Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

Započela provedba projekta SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost

S ciljem poticanja održivog razvoja na lokalnoj razini kroz povezivanje i umrežavanje lokalne samouprave, udruga i visokoobrazovnih institucija te jačanja kapaciteta za zajedničko djelovanje, nastao je projekt SUSTINEO. Nositelj projekta je ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, a Udruga gradova sudjeluje u provedbi projekta kao jedna od partnerskih organizacija.

Čitajte dalje

Osnovne informacije

Naziv projekta
SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost
Trajanje
28. listopada 2020. – 27. listopada 2023.
Nositelj
ODRAZ - Održivi razvoj zajednice
Partneri
Udruga gradova u RH, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR
Vrijednost
3.473.996,69 HRK
Izvori financiranja
Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada
Opis projekta

Temeljna ideja projekta je povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u postizanju održivog razvoja u Republici Hrvatskoj. Kako bi se navedeno ostvarilo planirane su sljedeće AKTIVNOSTI:

(1) Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj
• Škola za lokalni održivi razvoj – pet modularnih dvodnevnih trening-blokova
• Izrađen Adresar OCD-a koji se bave ili su zainteresirani za tematiku održivog razvoja
• Analiza dionika zainteresiranih za održivi razvoj u RH
• Uspostavljena Mreža za održivi lokalni razvoj.

(2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj
• Ispitivanje javnog mnijenja i potreba društva:
- jedno anketno ispitivanje stavova, percepcija, prioriteta i iskustava građana u Hrvatskoj o praksama upravljanja održivim razvojem
- pet fokusnih grupa s glavnim dionicima iz pet regija Hrvatske radi ispitivanja potreba i uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja
• Tri znanstvena istraživanja:
- “Upravljanje održivim razvojem u RH” koje će istražiti polu-strukturiranim intervjuima s donositeljima odluka kapacitet javnog sektora za upravljanje OR-om i uključivanje građana
- “Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova” putem fokusnih grupa
- “Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu”, analizom dokumenata i studija slučaja.
• Temeljem provedenih istraživanja bit će napisana četiri znanstvena i dva stručna članka
• Smjernice za razvoj javnih politika za:
- bolje upravljanje održivim razvojem;
- uključivanje građana u izradu i provedbu politika održivog razvoja;
- održivo i participativno planiranje prostora;
- jačanje lokalno razvoja vođenog zajednicom;
- razvoj ekosustava socijalnih inovacija;
- razvoj socijalnog poduzetništva
• Šest analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija temeljem smjernica

(3) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama
• Šest javnih događanja sa svrhom uspostave strukturiranog dijaloga u području održivog razvoja s donositeljima odluka, zagovaranja održivog razvoja i promocije Mreže za lokalni održivi razvoj
• Završna konferencija
• Sastanci s javnim institucijama na temu planiranja i provedbe održivog razvoja u područjima iz kojih dolaze partneri
• Zagovaranje provedbe smjernica javnih politika putem saborskih i radnih odbora iz tematskih područja projekta; prezentiranje rezultata projekta na skupovima Udruge gradova u RH, partnera i drugih organizacija.