Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Tematska mreža “Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima”

Lipanjske novosti projekta Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima

U sklopu projekta, pokrenuta je web stranica Obrazovanje za sve. Stranica je mjesto na kojem ćete moći saznati sve novosti o radu Mreže, članovima, rezultatima strukturiranog dijaloga te najnovijim istraživanjima. Jedno od trenutno aktualnih istraživanja bavi se mogućnostima prevencije obrazovne nejednakosti djece rane, predškolske i osnovnoškolske dobi. Gradovi mogu dati svoj doprinos, u nastavku pročitajte kako…

Čitajte dalje

Potrebni pravedni i uključivi kriteriji za upis u srednje škole

Prema novom prijedlogu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole predlaže se ukidanje dodatnog boda za učenike sa zdravstvenim teškoćama te za učenike koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja. Mreža Cjeloživotno učenje za sve, smatra da su predložene izmjene nepravedne te da nisu u skladu s ciljevima Vlade RH za osiguravanje jednakih mogućnosti u obrazovanju.

Čitajte dalje

Održana konferencija Visokoškolske ustanove: ključ inkluzivnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Konferencija je organizirana u suradnji Ureda UNICEF Hrvatska i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Javnosti su predstavljeni osnovni rezultati programa „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ i raspravljeno je o mogućnostima njihove primjene u unapređivanju inkluzivnog ranog i predškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Čitajte dalje

Poziv za sudjelovanje u istraživanju

Institut za društvena istraživanja poziva bivše studente i studentice koji su odustali od studija i nisu završili visoko obrazovanje da se uključe u istraživanje koje Institut trenutno provodi. Ukoliko ste odustali od studija u posljednjih pet godina ili poznajete osobu koja odgovara traženom profilu sudionika, ljubazno molimo da im proslijedite poziv.

Čitajte dalje

Održana edukativna radionica na temu obrazovanja odraslih

U sklopu Tematske mreže „Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ održana je prva edukativna online radionica na temu obrazovanja odraslih. Mreža je nastala u sklopu projekta koji vodi Institut za razvoj obrazovanja, a koji sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Udruga gradova sudjeluje u provedbi projekta kao partnerska organizacija.

Čitajte dalje

Pokrenuta nacionalna tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima

Pokrenuta je nova nacionalna mreža stručnjaka, znanstvenika i organizacija civilnog društva koja će istražiti obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, od predškolskog obrazovanja do visokog obrazovanja, s ciljem donošenja preporuka za njihovo otklanjanje. Mreža se okuplja pod nazivom Tematska mreža „Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, u sklopu projekta koji vodi Institut za razvoj obrazovanja i koji sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Udruga gradova sudjeluje u provedbi projekta kao jedna od deset partnerskih organizacija.

Čitajte dalje

Osnovne informacije

Naziv projekta
Tematska mreža "Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima"
Trajanje
28. listopada 2020. – 27. listopada 2023.
Nositelj
Institut za razvoj obrazovanja
Partneri
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Forum za slobodu odgoja, Udruga roditelja Korak po korak, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Akademija za politički razvoj, Nansen dijalog centar, Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas”, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Vrijednost
3.542.852,64 HRK
Izvori financiranja
85% se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda - Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada, a 15% sredstvima Državnog proračuna
Opis projekta

Svrha projekta je jačanje kapaciteta OCD-a za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje, čime se stvara preduvjet za značajniji utjecaj OCD-a na smanjivanje obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj.
Osnovni ciljevi projekta:
1. Oformiti inovativnu „Tematsku mrežu za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ radi umrežavanja i jačanja kapaciteta barem dvanaest udruga i tri druge ustanove za učinkovitiji rad na zagovaranju javnih politika u cijeloj vertikali obrazovnog sustava
2. Provesti četiri znanstvena istraživanja u suradnji znanstvene zajednice i udruga o dimenzijama obrazovnih nejednakosti na razini:
• predškolskog odgoja i obrazovanja / osnovnog obrazovanja
• srednjeg obrazovanja
• visokog obrazovanja
• obrazovanja odraslih
3. Održati šest strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka (na nacionalnoj i lokalnoj razini), obrazovnim ustanovama i korisnicima obrazovnog sustava radi utvrđivanja društvenih potreba, raspravljanja rezultata istraživanja i zagovaranja preporuka za obrazovnu politiku