta točka provodi u cilju izgradnje filantropske kulture i jačanja neprofitnih organizacija kroz inovativni primjer suradnje civilnog i poslovnog sektora te ulogu koju jedinice lokalne samouprave imaju u tome.
14. – MLADENKA MAJERIC i MAJA GLAVAS VODOPIJA – Jesu li gradjani Hrvatske dobri ljudi

Nagradu za najuspješniji Grad dobrih djela dodijelio je Leo Petrov, predsjednik udruge Djeca za bolji svijet. Želja je bila pokazati koliko koristi jedan grad može ostvariti ukoliko potakne i sam se uključi u projekte iniciranja činjenja dobrih djela. Naime, osim koristi u vidu jačanja participacije i sudjelovanja građana u razvoju grada, većeg jedinstva i kohezije, stvaraju se i stvarne opipljive koristi za sam grad, kvalitetnije se čuva i pazi gradska imovina, smanjuju se razni troškovi održavanja i rada institucija koje nekome pomažu, ali istovremeno se stvara i jedna ugodna atmosfera za život svih građana, gdje prevladava solidarnost, izražena empatija i briga za druge, ali i za okolinu u cjelini. Nagradu je, posve zasluženo, ove godine dobio Grad Prelog, a preuzeo gradonačelnik Ljubomir Kolarek. Čestitamo!
15. – LEO PETROV – Poticanje empatije. solidarnosti i dobročinstva građana kroz društveni aktivizam – Dan dobrih djela

Poslijepodnevni je dio programa imao naziv ZELENO ILI NIKAKO. U sklopu ovoga bloka “Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ predstavila je Ines Androić Brajčić, načelnica Sektora za zelenu urbanu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U prezentaciji je pojašnjen koncept zelene urbane obnove koji u gradovima i općinama započinje izradom Strategija zelene urbane obnove, a sukladno Smjernicama koje je izradilo Ministarstvo. Predstavljeni su i osnovni elementi ponovno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“ te se ukazalo na pojašnjenja koja su dana kroz odgovore na pitanja Prijavitelja u prvoj fazi poziva. U prezentaciji se osvrnulo i na Registar zelene infrastrukture, novi modul u okviru postojećeg Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) te na Metodologije i priručnike koje je izradilo Ministarstvo u suradnji sa raznim stručnjacima, a koji su namijenjenima zaposlenicima lokalnih samouprava u svrhu olakšanja provedbe zelene urbane obnove.
16. – INES ANDROIĆ BRAJČIĆ – Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i.ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

“Priprema projekata zelene urbane obnove” bila je tema o kojoj je govorio dr. sc. Boris Iharoš, predsjednik Odbora za održivi razvoj i EU projekte Hrvatske komore arhitekata te direktor tvrtke Kubik Plus d.o.o. Naglašena je uloga gradova u promoviranju i razvoju zelene urbane obnove, pri čemu su predstavljene specifične mjere zelene infrastrukture i kružnog gospodarstva. U predavanju su opisane aktivnosti potrebne za pripremu ovakvih projekata, te su istaknute višestruke koristi koje gradovi mogu ostvariti implementacijom ovih inicijativa.
17. – BORIS IHAROŠ – Priprema projekata zelene urbane obnove

“Upravljanje stablima u urbanim sredinama prema načelima održivosti” predstavila je Jelena Sekelj, direktorica varaždinske tvrtke Parkovi d.o.o. te je naglasila da je javna zelena infrastruktura važan element urbane cjeline, odraz razine kulturnog i ekonomskog razvoja lokalne zajednice i važan faktor očuvanja bioraznolikosti, unapređenja uvjeta i kvalitete života i mikroklime grada. Stabla su važan dio javne zelene infrastrukture, ali su istovremeno i ugroženija od drugih biljaka, zato se njima mora pristupati planski, stručno i interdisciplinarno. U prezentaciji je prikazano kako upravljati stablima u urbanim sredinama na ekološki prihvatljiv, ekonomski održiv i društveno odgovoran način, a s ciljem da imamo zdrava i sigurna stabla koja će davati željene ekološke efekte.
18. – JELENA SEKELJ – Upravljanje stablima u urbanim sredinama prema načelima održivosti

“Kako sačuvati svako gradsko stablo?” podučio nas je Tin Udovč, direktor tvrtke Herbafarm Magnolija d.o.o. te ukazao da se već približno 40 godina u gradovima odnosi otkos i listinac što dovodi do toga da se već 40 godina nije stvorio novi organski sloj humusa te da je nekadašnji mikrobiom tla sastavljen od korisnih mikroorganizama skoro u potpunosti nestao. To je uzrokovalo da je usvajanje hranjiva iz tla otežano te da se patogeni organizmi i gljive šire, što znači da stabla i grmovi oboljevaju od različitih bolesti i štetnika. To je pak dovelo do razmišljanja i ove prezentacije u kojoj se dokazuje da pravovremeno uočavanje stresa kod stabala i početka sušenja stabala nije proces koji je nemoguće zaustaviti. Uz vrlo malo napora, truda i financijskih sredstava stabla se mogu vratiti u svoj optimum ako se revitalizaciji pristupi na vrijeme. To nam otvara novi pogled na preventivnu arborikulturu koja rješava uzroke stresa i bolesti, a ne kao do sada samo posljedice motornom pilom. Čitav taj proces propadanja urbanih stabala može se okrenuti u pozitivnom smjeru pravovremenim i višestruko jeftinijim načinima nego do sada.
19. – TIN UDOVČ – Kako sačuvati svako gradsko stablo

Dio programa pod nazivom MORE I PROMET započeo je izlaganjem “Pomorsko dobro i obaveze lokalne samouprave” koje je održao Matko Lovreta, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada Makarske i stalni suradnik Udruge gradova. Stupanjem na snagu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama dana 29.07.2023. jedinice lokalne samouprave susreću se s brojnim novostima koje im donosi novi Zakon. S obzirom da je Zakon donesen u ljeto 2023.g., nakon čega je bilo potrebno donijeti i određene provedbene akte (pravilnike i uredbe), tek početkom 2024.g. jedinice se susreću s brojnim izazovima u primjeni. Neke od obveza, odnosno novina bile su donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina od strane predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela; izvršno tijelo dužno je do 1. veljače tekuće godine objaviti javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na rok od dvije do pet godina; rješenje o davanju dozvole na pomorskom dobru donosi izvršno tijelo na temelju odluke predstavničkog tijela; donošenje odluke o redu na pomorskom dobru te zaključno, ustrojavanje pomorskih redara kao novih službenika, koji imaju ovlasti obavljanja nadzora propisane Zakonom i odlukom o redu na pomorskom dobru. Dakle, novim Zakonom jedinice su dobile puno veće ovlasti i obveze u smislu očuvanja i nadzora pomorskog dobra kao općeg dobra, a ostaje za vidjeti hoće li se time zaista osigurati i veća garancija u zaštiti i očuvanju pomorskog dobra, kao našeg najvećeg bogatstva i jednog od naših najvažnijih resursa te ujedno opravdati cilj i svrha donošenja samog Zakona.
20. – MATKO LOVRETA – Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – novosti u primjeni za JLS

“Glavni koraci za unaprjeđenje urbane mobilnosti – tips & tricks” bili su tema koju je predstavio Goran Lampelj, voditelj projekata iz mreže CIVINET Slo-Cro-JIE mreža i udruge ODRAZ, Održivi razvoj zajednice. Europska Unija ima ambiciozan plan postati klimatski neutralan kontinent do 2050. godine, cilj koji se bez promjene paradigme uređenja prostora i mobilnosti u gradovima neće moći postići. Neki gradovi mjere aktivno i uspješno implementiraju, neki, pogotovo oni veličine ispod 100.000 stanovnika u provedbi zaostaju. Zašto je to tako, o mjerama i projektima uspješnih sredina, planovima Europske Unije, načinu postizanja prihvaćanja promjena od strane svih dionika, prednostima umrežavanja, prednostima unaprjeđenja mobilnosti za gradove i je li električni automobil rješenje bilo je govora u ovoj prezentaciji.
21. – GORAN LAMPELJ – Promet u gradu

“CikloParking – Projekt razvoja Nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje” predstavio je Denis Buhin, direktor tvrtke Academica. Nacionalna baza biciklističke parkirališne ponude i potražnje definirana je kao WebGIS Platforma temeljena na integriranom sustavu „CikloParking“ aplikacija za prikupljanje, prikaz i analizu prostornih podataka, primarno postojeće biciklističke infrastrukture. Navedenim pristupom, ostvareni su preduvjeti za interaktivno djelovanje stanovnika, javne uprave (gradovi i općine) i struke, odnosno za kontinuirano prikupljanje egzaktnih podataka, izradu dinamičkih izvještaja, analizu ključnih pokazatelja i upravljanje ponudom i potražnjom, kao preduvjetom za učinkovito upravljanje mobilnošću. Predstavljeni su projektni ciljevi i potencijal primjene inovativne tehnologije u funkciji unaprjeđenja biciklističke infrastrukture u gradovima.

22.-Denis Buhin – CikloParking – projekt razvoja Nacionalne baze biciklističke parkirališne ponude i potražnje 

Program petka, zadnjeg dana Savjetovanja bio je koncipiran kao modul JOŠ ZANIMLJIVIH TEMA I…FINANCIJE, a započeo je temom “Harm reduction – mogući pristupi i ideje u uspostavi, razvoju i primjeni – primjer zdravstva – situacija i trendovi u Hrvatskoj” o kojoj je govorio doc. dr.sc. Ranko Stevanović, predsjednik Hrvatske udruge za smanjenja šteta po zdravlje (HaRPH). Harm reduction sveobuhvatan je skup načela za univerzalna smanjenja šteta kao konceptualni pristup rješavanju ozbiljnih problema. To je sustav politika, programa i praksi povezanih s određenim problemom, zakonima i regulativom kojom se umanjuju nastale štete. Usmjeren je na smanjenja negativnih učinaka i stanja bez nužnog potpunog i trenutnog prestanka suštine problema. Smanjenja šteta obuhvaćaju niz politika, programa, zdravstvenih i socijalnih usluga i praksi koje se poduzimaju s ciljem minimiziranja negativnih zdravstvenih, društvenih i pravnih posljedica te poboljšanja ukupnih ishoda. Prirodnu evoluciju filozofije smanjenja štete moguće je i potrebno s korištenja u zdravstvu u borbi protiv ovisnosti proširiti i na druga ponašanja i šire, na većinu „nerješivih” problema.
23. – RANKO STEVANOVIĆ – Harm reduction

“Sinergija Grada i građana u rukama vašeg smartphonea” tema je koju je obradio Mladen Lovrić, voditelj poslovnog rasta tvrtke Libusoft Cicom. Mobilno rješenje MojGrad ima za cilj objediniti sve gradske usluge na jednom mjestu i postati centralno mjesto komunikacije građana s gradskim službama. Od informacija o važnim obavijestima i događanjima u Gradu, preko ustrojavanja komunalnog i prometnog reda, te naposljetku omogućavanja digitalne komunikacije i praćenja financijskih obaveza, aplikacija pruža sve ono što je godinama praćeno i percipirano kao potrebe modernih Gradova.
24. – MLADEN LOVRIĆ – Sinergija Grada i građana

“Kako do sigurnog grada?” pojasnila nam je Lidija Stolica, predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara te navela da je odlika modernih demokratskih društava, zemalja Europske unije da su ona po svojoj prirodi otvorena i dostupna, a modeli Smart gradova jačaju povezanost i međuovisnost. Osnovni preduvjet za postizanje nužne razine sigurnosti je procjena rizika, temeljem koje se izrađuju planovi zaštite korištenjem tjelesne zaštite, tehničke zaštite i drugi modeli zaštite u cyber prostoru. Predstavljeni su i pojašnjeni odgovori koje na ove izazove daje Europska unija, te je pojašnjeno kako provoditi zaštitu gradova sukladno pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.
25. – LIDIJA STOLICA – Kako do sigurnog grada

“Predstavljanje Urbanog razvojnog fonda” bila je tema Cinzie Zubin, voditeljice Područnog ureda HABOR-a iz Pule. Urbani razvojni fond je financijski instrument koji se sastoji od sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERFF-a) i sredstava HBOR-a. Namijenjen je ulaganjima subjekata javnog sektora i njime se prvi put omogućuje da se sredstvima EU fondova projekti javne infrastrukture obogaćuju komercijalnim sadržajima koji podrazumijeva ostvarenje prihoda od naplate usluga korištenja, a koje za cilj imaju poticanje projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te općenito izgradnju višenamjenske, sportske, turističke, društveno-kulturne, poslovne i slične infrastrukture. Isti moraju biti financijski održivi. Glavno obilježje financijskog instrumenta je kombiniranje kredita i sredstava EFRR-a (50%-50%), a po završetku projekta moguć je otpis dijela glavnice kredita do 50% (kapitalni rabat) koji se odnosi na sredstva EFRR-a. Korisnici instrumenta mogu biti jedinice lokalne samouprave, to jest općine, gradovi i županije, ali i trgovačka društva, agencije ili ustanove u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, kao i u vlasništvu države.
26. – CINCIA ZUBIN – FI UDF – Predstavljanje Urbanog razvojnog fonda

“Trendove lokalnih financija” u vrlo zanimljivom izlaganju predstavio je Dario Runtić, savjetnik u Udruzi gradova i savjetnik ministra financija. Zorno nam je prikazao kretanja pojedinih prihoda te rashoda gradova, kretanje dohotka stanovništva i poreza na dohodak, udio lokalne države u ulaganjima opće države, ali i ovisnost lokalnih ulaganja o EU financiranju. Posebno je zanimljivo bilo, kao i uvijek, popratiti usporedbu prihoda državnog i lokalnog proračuna koju Udruga gradova kontinuirano prati počevši od 1998. godine.
27. – DARIO RUNTIĆ – Trendovi lokalnih financija

“Poslovanje i financiranje jedinica lokalne samouprave” prezentirala je Nevenka Brkić, načelnica Sektora za podršku sustavu financiranja JLS u Ministarstvu financija. U predavanju su dani odgovori na neka od pitanja vezano za poslove iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S, o aktivnostima koje prethode izradi i donošenju proračuna te o sredstvima i izvorima sredstava financiranja poslova iz samoupravnog djelokruga JLP(R)S. Također, bilo je govora o važnosti strateškog planiranja i povezivanja strateškog s proračunskim planiranjem.
28. – NEVENKA BRKIĆ – Poslovanje i financiranje jedinica lokalne samouprave

“Uredba o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata” tema je koju je obradio Luka Kevešević, voditelj Službe za praćenje aktivnosti i projekata financiranih iz EU sredstava Ministarstva financija. U okviru izlaganja predstavio je Uredbu koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila koncem 2023. godine temeljem Zakona o proračunu. Uredbom se propisuje način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata za koje obveze preuzimaju proračunski korisnici državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunski korisnica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Tijekom izlaganja predstavljen je postupak odabira mikro, malih, srednjih i velikih javnih investicijskih projekata, kriteriji za odabir projekata, rad Povjerenstva za odabir i rokovi te postupak praćenja provedbe javnih investicijskih projekata. Osim predstavljanja samog sadržaja Uredbe, u okviru izlaganja prezentirana su i najčešća pitanja obveznika primjene Uredbe i odgovori Ministarstva financija
29. – LUKA KEVEŠEVIĆ – Uredba – Investicijski projekti

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija