Paušalno oporezivanje smještaja u turizmu

U ovom članku donosimo detalje o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu – načinu određivanja poreznih stopa, rokovima, pripadnosti poreza te nacrt odluke predstavničkog tijela o visini paušalnog poreza.