Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

European City Facility – EUCF

Gradovi i općine imaju važnu ulogu u ostvarivanju zadanih europskih ciljeva za postizanje održive energetske tranzicije: od podrške manjim projektima i njihovog okrupnjivanja u veće investicijske portfelje do facilitiranja procesa i povezivanja lokalnih dionika s investitorima i financijskim institucijama. Ipak, česta prepreka u operacionaliziranju takvog pristupa leži u ograničenim financijskim, pravnim i stručnim kapacitetima lokalnih vlasti da svoje energetske strategije i planove (npr. SEAP-e ili SECAP-e) prilagode i pretvore u funkcionalne ulagačke dokumente. Upravo stoga, u okviru programa Horizon 2020, pokrenuta je inicijativa European City Facility (EUCF) za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju.

EUCF pruža stručnu i financijsku podršku gradovima u pripremi potrebnih analiza (npr. pravnih, ekonomskih, tržišnih…) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta (eng. IC).  U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja. Planirano je izraditi oko 200 investicijskih koncepata za gradove i općine tijekom dvogodišnjeg perioda.

Pored financijske i stručne pomoći, kroz provedbu EUCF-a uključene lokalne samouprave jačat će svoje vlastite kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostaviti korisne kontakte s kolegama iz drugih gradova i predstavnicima financijskog sektora. U tom smislu, i samo iskustvo izrade investicijskog koncepta putem EUCF može otvoriti vrata za mnoga druga, naknadna ulaganja (poput Europske komisije, Europske investicijske banke, privatnog sektora…).

EUCF-om rukovodi Strateški odbor kojim upravlja Središnji upravljački tim i savjetuju savjetnici za investicije. Ova tijela imaju jasno dodijeljene odgovornosti koje jamče strateško usmjeravanje inicijative (osiguravajući pri tome da gradovi imaju utjecaj na to kako će financijska potpora najbolje ispuniti njihove potrebe), neovisan i transparentan postupak odabira i potpore korisnicima EUCF-a, kao i relevantnost investicijskih koncepata za investitore i financijere. Nadalje, stručnjaci za pojedine zemlje imenuju se za svaku državu članicu EU-a i djeluju kao “produženi krak” radi pružanja potpore kandidatima i korisnicima EUCF-a na lokalnoj razini i na njihovom nacionalnom jeziku. Pored njih, za svaku državu članicu odabrana je i jedna nacionalna mreža lokalnih vlasti koja kontaktira potencijalne korisnike i promiče aktivnosti EUCF-a.

U Hrvatskoj ulogu Nacionalnog stručnjaka provodi Regionalna energetska agencija Sjeverozapadna Hrvatska (REGEA), a ulogu nacionalne mreže lokalnih vlasti Udruga gradova u RH.

 

Tijekom razdoblja provedbe EUCF inicijative, od 2020. do 2023. godine, planirana su 4 kruga poziva na dostavu prijava gradova i općina koji žele iskoristiti priliku za financijskom i stručnom pomoći u izradi svojih investicijskih koncepata.

Prvi poziv trajao je od 25. svibnja do 2. listopada 2020. godine, a drugi poziv bio je otvoren od 29. ožujka do 31. svibnja 2021. godine. Treći poziv bit će otvoren od 15. listopada 2021. i trajat će dva mjeseca!

Uoči svakog poziva bit će organizirane besplatne info radionice i webinari za gradove i općine na nacionalnoj i EU razini. Hrvatske jedinice lokalne samouprave moći će sudjelovati u konkurenciji s drugim gradovima i općinama iz regije Središnje i istočne Europe koja uključuje: Bugarsku, Češku, Hrvatsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Slovačku, Sloveniju, Poljsku i Rumunjsku.

Kao nositelji prijave mogu sudjelovati gradovi i općine koje imaju usvojene akcijske planove za održivu energetiku (tzv. SEAP ili SECAP) ili neke druge slične strateške dokumente koji se tiču ostvarivanja energetskih ciljeva barem do 2020. godine! Svi zainteresirani potencijalni prijavitelji moći će provjeriti svoju kvalificiranost za sudjelovanje u pozivima putem jednostavnog online obrasca, i to prije slanja pune prijave (poveznica će biti otvorena uskoro!).

Puna prijava popunjava se putem online obrasca na Facility Management Platformi. Prijavnica se sastoji od jednostavnog skupa pitanja i sekcije za upload potrebnih dokumenata. Podnositelj prijave mora ukratko objasniti predviđeni projekt koji namjerava razviti u smislu investicijskih i energetskih utjecaja, robusnosti upravljanja gradom ili grupacijom prijavitelja, načina angažiranja lokalnih dionika i usklađivanja s EUCF ciljevima.

 

Prvi European City Facility webinar

Kako omogućiti ulaganja u održive energetske planove gradova? Što je European City Facility (EUCF) i kako vam može pomoći u razvoju investicijskih paketa? Za odgovore na ta pitanja nemojte propustiti prvi online seminar na kojem ćete saznati što možete očekivati od EUCF-a, kako se prijaviti za financijska sredstva i druge stvari.

Čitajte dalje

 

Za pitanja u vezi natječaja i funkcioniranja EUCF-a obratite se na neki od dolje navedenih e-mail kontakata.

Službena webstranica

Kontakt EUCF:

info@eucityfacility.eu

Kontakt REGEA:

Tomislav Novosel, mag.ing.stroj. – voditelj projekta: tnovosel@regea.org

Kontakt Udruga gradova u RH:

Marko Ercegović, dipl.pol. – savjetnik: marko@udruga-gradova.hr