Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

07. prosinac. 2018.

Paušalno oporezivanje smještaja u turizmu

U ovom članku donosimo detalje o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu – načinu određivanja poreznih stopa, rokovima, pripadnosti poreza te nacrt odluke predstavničkog tijela o visini paušalnog poreza.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.)  jedinice lokalne samouprave su od siječnja 2019. godine obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna.

Nadalje, propisano je da su predstavnička tijela obvezna donijeti odluke o visini paušalnog poreza najkasnije do 31.siječnja 2019. koje se dostavljaju Poreznoj upravi najkasnije do 15.veljače. Odluke se mogu donijeti najranije 2. siječnja 2019. godine, nakon stupanja Zakona na snagu.

Ukoliko predstavničko tijelo ne donese odluku u propisanom roku, primjenjivat će se Zakonom određena visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u iznosu od 750,00 kuna.

Konačno Zakonom je utvrđeno da ministar financija pravilnikom propisuje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, visinu paušalnog dohotka, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća u svezi s paušalnim oporezivanjem te kriterije po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom propisati visine paušalnog poreza na dohodak u Zakonom predviđenom rasponu.

Što se tiče dosadašnjeg zakonodavnog okvira, porezni obveznik koji je ostvarivao dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti plaćao je također u paušalnom iznosu ali su visina paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokovi plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja bile propisane Pravilnikom Ministra financija (Narodne novine 1/17). Navedeno se primjenjivalo jedinstveno na čitavom području RH.

Tako se prema odredbama navedenog Pravilnika godišnji paušalni porez na dohodak utvrđivao kao umnožak:

broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odgovarajućeg koeficijenta područja  /razreda turističkog mjesta

Pravilnikom je nadalje bila propisana visina paušalnog poreza po krevetu u iznosu od 300,00 kn po krevetu te visina paušalnog poreza  po smještajnoj jedinici u kampu u iznosu od  350,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu. Visina poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu iznosila je kako slijedi:

Visina paušalnog poreza po krevetu Razred turističkog mjesta Koeficijent područja Godišnji paušalni iznos po krevetu
300,00 kn A 1 300
B 0,85 255
C 0,70 210
D (i ostali nerazvrstani) 0,5 150
Visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu Razred turističkog mjesta Koeficijent područja Godišnji paušalni iznos po smještajnoj jedinici
350,00 kn A 1 350
B 0,85 297,5
C 0,70 245
D (i ostali nerazvrstani) 0,5 175

Dana 07.12.2018. godine na javnom je savjetovanju objavljen nacrt novog Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. Pravilnikom su propisani kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak  koje se mogu paušalno oporezivati, visinu i način utvrđivanja godišnjega paušalnog dohotka godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća, te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja u skladu s člankom 82. stavkom 9. Zakona.​

Što se tiče postupanja jedinica lokalne samouprave i sadržaja odluka koje je potrebne donijeti, pod uvjetom da Pravilnik u konačnici u nepromijenjenom obliku stupi na snagu, ključno je slijedeće:

  1. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku kojom se utvrđuje:
    • visina paušalnog poreza po krevetu,
    • visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i
    • visina paušalnog poreza po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
  2. Visinu paušalnog poreza prema članku 2. stavku 3. ovoga Pravilnika predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi za područje naselja u kojem se djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu pružaju, a iznimno može donijeti odluku o visini paušalnog poreza prema ulicama u naselju.
  3. Rok za donošenje Odluke o visini poreza za 2019. godinu je od 2. siječnja do 31. siječnja 2019.godine, a odluka se svake godine može mijenjati do 15.prosinca tekuće sa primjenom od iduće godine.

Dakle, prema nacrtu Pravilnika način utvrđivanja godišnjeg poreza u bitnome se neće promijeniti budući je do sada isti bio utvrđivan ovisno o turističkom razredu gdje se objekt nalazio, a turistički razredi su bili definirani na razini naselja.

Iznos godišnjega paušalnog poreza na dohodak uvećava se za prirez porezu na dohodak, koji je uveden odlukom jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

Pripadnost poreza:

Prihod od ovog oblika poreza na dohodak dijeli se prema udjelima propisanim Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave. Prihod pripada onoj jedinici lokalne samouprave gdje je prebivalište obveznika, a ne gdje se nalazi smještajni objekt.

Drugim riječima, iznos paušalnog poreza koji primjerice plaća osoba koja živi u Gradu X, a iznajmljuje sobe, apartmane ili kuću za odmor u Gradu Y, pripada Gradu X po stopi koju je odredio Grad Y. Prihod od prireza na paušalni porez pripada također Gradu X, ali po stopi koju je utvrdio Grad X.

U slučaju kada je strani državljanin obveznik paušalnog poreza, uplaćeni iznos poreza i prireza prihod je jedinice lokalne samouprave na čijem je području utvrđen nastanak razloga za praćenje. U jednostavnim slučajevima radi se o jedinici lokalne samouprave na čijem području je stranac stekao prvu nekretninu.

Sve poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu poreza i nadalje obavlja Porezna uprava.

Imate li pitanje u vezi sadržaja ovog članka, postavite ga u rubrici Pitanja i odgovori. Pogledajte ostala postavljena pitanja i ponudite odgovor koleg(ic)ama.

U nastavku preuzmite ogledni primjerak Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u  objektu za robinzonski smještaj:

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija