Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

29. ožujak. 2019.

Izvješće Pučke pravobraniteljice za 2018. godinu

Pučka pravobraniteljica uputila je Hrvatskom saboru Izvješće za 2018. godinu. Izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja zaštite prava i sloboda u zemlji te 209 preporuka za otklanjanje sustavnih nedostataka i nepravilnosti, od kojih se nekoliko odnosi i na lokalne vlasti.

Izvješće, koje sadrži i ocjenu iz koje je vidljivo u kolikoj su mjeri nadležna tijela uvažavala i primjenjivala preporuke iz ranijih izvješća, ključni je mehanizam u radu ove institucije. U Izvješću se, između ostaloga, navodi da se Hrvatska i tijekom 2018. nastavila suočavati s iseljavanjem te da je, usprkos rastu BDP-a, porasla i stopa rizika od siromaštva, osobito za osobe starije životne dobi. Nejednakosti u regionalnom razvoju najvidljivije su u dostupnosti usluga u ruralnim područjima ili na otocima, a nedostatak timova zdravstvene zaštite, duge liste čekanja, nezadovoljavajuće opremljeni prostori, manjak zdravstvenog osoblja, neki su od razloga pritužbi građana o nemogućnosti ostvarenja prava na zdravlje.

Donosimo vam izvadak iz preporuka Pučke pravobraniteljice koje se neposredno odnose na lokalne vlasti:

3. POJEDINA PODRUČJA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJA DISKRIMINACIJE
3.1.4. PODRŠKA ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA U KAZNENIM POSTUPCIMA
Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, da kontinuirano podržavaju rad pružatelja besplatne pravne pomoći finacijskim donacijama ili drugim oblicima potpore;

3.3. DISKRIMINACIJA TEMELJEM RASE, ETNIČKE PRIPADNOSTI ILI BOJE KOŽE TE NACIONALNOG PODRIJETLA
34. Povjerenstvu za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, da razmotri mogućnost stvaranja interdisciplinarnih timova ministarstava unutarnjih poslova, pravosuđa, obrazovanja, zdravlja, centara socijalne skrbi i zavoda za zapošljavanje, tijela regionalne i lokalne samouprave, škola, udruga i samih stanovnika na lokalnoj razini, radi rješavanja poteškoća specifičnih za romsku nacionalnu manjinu;
36. Ministarstvu unutarnjih poslova, da lokalne zajednice i građane pravovremeno i transparentno obavještava o razmještaju migranata ili osoba pod međunarodnom zaštitom;
38. Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, da iscrpno, jasno i pravovremeno obavijeste JLR(P)S-ove o potrebi donošenja lokalnih strategija za uspješnu integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u lokalne zajednice, i pruže im pomoć pri njihovoj izradi.

3.7. DISKRIMINACIJA NA PODRUČJU RADA I ZAPOŠLJAVANJA
66. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, da za službenike zaposlene u pravnim osobama u njihovom vlasništvu ili čiji su osnivači, organiziraju edukacije o diskriminaciji na radnom mjestu u području rada i zapošljavanja.

3.8. UMIROVLJENICI I STARIJE OSOBE
74. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, da osnuju savjete za umirovljenike i starije osobe.

3.10. SOCIJALNA SKRB
81. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, da prilikom izrade novoga Zakona o socijalnoj skrbi ugradi:
– preciznije odredbe o iznosima naknade za troškove stanovanja te mehanizme transfera novčanih sredstava jedinicama lokalne samouprave koje ne mogu u svojem proračunu osigurati sredstva za ovu namjenu;

3.12. STANOVANJE, ENERGETSKO SIROMAŠTVO I PRISTUP VODI
93. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, da iniciraju prijenos nekretnina u vlasništvu RH na njih, radi prodaje ili dodjele u najam osobama koje udovoljavaju kriterijima;

3.13. KOMUNALNO GOSPODARSTVO I JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
100. Vladi RH i jedinicama lokalne samouprave, da poduzmu potrebne mjere kako bi se postupak uklanjanja ruševnih zgrada, poglavito oštećenih u ratu, vodio uz suglasnost vlasnika te financirao ili djelomično financirao iz proračuna RH odnosno jedinice lokalne samouprave;

3.22. OBRAZOVANJE

132. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, da kriterije za dodjelu stipendija usklade sa zakonskim odredbama u području obveznih odnosa;

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija