Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Opća vizualizacija

Na ovoj vizualizaciji se inicijalno prikazuju ukupni rashodi svih gradova, općina i županija za sve namjene pobrojane u funkcijskoj klasifikaciji. Na njoj je moguće pregledavati podatke o izvršenju proračuna:
– Kumulativno za sve gradove, općine i županije
– Kumulativno za sve gradove
– Kumulativno za sve općine
– Kumulativno za sve županije
– i pojedinačno za svaki grad, općinu i županiju

U izborniku Godine možete odabrati onu godinu za koju želite promatrati podatke. Rashodi se inicijalno prikazuju kao iznos po stanovniku, a u izborniku Vrsta prikaza možete odabrati da se rashodi (na razini razreda) prikazuju kao apsolutan iznos.

Crne okomite linije na stupcima prikazuju koliko u prosjeku sve jedinice tog tipa (npr. gradovi) ulažu u tu namjenu u izabranoj godini, što ukazuje na relativan položaj grada po ulaganju u tu namjenu u odnosu na prosječna ulaganja (npr. gradova) u tu namjenu.

Ukoliko vas interesiraju detaljnije informacije koliko sredstava se ulaže za specifične namjene, na grafu Razredi odaberite određenu vrstu rashoda (npr. obrazovanje), a na grafu Skupine će se pokazati detaljnije informacije o trošenju proračunskih sredstava u području obrazovanja (npr. predškolsko i osnovno školsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, itd.).

Zatim na grafu Skupine možete odabrati jednu od željenih skupina rashoda da biste vidjeli detaljnije informacije kako i koliko se proračunskih sredstava troši unutar odabrane skupine. Odaberete li npr. skupinu „predskolsko i osnovnoškolsko obrazovanje“, na grafu Podskupine će se pokazati koliko sredstava se ulaže u predškolsko, a koliko u osnovnoškolsko obrazovanje.

Primjetite da se u opisanom slučaju prikazuju ukupni rashodi svih gradova, općina i županija za odabranu namjenu. Na kružnom grafu Tip jedinice veličina kruga simbolizira koliko u tu namjenu ulažu gradovi, koliko općine, a koliko županije. Ukoliko želite pogledati rashode samo jednog tipa jedinica (grad, općina, županija) na kružnom grafu Tip jedinice odaberite samo onaj tip koji vas zanima. Nakon toga će se na grafovima Razredi/Skupine pokazati struktura svih proračuna tog tipa jedinice. Ponovnim klikom na isti tip jedinice isključuje se filtracija i podaci se prikazuju za sve tipove jedinca.

Ukoliko vas interesiraju rashodi samo jednog grada, općine ili županije, na kružnom grafu Tip jedinice odaberite koja vas vrsta jedinica interesira, a potom u izborniku Naziv općine/grada odaberite konkretan grad, općinu ili županiju koja vas interesira. Zatim će se na grafovima pojaviti struktura i iznos rashoda izabranog grada, općine ili županije.

Prilikom prelaska mišem preko stupaca i drugih grafičkih elemenata na grafu otvara se mali prozor s informacijama koje promatramo. U prozoru se povremeno pojavljuje znak * koji označava da se prikazani element odnosi na SVE u toj kategoriji. Npr. ukoliko u prozoru piše „Godina: *“ to znači da se prikaz odnosi na sve godine koje su dostupne u vizualizaciji. Također, prilikom pregledavanja podataka za npr. sve gradove moguće je da se u prozoru pokaže informacija „Grad * utrošio je…“ što znači da se vizualizacija odnosi na sve gradove.