Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

24. ožujak. 2020.

Grad u doba corone

Fukcioniranje se nastavlja i u ovim izmijenjenim okolnostima. U tekstu vam donosimo nekoliko rješenja i ideja iz hrvatskih gradova.

Udruga gradova i u novonastaloj situaciji nastavlja suradnju s nadležnim državnim tijelima na normativnom okviru te na žurnoj diseminaciji službenih tumačenja i uputa o postupanju i primjeni propisa. Državna tijela, posebice ministarstva, itekako su svjesna važnosti redovnog funkcioniranja gradskih vlasti i gradskih uprava, stoga proaktivno reagiraju na prijedloge Udruge i podupiru provedbu mjera usvojenih u gradovima.

Naime, mnogo gradova već je donijelo mjere pomoći gospodarstvenicima i građanima koje je preporučilo Uže predsjedništvo Udruge, u skladu s nedavno usvojenim izmjenama normativnog okvira. Mnogo gradova to upravo planira učiniti, budući je omogućeno održavanje e-sjednica gradskih vijeća.

Održavanjem e-sjednica rad i odlučivanje vijeća mogu se nesmetano odvijati, a pri tome se preveniraju opasnosti od neposrednih fizičkih kontakata. Nastavno na stajališta Ministarstva uprave od 17. ožujka, temeljnim ocjenjujemo postojanje svih zakonskih, statutarnih i poslovničkih preduvjeta za održavanje sjednica gradskog vijeća, u smislu potrebnog broja vijećnika za pravovaljano odlučivanje i nedvojbenog načina utvrđivanja volje koju vijećnik iskazuje glasovanjem.

Premda situacija nameće hitnost u postupanju, ističemo da ne postoji mogućnost redefiniranja ili pak preuzimanja nadležnosti između pojedinih gradskih tijela, posebno između vijeća i gradonačelnika, bez da to omoguće izmjene odgovarajućih propisa.

Gradonačelnici i vijeća, sukladno zakonom utvrđenim i neprenosivim nadležnostima, sve odluke iz samoupravnog djelokruga i nadalje će donositi samostalno, ovisno o lokalnim prilikama i potrebama, u skladu s fiskalnim mogućnostima. Smatramo da nema mogućnosti ni opravdanosti da se mjere pomoći gospodarstvenicima i građanima jednoobrazno određuju za sve gradove. Posebno nema mogućnosti ni potrebe da se mjere taksativno ograničavaju ili pak unificiraju od strane Udruge gradova.

Nastavite nas obavještavati o svemu korisnom, praktičnom i realno provedivom što ste već poduzeli ili planirate poduzeti. Vašu praksu i dobre primjere objavit ćemo na službenoj web stranici Udruge i društvenim mrežama te ih na taj način i dodatno činiti dostupnima članstvu i javnosti općenito.

Nadalje, upoznati smo da gradske službe rade sa smanjenim brojem službenika diljem zemlje. Službenicima se omogućava rad od kuće, organiziraju se dnevne / tjedne smjene, omogućava se korištenje godišnjih odmora, a radno se vrijeme skraćuje. Komunikacija sa strankama obavlja se telefonski ili putem e-mailova. Stranke se primaju tek u iznimnim slučajevima i prema unaprijed dogovorenom rasporedu.

Rad gradskih i komunalnih službi na terenu također je reduciran u najvećoj mogućoj mjeri u kojoj to dopušta priroda posla. Zaposlenicima koji svoje radne zadaće i aktivnosti ipak moraju obavljati terenski, nadležna tijela grada ili javnih poduzeća moraju omogućiti primjenu svih mjera zaštite, u skladu s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite. Podržavamo sve napore i aktivnosti koje se poduzimaju na područjima gradova radi minimiziranja kontakata, time i izloženosti, građana, stranaka i zaposlenika.

I dodatno, preporučamo da putem službenih stranica grada i društvenih mreža te drugih dostupnih sredstava komuniciranja provodite kontinuirane informativne kampanje prema gospodarstvenicima, obrtnicima, ustanovama, organizacijama civilnoga društva i građanima.

Pravodobne i potpune informacije uvijek su dobrodošle, danas posebno. Informirajte pravodobno i primjereno o svemu relevantnom na području svoga grada, a posebice o privremenoj organizaciji rada gradske uprave; svim mogućnostima komunikacije s predstavnicima gradske vlasti i uprave; mjerama koje kao gradonačelnici poduzimate na temelju postojećih zakonskih ovlasti; brojevima i kontakt e-mailovima službi na psihološku pomoć i podršku u kriznim situacijama; mogućnostima i načinima uključivanja građana u volontiranje i određene aktivnosti, primarno humanitarnog karaktera; načinu i organizaciji pružanja pomoći i potpore osjetljivijim skupinama stanovništva, kao što su mnogočlane i jednoroditeljske obitelji, trajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom te starija populacija.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija