Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Platforma za održivi razvoj gradova

Početkom 2017. s radom počinje Platforma za održivi razvoj gradova, koju su zajednički pokrenule Udruga gradova u RH, ODRAZ  – Održivi razvoj zajednice i Tetida d.o.o.

Platforma je zamišljena kao odgovor na rastuće potrebe urbanih sredina i jedinica lokalne samouprave koje preuzimaju uloge pokretača gospodarskih aktivnosti u svojim zajednicama, organizatora socijalne uključivosti te zagovarača zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena. U trenucima smanjenih fiskalnih kapaciteta i rastućih obaveza, sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova pokazuju se kao značajan i dostupan izvor za financiranje niza javnih potreba na lokalnoj razini. Upravo stoga, Platforma za održivi razvoj gradova organizirana je s ciljem da daje vjerodostojne informacije i stabilnu podršku kod izbora i provedbe odgovarajućih rješenja za detektirane potrebe i probleme gradova.

PROBLEMI KOJE ADRESIRA PLATFORMA:

a) Infrastruktura: dotrajala i stara komunalna infrastruktura, održavanje zgrada, napušteni prostori, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije,

b) Gospodarski i društveni razvoj: neiskorištena kulturna/prirodna baština, nedostatak društvene infrastrukture, nerazvijeno (društveno) poduzetništvo, nepostojanje održive urbane mobilnosti, zapošljavanje i uključivi rast,

c) Jačanje ljudskih potencijala: slaba iskoristivost lokalnih ljudskih potencijala, slaba međusektorska suradnja, niska razina građanske participacije/transparentnosti, nerazvijena mjesna samouprava, nepoznavanje novih koncepata lokalnog razvoja, neinformiranost i neiskorištenost o mogućnostima transnacionalne suradnje i umrežavanja, neosviještenost građana i slabi kapaciteti lokalnih dionika za održivi razvoj, dobro upravljanje..

Kontakt

Ako želite ugovoriti sastanak s predstavnicima Platforme i razgovarati o mogućoj suradnji na pripremi nekog projekta ili organiziranja obuka i treninga, pozivamo vas da se obratite kontakt osobi u Udruzi gradova, Marku Ercegoviću na telefon 01 / 631 3323 ili e-mail marko@udruga-gradova.hr.

  • Informiranje o mogućnostima financiranja (otvoreni natječaji, primjeri dobre prakse, organiziranje tematskih skupova i studijskih putovanja)
  • Pružanje podrške u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata
  • Povezivanje i umrežavanje s potencijalnim projektnim partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu
  • Rješenja za inteligentno korištenje energije i ESCO model poslovanja
  • Organiziranje tematskih obuka, treninga i edukacija.

Cijena usluge:

Informiranje o mogućnostima financiranja uključeno je u članarinu koju plaćaju članovi Udruge gradova, dok se plaćanje ostalih usluga dogovara izravno s isporučiteljima..

Kontakt

Ako želite ugovoriti sastanak s predstavnicima Platforme i razgovarati o mogućoj suradnji na pripremi nekog projekta ili organiziranja obuka i treninga, pozivamo vas da se obratite kontakt osobi u Udruzi gradova, Marku Ercegoviću na telefon 01 / 631 3323 ili e-mail marko@udruga-gradova.hr.

Tetida d.o.o. iskusna je tvrtka koja se bavi podizanjem učinkovitosti, poslovnim modeliranjem i apliciranjem za bespovratna sredstva EU-a. Specijalizirana je za razvojne projekte s naglaskom na područja ruralnog razvoja, prekogranične suradnje, poduzetništva, turizma i sporta. Profesionalni konzultanti imaju 11 godina iskustva na području projektnog apliciranja te 19 godina u modeliranju poslovnih procesa. Svim klijentima Tetida pristupa individualno, a od ove godine nudi konzultantske usluge za apliciranju na sve centralizirane i decentralizirane fondove. Rješenja se pronalaze nakon temeljite analize poslovanja i razvojnih ciljeva svakog pojedinog klijenta.

ODRAZ – Održivi razvoj zajednice je nezavisna organizacija civilnog društva koja potiče i pruža potporu provedbi promjena usmjerenih prema održivosti. ODRAZ djeluje na različitim razinama, od lokalne do nacionalne i međunarodne. Surađuje s organizacijama civilnog društva, upravnim, stručnim i poslovnim organizacijama, mrežama i stručnjacima. ODRAZ provodi program neformalnog obrazovanja za održivi razvoj; organizira tematske radionice, savjetovanja, rasprave i skupove; potiče umrežavanje dionika održivog, lokalnog i ruralnog razvoja; prikuplja i razmjenjuje informacije i iskustava te jača kapacitete civilnog, javnog i gospodarskog sektora za međusektorsko razvojno partnerstvo.

Udruga gradova u RH nacionalno je i dobrovoljno udruženje osnovano s ciljem poticanja suradnje JLS-a i promicanja zajedničkih interesa gradova u Hrvatskoj. Sa 121 učlanjenim gradom, Udruga gradova obuhvaća 2,73 milijuna stanovnika (63,7% ukupnog stanovništva) i 19.869 km2 teritorija RH (35,1% ukupne površine).