Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

07. lipanj. 2024.

Ubrzan postupak davanja suglasnosti na dugoročno zaduživanje

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je prijedlog Udruge gradova za izmjene Poslovnika Vlade Republike Hrvatske kojim se skraćuje i pojednostavljuje postupak davanja suglasnosti na dugoročno zaduživanje, što je posebno značajno u pogledu pravovremene provedbe kapitalnih investicija financiranih sredstvima fondova EU.

Člankom 29. stavkom 4. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske propisano je da se uz nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, kao i prijedloga drugih akata Vlade RH moraju priložiti mišljenja Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva financija i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te drugih središnjih tijela državne uprave u čiji djelokrug ulaze pitanja koja se uređuju ovim prijedlozima.

Vezano na navedene odredbe Poslovnika predložili smo izuzeće u slučaju kada Vlada RH donosi odluku o davanju suglasnosti jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za dugoročno zaduživanje. Naime, člankom 120. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21) propisano je da suglasnost na zaduživanje jedinice lokalne samouprave daje Vlada na prijedlog ministra financija. Međutim, primjena spomenute odredbe Poslovnika Vlade RH značajno usporava proces u kojem bi jedinica trebala dobiti suglasnost Vlade RH. Osim Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva vanjskih i europskih poslova, čije mišljenje je Ministarstvo financija dužno zatražiti temeljem odredaba Poslovnika Vlade RH, Ministarstvo gospodarstva se proglasilo zainteresiranim za davanje mišljenja na odluku o dugoročnom zaduživanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 2014. godine te je Ministarstvo financija dužno tražiti i njihovo mišljenje na navedenu odluku. Mišljenja navedenih tijela svodila su se na puku formalnost jer ista uglavnom nemaju primjedbi.

Nadalje, odredbama članka 30. Poslovnika Vlade RH Ministarstvo financija je dužno uz svaki prijedlog odluke o zaduživanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave priložiti Iskaz o procjeni fiskalnog učinka odnosno Iskaz o procjeni učinaka propisa kada postoji obaveza prema posebnim propisima iz područja procjene učinaka propisa. Dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nema fiskalnog učinka na proračun središnje države jer se obveze preuzete po dugoročnom zaduživanju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podmiruju na teret prihoda poslovanja lokalnih proračuna. S obzirom na navedeno, mišljenja smo kako bi postupak davanja suglasnosti za zaduživanje trebao biti oslobođen obveze podnošenja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka na Obrascu standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (Obrazac PFU) koji je propisan obradbama članka 30. Poslovnika Vlade RH.

Slijedom navedenoga predložili smo da se razmotri mogućnost izuzeća (izmjena) navedenih odredaba Poslovnika Vlade RH kada su u pitanju odluke Vlade RH o davanju suglasnosti za zaduženje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 10. Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Vlade RH izmijenjen je članak 29. stavak 4. na način da se u postupku izdavanja suglasnosti za dugoročno zaduživanje pribavlja samo mišljenje Ureda za zakonodavstvo. Na taj način u bitnom je ubrzan postupak davanja suglasnosti za dugoročno zaduživanje lokalnih vlasti.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija