Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Publikacije

Naše publikacije

Smjernice za proaktivnu objavu podataka za JLS

Godina: 2016

Zakonske odredbe iz područja prava na pristup informacijama, preporučena najbolja praksa i savjeti za postizanje najboljih rezultata u nacionalnom istraživanju transparentnosti lokalnih vlasti (Lotus).

Skinite datoteku

Vodič za primjenu pristupa usmjerenog na rezultate u izradi integriranih akcijskih planova

Godina: 2017.

Ovaj vodič je usklađen sa smjernicama Europske komisije o usmjerenju prema rezultatima i može biti koristan gradovima određenim po Članku 7. EFRR-a te na jednostavan način objašnjava pojmove poput intervencijske logike, razlike između specifičnog cilja, rezultata i ostvarenja, ciklusa planiranja i donošenja odluka i slično. Publikacija pruža neke smjernice kako koristiti pristup usmjeren na rezultate u […]

Skinite datoteku

Integrirano planiranje urbanog razvoja – iskustva hrvatskih gradova u programu URBACT III

Godina: 2021

Primjeri 15 domaćih gradova iz programa URBACT donose inovativne projekte i prakse u području integriranog urbanog planiranja i održivog razvoja. Pored osnovnih informacija o programu URBACT publikacija ističe glavne značajke transnacionalnog umrežavanja i izazove u provedbi integriranih i participativnih procesa urbanog razvoja korištenjem URBACT metodologije.

Skinite datoteku

Priručnik o osnivanju i radu višedioničkih lokalnih grupa

Godina: 2021

Priručnik  sadrži savjete i preporuke programa URBACT na temelju kojih gradske vlasti mogu osnovati i upravljati radnim skupinama koje okupljaju lokalne dionike s ciljem donošenja održivih gradskih javnih politika i mjera.

Skinite datoteku

Priručnik za komunalne redare

Godina: 2020.

Priručnik za komunalne redare je praktičan alat za svakodnevni rad gradskih službenika koji sadrži prikaz: zakonskog okvira, prekršajnog postupka, potrebnih akata, načina postupanja i komunikacije.

Skinite datoteku

INPULS – Inovacije i nabolja praksa u lokalnoj samoupravi 2013.

Godina: 2013

Inovativni projekti hrvatskih gradova ocijenjeni u pet kategorija: Poticanje gospodarskog razvoja, Energetska učinkovitost, Zaštita okoliša i prostorno uređenje, Suradnja s građanima i civilnim sektorom te Predškolski odgoj.

Skinite datoteku

Hrvatsko-slovenska lokalna partnerstva za Europu građana: Mi surađujemo, a vi?

Godina: 2013

Partnerski projekti hrvatskih i slovenskih jedinica lokalne samouprave financiranih kroz program “Europa za građane” Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne sadržaje i kulturu EU (EACEA).

Skinite datoteku

INPULS logo

INPULS – o programu

Godina: 2012

Osnovne informacije o programu Inpuls – cilj programa, područja programa, uvjeti sudjelovanja, kriteriji i postupak ocjenijivanja te kalendar programa.

Skinite datoteku

O Udruzi gradova u RH

Godina: 2012

Osnovne informacije o Udruzi gradova u RH: o udruzi, osnovne vrijednosti, ciljevi, prioriteti te aktivnosti.

Skinite datoteku

Preporuke za izmjene i poboljšanje normativnog okvira lokalne samouprave

Godina: 2011

Preporuke izrađene od strane stručnjaka s iskustvom dugogodišnjeg rada u gradovima, podijeljene u 5 tematskih područja: Opća uprava, Komunalnalno gospodarstvo, Imovina, Školstvo i društvene djelatnosti te Financiranje.

Skinite datoteku

Izabran u vijeće – što sad?

Godina: 2011

Osnovne informacije o edukacijskom programu obuke članova predstavničkih tijela i savjeta mladih jedinica jedinica lokalne samouprave koji provode Udruga gradova u RH i Zaklada Friedrich Ebert.

Skinite datoteku

Lokalni proračun i uključivanje javnosti u proces njegovog donošenja

Godina: 2011

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata kojim lokalna vlast, između ostaloga, utječe na raspodjelu raspoloživih financijskih sredstava u cilju ostvarivanja očekivanja javnosti.

Skinite datoteku

Upravljanje pomorskim dobrom i lokalna samouprava

Godina: 2008

U ovoj studiji su prije svega obrađena otvorena i sporna pitanja na pomorskom dobru i lukama od značaja i interesa za jedinice lokalne samouprave (općine i gradove). Studija, prije svega, predstavlja ocjenu stanja, zaključke i prijedloge rješenja pojedinih pitanja upravljanja i gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Skinite datoteku

Ostale publikacije

[NALAS] Pokazatelji fiskalne decentralizacije za Jugoistočnu Europu: 2006. – 2011.

Godina: 2012

Komparativna analiza indikatora fiskalne decentralizacije u jedanaest zemalja Jugoistočne Europe.

Skinite datoteku

[WB] Financije lokalne samouprave u Jugoistočnoj Europi

Godina: 2013

Pregled i analiza regionalnog seta podataka o financijama na lokalnoj/regionalnoj razini u Jugoistočnoj Europi.

Skinite datoteku

Radno-pravni odnosi u JLS

Godina: 2018

Primjeri rješenja i drugih akata koji se donose temeljem Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Skinite datoteku

Primjena Zakona o komunalnom gospodarstvu

Godina: 2018

Publikacija o primjeni ZKG s primjerima odluka i rješenja

Skinite datoteku

Zakon o komunanom gospodarstvu s komentarom, sudskom praksom, poveznicama, kazalom, primjerima akata

Autorice knjige dr. sc. Desanka Sarvan i Jasna Vuk u knjizi daju komentar novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, uz svaki zakonski članak postoji objašnjenje za primjenu, daju se poveznice s drugim zakonima koji uređuju područja komunalnog gospodarstva i navodi se sudska praksa (domaća i iz EU). S obzirom na to da je Zakon prepustio velik […]

Skinite datoteku

Zajedničko planiranje proračuna – priručnik za praktičare

Skinite datoteku

[USAID] Priručnik za organizacijski razvoj u lokalnoj samoupravi

Godina: 2006

Skinite datoteku

[USAID] Učinkovito financiranje kapitalnih ulaganja u jedinicama lokalne samouprave

Godina: 2006

Skinite datoteku

[USAID] Suradnja među jedinicama lokalne samouprave u svrhu pružanja javnih usluga

Godina: 2006

Skinite datoteku

[USAID] Priručnik za upravljanje financijama – projekt reforme lokalne samouprave

Godina: 2003

Skinite datoteku

[USAID] Vodič uz Priručnik za izradu projektne dokumentacije za kreditne i druge potporne zahtjeve

Godina: 2006

Skinite datoteku

[USAID] Priručnik za sudjelovanje građana u jedinicama lokalne i područne(regionalne) samouprave

Godina: 2005

Skinite datoteku

[USAID] Priručnik za upravljanje imovinom u jedinicama lokalne i područne(regionalne) samouprave

Godina: 2004

Skinite datoteku

[USAID] Priručnik za gospodarski razvoj u jedinicama lokalne i područne(regionalne) samouprave

Godina: 2004

Skinite datoteku

[USAID] Priručnik za izradu projektne dokumentacije za kreditne i druge potporne zahtjeve

Skinite datoteku

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija