Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

22. srpanj. 1900.

Detaljna struktura funkcijske klasifikacije

Razred
  Skupina Podskupina
01 Opće javne usluge
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
0112 Financijski i fiskalni poslovi
0113 Vanjski poslovi
012 Inozemna ekonomska pomoć 0121 Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji
0122 Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija
013 Opće usluge 0131 Opće usluge vezane za službenike
0132 Sveukupno planiranje i statističke usluge
0133 Ostale opće usluge
014 Osnovna istraživanja 0140 Osnovna istraživanja
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
017 Transakcije vezane za javni dug 0170 Transakcije vezane za javni dug
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina
02 Obrana
021 Vojna obrana 0210 Vojna obrana
022 Civilna obrana 0220 Civilna obrana
023 Inozemna vojna pomoć 0230 Inozemna vojna pomoć
024 Istraživanje i razvoj obrane 0240 Istraživanje i razvoj obrane
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani 0250 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani
03 Javni red i sigurnost
031 Usluge policije 0310 Usluge policije
032 Usluge protupožarne zaštite 0320 Usluge protupožarne zaštite
033 Sudovi 0330 Sudovi
034 Zatvori 0340 Zatvori
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost 0350 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
04 Ekonomski poslovi
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi
0412 Opći poslovi vezani uz rad
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0421 Poljoprivreda
0422 Šumarstvo
0423 Ribarstvo i lov
043 Gorivo i energija 0431 Ugljen i ostala kruta mineralna goriva
0432 Nafta i prirodni plin
0433 Nuklearno gorivo
0434 Ostala goriva
0435 Električna energija
0436 Ostale vrste energije
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 0441 Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva
0442 Proizvodnja
0443 Građevinarstvo
045 Promet 0451 Cestovni promet
0452 Promet vodnim potovima
0453 Željeznički promet
0454 Zračni promet
0455 Promet cjevovodima i ostali promet
046 Komunikacije 0460 Komunikacije
047 Ostale industrije 0471 Distribucija i skladištenje
0472 Hoteli i restorani
0473 Turizam
0474 Višenamjenski razvojni projekti
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija
0484 Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
0485 Istraživanje i razvoj: Promet
0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije
0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
05 Zaštita okoliša
051 Gospodarenje otpadom 0510 Gospodarenje otpadom
052 Gospodarenje otpadnim vodama 0520 Gospodarenje otpadnim vodama
053 Smanjenje zagađivanja 0530 Smanjenje zagađivanja
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice
061 Razvoj stanovanja 0610 Razvoj stanovanja
062 Razvoj zajednice 0620 Razvoj zajednice
063 Opskrba vodom 0630 Opskrba vodom
064 Ulična rasvjeta 0640 Ulična rasvjeta
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
07 Zdravstvo
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema 0711 Farmaceutski proizvodi
0712 Ostali medicinski proizvodi
0713 Terapeutski pribor i oprema
072 Službe za vanjske pacijente 0721 Opće medicinske usluge
0722 Specijalističke medicinske usluge
0723 Zubarske usluge
0724 Paramedicinske usluge
073 Bolničke službe 0731 Usluge općih bolnica
0732 Usluge specijalističkih bolnica
0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo
0734 Usluge centara za njegu i oporavak
074 Službe javnog zdravstva 0740 Službe javnog zdravstva
075 Istraživanje i razvoj zdravstva 0750 Istraživanje i razvoj zdravstva
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
08 Rekreacija, kultura i religija
081 Službe rekreacije i sporta 0810 Službe rekreacije i sporta
082 Službe kulture 0820 Službe kulture
083 Službe emitiranja i izdavanja 0830 Službe emitiranja i izdavanja
084 Religijske i druge službe zajednice 0840 Religijske i druge službe zajednice
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
09 Obrazovanje
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 0911 Predškolsko obrazovanje
0912 Osnovno obrazovanje
092 Srednjoškolsko obrazovanje 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje 0930 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje
094 Visoka naobrazba 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
096 Dodatne usluge u obrazovanju 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
10 Socijalna zaštita
101 Bolest i invaliditet 1011 Bolest
1012 Invaliditet
102 Starost 1020 Starost
103 Sljednici 1030 Sljednici
104 Obitelj i djeca 1040 Obitelj i djeca
105 Nezaposlenost 1050 Nezaposlenost
106 Stanovanje 1060 Stanovanje
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija