Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Local Leaders in South East Europe

Završni sastanak LLSEE Savjeta

U Zagrebu je 15. prosinca 2016. održan završni sastanak Savjeta projekta LLSEE na kojem su sudjelovali predstavnici uključenih partnera: NALAS-a, GIZ-a, Udruge gradova u RH, Udruge općina u RH, Saveza općina i gradova FBIH, Savez opština i gradova RS te Stalna konferencija gradova i opština Srbije.

Čitajte dalje

Održana LLSEE obuka u Splitu

U Splitu je 15. travnja održana prva obuka za lokalne dužnosnike i direktore isporučitelja vodnih usluga u okviru projekta Local Leaders in South-east Europe: Lead for Change (LLSEE). Na skupu je sudjelovalo 18 participanata, pretežno iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Čitajte dalje

Osnovne informacije

Naziv projekta
Local Leaders in South East Europe: Lead for Change
Trajanje
ožujak 2014. - travanj 2016.
Nositelj
NALAS
Partneri
Udruge lokalnih vlasti iz Bosne i Hercegovine (SOGFBiH i ALVRS), Hrvatske (UORH i UGRH), Makedonije (ZELS) i Srbije (SKGO)
Vrijednost
494.475 EUR
Izvori financiranja
GIZ
Opis projekta

Cilj je projekta razvijanje kapaciteta i uvođenje suvremenih praksi upravljanja u lokalne administracije i komunalna poduzeća te pružanje podrške u provedbi projekata koji su financirani iz međunarodnih donatorskih programa.
Projektne aktivnosti grupirane su u dvije glavne komponente: a) Organiziranje i facilitiranje dijaloga između središnje i lokalne uprave, međunarodnih financijskih institucija i donatora te drugih relevantnih dionika s ciljem poboljšanja koordinacije procesa modernizacije lokalne uprave i obuka u regiji te b) Jačanje kapaciteta za upravljanje i korporativno vodstvo kod vrhunskih domaćih rukovoditelja.
Rezultati prve komponente bit će izgrađena mreža praktičara i službenika u lokalnoj i državnoj administraciji u koju će biti uključeni i donositelji odluka sa središnje razine. Postojeći trening programi, metodologija, alati te nastavni planovi, pored ostalih relevantnih projekata i inicijativa drugih donatora ili novih ponuda iz privatnog sektora, razmotrit će se za korištenje u nadolazećim aktivnostima. Konačno, niz projekata i pilot općina biti će izabrani kao osnova za mjerenje jačanja kapaciteta i učinaka ostalih aktivnosti iz druge komponente.
Pilot općinama i javnim poduzećima bit će pružena pomoć u provedbi projekata financirani darovnicama ili zajmovima međunarodnih donatora i banaka. U okviru te podrške identificirat će se stvarne lokalne potrebe u postavljanju adekvatnih instrumenata upravljanja i procesa. Dobivene informacije bit će iskorištene za razvoj ad hoc nastavnih planova i programa te razvoj smjernica za uspostavljanje suvremenih i održivih upravljačkih kapaciteta orijentiranih na potrošače.
Na osnovi provedenih projektnih aktivnosti, regionalni trening program bit će razvijen uz prateću ustanovu za obuku trenera koja će biti utemeljena.