Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

Vremenske serije

Ova vizualizacija prikazuje trendove koliko su gradovi/općine/županije kroz godine trošili na jednu ili sve izabrane namjene i uključuje rang listu jedinica prema ulaganju u te namjene. Također omogućava prikaz trendova za jedan izabrani grad/općinu/županiju.

Inicijalno se prikazuju ukupni rashodi svih gradova, općina i županija te Grada Zagreba za sve dostupne godine u apsolutnom iznosu. Detaljnije upute za korištenje vizualizacije nalaze se na kraju ove stranice.

S desne strane vizualizacije moguće je odabrati samo jedan ili sve razrede rashoda nakon čega će grafikon trenda i rang lista prikazati podatke samo za izabrani razred rashoda.

Ukoliko vas interesiraju detaljnije informacije koliko sredstava se ulaže za specifične namjene unutar rashoda za npr. obrazovanje, na sljedećem filteru Skupine odabretite npr. predškolsko i osnovno školsko obrazovanje, a na sljedećem filteru Podskupine možete izabrati sljedeću razinu detalja npr. Osnovno obrazovanje. (Ukoliko ste izabrali određenu skupinu i/ili podskupinu rashoda, a zatim odlučite promijeniti razred rashoda koji promatrate, moguće je da će se izgubiti prikaz vizualizacije. U izabranoj skupini/podskupini jednostavno filter vratite na “All” i prikaz vizualizacije će se vratiti.)

Prikaz podataka zatim možete sužiti prema Indeksu razvijenosti gradova i općina (1 – nerazvijeni, 5 – iznadprosječno razvijeni) što vam omogućava da vidite npr. trend kretanja ulaganja u obrazovanje u iznadprosječno razvijenim gradovima i općinama, a istovremeno se tom prikazu prilagođava i rang lista gradova i općina.

Ukoliko na filteru Županija odaberete samo jednu županiju na grafu će vam se prikazati trend ulaganja u izabranu skupinu rashoda za sve gradove i općine na području te županije i samu županiju, a rang lista će prikazati gradove i općine samo sa područja izabrane županije. Boje na rang listi prikazuju stupanj razvijenosti tih gradova i općina.

Preostalim filterima možete odabrati prikaz svih ili samo jedne proračunske godine (pri odabiru jedne godine nestaje trend graf i pokazuje se samo stupac za tu godinu) i prilagoditi prikaz rashoda na rang listi na rashode po stanovniku ili rashode u apsolutnom iznosu.

Graf trendova i rang lista su također interaktivni elementi. Ukoliko na grafu trendova odaberete samo jedan stupac (npr. stupac za 2014. godinu u odjeljku Gradovi) na rang listi će se prikazati ulaganja u izabranu skupinu rashoda samo u gradovima i samo u 2014. godini. Zatim na rang listi možete odabrati samo jedan od prikazanih gradova, a na grafu trendova će se prikazati ulaganja izabranog grada u svim dostupnim godinama u izabranu skupinu rashoda (ukoliko se ne vidi trend graf za taj grad, već samo jedan stupac, provjerite jesu li u filteru za godine izabrane sve raspoložive godine). Ponovnim klikom na interaktivne elemente grafa isključuje se filtracija.

Prilikom prelaska mišem preko stupaca i drugih grafičkih elemenata na grafu otvara se mali prozor s informacijama koje promatramo. U prozoru se povremeno pojavljuje znak * koji označava da se prikazani element odnosi na SVE u toj kategoriji. Npr. ukoliko u prozoru piše „Godina: *“ to znači da se prikaz odnosi na sve godine koje su dostupne u vizualizaciji. Također, prilikom pregledavanja podataka za npr. sve gradove moguće je da se u prozoru pokaže informacija „Grad * utrošio je…“ što znači da se vizualizacija odnosi na sve gradove.