Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Tematska mreža “Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima”

Završeno istraživanje o mogućnostima prevencije obrazovne nejednakosti djece rane, predškolske i osnovnoškolske dobi

U sklopu projekta Tematska mreža „Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ provedeno je istraživanje o obrazovnim nejednakostima u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te osnovnoškolskom obrazovanju. Pozivi za sudjelovanje u istraživanju upućeni su svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama u Hrvatskoj te je kroz tri mjeseca istraživanja prikupljen reprezentativan uzorak.

Čitajte dalje

Lipanjske novosti projekta Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima

U sklopu projekta, pokrenuta je web stranica Obrazovanje za sve. Stranica je mjesto na kojem ćete moći saznati sve novosti o radu Mreže, članovima, rezultatima strukturiranog dijaloga te najnovijim istraživanjima. Jedno od trenutno aktualnih istraživanja bavi se mogućnostima prevencije obrazovne nejednakosti djece rane, predškolske i osnovnoškolske dobi. Gradovi mogu dati svoj doprinos, u nastavku pročitajte kako…

Čitajte dalje

Potrebni pravedni i uključivi kriteriji za upis u srednje škole

Prema novom prijedlogu Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole predlaže se ukidanje dodatnog boda za učenike sa zdravstvenim teškoćama te za učenike koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja. Mreža Cjeloživotno učenje za sve, smatra da su predložene izmjene nepravedne te da nisu u skladu s ciljevima Vlade RH za osiguravanje jednakih mogućnosti u obrazovanju.

Čitajte dalje

Održana konferencija Visokoškolske ustanove: ključ inkluzivnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Konferencija je organizirana u suradnji Ureda UNICEF Hrvatska i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Javnosti su predstavljeni osnovni rezultati programa „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ i raspravljeno je o mogućnostima njihove primjene u unapređivanju inkluzivnog ranog i predškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Čitajte dalje

Poziv za sudjelovanje u istraživanju

Institut za društvena istraživanja poziva bivše studente i studentice koji su odustali od studija i nisu završili visoko obrazovanje da se uključe u istraživanje koje Institut trenutno provodi. Ukoliko ste odustali od studija u posljednjih pet godina ili poznajete osobu koja odgovara traženom profilu sudionika, ljubazno molimo da im proslijedite poziv.

Čitajte dalje

Održana edukativna radionica na temu obrazovanja odraslih

U sklopu Tematske mreže „Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ održana je prva edukativna online radionica na temu obrazovanja odraslih. Mreža je nastala u sklopu projekta koji vodi Institut za razvoj obrazovanja, a koji sufinancira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Udruga gradova sudjeluje u provedbi projekta kao partnerska organizacija.

Čitajte dalje

Osnovne informacije

Naziv projekta
Tematska mreža "Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima"
Trajanje
28. listopada 2020. – 27. listopada 2023.
Nositelj
Institut za razvoj obrazovanja
Partneri
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Forum za slobodu odgoja, Udruga roditelja Korak po korak, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Akademija za politički razvoj, Nansen dijalog centar, Udruga za razvoj visokog školstva „Universitas”, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Vrijednost
3.542.852,64 HRK
Izvori financiranja
85% se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda - Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada, a 15% sredstvima Državnog proračuna
Opis projekta

Svrha projekta je jačanje kapaciteta OCD-a za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom i znanstvenom zajednicom u oblikovanju i provođenju javnih politika za osiguravanje svima dostupno cjeloživotno obrazovanje, čime se stvara preduvjet za značajniji utjecaj OCD-a na smanjivanje obrazovnih nejednakosti u Hrvatskoj.
Osnovni ciljevi projekta:
1. Oformiti inovativnu „Tematsku mrežu za cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“ radi umrežavanja i jačanja kapaciteta barem dvanaest udruga i tri druge ustanove za učinkovitiji rad na zagovaranju javnih politika u cijeloj vertikali obrazovnog sustava
2. Provesti četiri znanstvena istraživanja u suradnji znanstvene zajednice i udruga o dimenzijama obrazovnih nejednakosti na razini:
• predškolskog odgoja i obrazovanja / osnovnog obrazovanja
• srednjeg obrazovanja
• visokog obrazovanja
• obrazovanja odraslih
3. Održati šest strukturiranih dijaloga s donositeljima odluka (na nacionalnoj i lokalnoj razini), obrazovnim ustanovama i korisnicima obrazovnog sustava radi utvrđivanja društvenih potreba, raspravljanja rezultata istraživanja i zagovaranja preporuka za obrazovnu politiku