Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Tematska mreža “Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima”

Molimo povratne informacije!

U sklopu projekta Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima izradili smo nacrt preporuka za unapređenje pravičnosti i uključivosti javnih politika osnovnoškolskog obrazovanja. Perspektiva osnivača nam je bitna, napišite svoj osvrt/komentar/sugestiju/konstruktivnu kritiku na nacrt dokumenta.

Čitajte dalje

Želimo čuti vaše mišljenje…!

U sklopu projekta Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima izradili smo nacrt preporuka za unapređenje pravičnosti i uključivosti javnih politika ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Perspektiva osnivača nam je bitna, napišite svoj osvrt/komentar/sugestiju/konstruktivnu kritiku na nacrt dokumenta.

Čitajte dalje

Obrazovanje odraslih – novi članak

U sklopu projekta Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima objavljen je članak pod nazivom Pokazatelji sudjelovanja u obrazovanju odraslih u RH: nalazi recentnih europskih istraživanja. Autori rada su dr.sc. Teo Matković i Katarina Jaklin iz Instituta za društvena istraživanja.

Čitajte dalje

Okrugli stol Centra za mirovne studije na temu obrazovnih nejednakosti

Centar za mirovne studije održao je 2. ožujka okrugli stol pod nazivom “Kako do jednakog pristupa obrazovanju?”. Temu vrlo blisku radu Mreže Cjeloživotno učenje za sve pratili smo sa zanimanjem. Na temelju recentnih istraživanja razgovaralo se s istraživačima te predstavnicima sindikata, jedinica lokalne samouprave, obrazovnih institucija i nevladinih organizacija o preporukama i rješenjima gorućih problema koji generiraju nejednakosti.

Čitajte dalje

Osnovne informacije

Naziv projekta
Tematska mreža "Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima"
Trajanje
28. listopada 2020. – 27. listopada 2023.
Nositelj
Institut za razvoj obrazovanja
Partneri
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Forum za slobodu odgoja, Udruga roditelja Korak po korak, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Akademija za politički razvoj, Nansen dijalog centar, Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas”, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Vrijednost
3.542.852,64 HRK
Izvori financiranja
85% se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda - Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada, a 15% sredstvima Državnog proračuna
Opis projekta

Svrha projekta je jačanje kapaciteta OCD-a za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje, čime se stvara preduvjet za značajniji utjecaj OCD-a na smanjivanje obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj.
Osnovni ciljevi projekta:
1. Oformiti inovativnu „Tematsku mrežu za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ radi umrežavanja i jačanja kapaciteta barem dvanaest udruga i tri druge ustanove za učinkovitiji rad na zagovaranju javnih politika u cijeloj vertikali obrazovnog sustava
2. Provesti četiri znanstvena istraživanja u suradnji znanstvene zajednice i udruga o dimenzijama obrazovnih nejednakosti na razini:
• predškolskog odgoja i obrazovanja / osnovnog obrazovanja
• srednjeg obrazovanja
• visokog obrazovanja
• obrazovanja odraslih
3. Održati šest strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka (na nacionalnoj i lokalnoj razini), obrazovnim ustanovama i korisnicima obrazovnog sustava radi utvrđivanja društvenih potreba, raspravljanja rezultata istraživanja i zagovaranja preporuka za obrazovnu politiku