Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

16. studeni. 2020.

Demokracija i participacija: uloga lokalnih samouprava u poticanju građanske participacije

Anketa „Kako gradovi komuniciraju s građanima“ ispitala je stavove gradove o sudjelovanju građana u u donošenju odluka i kreiranju javnih politika. Donosimo drugi dio istraživanja te preporuke.

Važan globalni trend koji obilježava okvir ove ankete (osim koronavirusa) svakako je kriza demokracije koja se u različitim dijelovima svijeta različito ispoljava. Kako istinska demokracija ne može opstati bez pristupa građana informacijama, povjerenje građana u vlast neophodno je za donošenje obvezujućih odluka. U svemu tome ključna je uloga komunikacije koju oblikuju donositelji odluka.

IZAZOV 1 Pitajte svoje građane što trebaju i povjerite prate li vaš rad
Više od 70% gradova misli da su njihovi građani dobro informirani o radu lokalne samouprave dok čak njih 87% smatra vjeruje kako dobro poznaju potrebe svojih građana.

Iako ove brojke zvuče jako pohvalno, temeljno pitanje koje se nameće jest njihova vjerodostojnost te bi ih trebalo upotpuniti provjerom stavova građana. Lokalne samouprave, koje su u tako velikim postocima izrazile uvjerenje o dobroj informiranosti svojih građana kao i činjenici da poznaju potrebe svojih građana, dobile bi na taj način verifikaciju za svoj rad ili pak priliku da unaprijede informiranje i komunikaciju s građanima.

IZAZOV 2 Aktivna lokalna samouprava potiče stvaranje aktivnog građanstvo i obratno
74% gradova slaže s tim da stupanj uključivanja građana u lokalnu samoupravu i donošenje odluka najviše ovisi o samim građanima, dok se sa suprotnom izjavom koja odlučujuću ulogu daje lokalnoj samoupravi, a ne građanima, slaže 29% gradova.

Na pitanje tko je ključan za stupanj građanske participacije, građani ili lokalna samouprava, zapravo i ne postoji točan ili pogrešan odgovor, ali svaki od tih odgovora za grad implicira drugačije ponašanje, djelovanje i ishode po pitanju uključenosti građana. Tako gradovi koji odgovornost za građansku participaciju načelno pripisuju građanima mogu biti pasivniji po pitanju uključivanja građana u lokalnu samoupravu jer očekuju angažman od strane građana. S druge strane, gradovi koji ključnu ulogu u pravilu dodjeljuju sebi, mogli bi biti poduzetniji u nastojanjima da doprinesu razvoju građanske participacije.

IZAZOV 3 Lokalna samouprava može i treba biti temelj demokratske vlasti
2/3 gradova drži kako bi građani trebali više sudjelovati u radu lokalne samouprave. No, upitani misle li da su građani za to nezainteresirani, najveći broj gradova je neodlučan. Čak 79% gradova misli da veće sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi dovodi do boljeg upravljanja gradom.

Ova razmišljanja gradova u značajnoj mjeri podudaraju se s demokratskim trendovima. Treba imati na umu ako se istovremeno odgovornost za uključivanje građana u rad lokalne samouprave prebacuje na građane, onda bi ishodi participacije mogli biti ispod očekivanih, a demokratski procesi dodatno ugroženi u gradovima koji su, osim što odlučujuću ulogu dodjeljuju samim građanima, neodlučni ili ne podržavaju veće sudjelovanje građana u radu lokalne samouprave. Ipak, činjenica da velika većina gradova smatra kako bi veće sudjelovanje građana u radu lokalnih samouprava dovelo do boljeg upravljanja gradova, dobra je vijest za demokraciju te općenito donošenje odluka u suradnji s građanima.

IZAZOV 4: Lokalni izbori 2021: traže se nove ideje za postojeće izazove
82% gradova smatra da građane treba dodatno potaknuti i motivirati za izlazak na lokalne izbore 2021. godine, neovisno o izbornoj stranačkoj promidžbi.

Jedan od važnih aspekata građanske participacije svakako je i izlazak na izbore, a ovaj postotak pokazuje da su i sami gradovi toga svjesni. No, ukoliko epidemija koronavirusa potraje do proljeća sljedeće godine, gradovi će se suočiti s izazovom razrješavanja konflikta između poticanja na što veću izlaznost građana na izbore s jedne strane, i izbjegavanja masovnih okupljanja u skladu s epidemiološkim mjerama s druge strane. Ne promijeni li se scenarij kojem svjedočimo od ožujka ove godine po pitanju života u uvjetima epidemije, gradovi će i po tom pitanju morati tražiti nove ideje, izvan i iznad ustaljenih i dobro poznatih obrazaca i rješenja koja funkcioniraju u konvencionalnim izbornim okolnostima.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija