Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

LOTUS 2

Ponovljeno istraživanje transparentnosti jedinica lokalne samouprave u RH s ciljem analize stanja i izrade preporuka za povećanje transparentnosti u radu jedinica lokalne samouprave, unaprjeđenja njihove suradnje s civilnim društvom te uvida u funkcioniranje mjesne samouprave.

Osnovne informacije

Naziv projekta
Zajedno protiv korupcije (u sklopu kojeg je kao jedno od istraživanja proveden LOTUS 2)
Trajanje
Svibanj 2011 — Svibanj 2013
Nositelj
GONG
Partneri
Udruga gradova u RH
Vrijednost
213.597,70 EUR
Izvori financiranja
Europska Komisija, IPA 2008
Opis projekta

Transparentnost institucija javne vlasti je jedan od preduvjeta uspješnog suzbijanja korupcije, kao i podizanja povjerenja građana u rad tih institucija, dok je pružanje informacija od javnog interesa prvi korak u ostvarenju transparentnosti.
Ovim projektom GONG, u suradnji s partnerima, nastavlja s praćenjem i zagovaranjem transparentnosti na svim razinama vlasti u Hrvatskoj. Dva istraživanja koja ćemo provesti s tim ciljem obuhvatit će sve jedinice lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj (LOTUS - Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava), te institucije javne vlasti na nacionalnoj razini (DUH – Dobro upravljanje u Hrvatskoj). Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva (OCD) u suzbijanju korupcije oslanja se na dva elementa – osnaživanje i intenziviranje suradničkih procesa unutar Zagovaračke mreže te istraživanjem o razini suradnje između tijela javne vlasti i OCD-a suzbijanju korupcije. Konačno, praćenjem provedbe politike suzbijanja korupcije i plasiranjem svih nalaza naših aktivnosti u javnost podići ćemo razinu informiranosti i osviještenosti javnosti o mehanizmima koji im stoje na raspolaganju za suradnju i djelovanje na području suzbijanju korupcije.

LOTUS 2011 – istraživanje transparentnosti i odgovornosti jedinica lokalne i regionalne samouprave oslanja se na istraživanje provedeno 2009. godine u svih 556 gradova i općina u Republici Hrvatskoj. U drugom krugu istraživanja unaprijedit ćemo metodologiju, obuhvatiti i regionalnu razinu vlasti (županije) te na temelju usporedbe rezultata pokušati odgovoriti na pitanje je li izmjena zakonodavnog okvira vezanog uz direktan izbor (grado)načelnika doprinijela većoj razini odgovornosti i otvorenosti lokalnih vlasti građanima.