Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

11. svibanj. 2020.

Lokalne i regionalne vlasti kao akteri europskog odgovora na krizu COVID-19, deklaracija Odbora regija

Europski odbor regija usvojio je 8. svibnja deklaraciju s prijedlozima koraka i mogućih rješenja za stabilizaciju krize izazvane pandemijom koronavirusa. Politički dokument proslijeđen je Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, hrvatskom predsjedništvu Vijeća i predsjedniku Europskog vijeća.

U uvodu deklaracije, članovi OR-a izražavaju sućut s europskim građanima osobno pogođenima COVID-om 19 te daju posebno priznanje zaposlenicima u sektoru zdravstva i skrbi, sektoru skrbi za starije osobe, policijskim službenicima, kao i zaposlenicima u sektoru prijevoza, obrazovanja, maloprodaje i drugih ključnih usluga. Pohvaljuju se gradonačelnici, predsjednici regija te lokalni i regionalni političari koji se od samog početka nalaze u središtu borbe protiv pandemije. Kao predstavnik lokalnih i regionalnih vlasti, Odbor regija čvrsto vjeruje u potrebu za koordiniranim i odlučnim odgovorom na krizne situacije umjesto oslanjanja samo na nacionalne odgovore. Spreman je poduprijeti jačanje neposrednih i dugoročnih kapaciteta EU-a da reagira u kriznim vremenima i aktivno sudjelovati u oblikovanju budućnosti Europske unije.

Da bi se omogućilo ponovno pokretanje europskih gospodarstava, uz pomoć masivnih javnih rashoda i ulaganja na svim lokalnim i regionalnim razinama, usmjereno na održiv rast, održivu lokalnu i regionalnu infrastrukturu i digitalizaciju, bit će potreban europski mehanizam za zdravstvenu zaštitu u izvanrednim okolnostima, ojačani proračun EU-a te fond EU-a za oporavak (od minimalno 500 milijardi EUR). Stoga pozivaju na to da se u državama članicama decentralizira pristup financijskim instrumentima EU-a koji služe za rješavanje problema izazvanih COVID-om 19 i da se regionalnim vlastima osigura vlastiti izravan pristup tim resursima.

Europski mehanizam za zdravstvenu zaštitu u izvanrednim okolnostima trebao bi znatno ojačati kapacitete EU-a za odgovor na krizne situacije i katastrofe, uključujući sudjelovanje nacionalnih, lokalnih i regionalnih struktura. To podrazumijeva jačanje Koordinacijskog centra EU-a za odgovor na krizne situacije ali i utvrđivanje zajedničkih pravila za proizvodnju i skladištenje dovoljnih zaliha osobne zaštitne opreme i osnovne medicinske opreme. Nužno je ponovno uspostaviti tehnološku neovisnost u strateškim područjima kao što su aktivni farmaceutski sastojci nužni za proizvodnju lijekova! U okviru aktivnih mjera, Odbor regija podržava aktivaciju Instrumenta za hitnu potporu koji nadopunjuje druge instrumente EU-a s obzirom na to da aktualna pandemija COVID-a 19 zahtijeva hitan, opsežan i sveobuhvatan odgovor tijekom i nakon krize diljem EU-a.

U deklaraciji se ističe potreba za odvažnim planom oporavka Europske unije za izlazak iz krize uzrokovane COVID-om 19, koji bi se temeljio na solidarnosti, održivom rastu i otpornosti. Provedba ciljeva održivog razvoja, europski zeleni plan i europski stup socijalnih prava moraju se nalaziti u srži tog plana. Odbor regija je uvjeren da je europski zeleni plan kao nova strategija rasta EU-a ključan za poticanje gospodarstava i otvaranje radnih mjesta te da istovremeno ubrzava prelazak na zeleno gospodarstvo na troškovno učinkovit način, uz potpuno sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti. Novi proračun EU-a mora biti financijska okosnica europskog oporavka te istodobno poboljšati gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju diljem EU-a. Samo ambiciozan višegodišnji financijski okvir koji bi se temeljio na punom korištenju gornje granice BND-a može biti na razini izazova kakav je pravedan i održiv oporavak. Dugoročni plan oporavka mikro, malih i srednjih poduzeća trebao bi biti usredotočen na ponovnu uspostavu njihove financijske likvidnosti i na ulaganje u digitalizaciju i ekološku tranziciju malih i srednjih poduzeća.

Navedene hitne mjere trebalo bi pratiti uspostavom fonda EU-a za oporavak povezanog s proračunom EU-a i utemeljenog na osiguranju zajedničkog europskog duga. Taj fond, u okviru kojega bi na raspolaganju trebalo biti najmanje 500 milijardi EUR, morao bi omogućiti ulaganja usmjerena na budućnost i usredotočiti se posebno na ulaganja u održivu lokalnu i regionalnu infrastrukturu, prije svega u pogledu energetske učinkovitosti (u bolnicama, školama, sportskim objektima i drugim javnim zgradama), postrojenja za gospodarenje otpadom i prometa s niskom razinom emisija.

Deklaracija izražava zabrinutost zbog posljedica mjera za sprečavanje širenja bolesti COVID-19 na turistički sektor diljem EU-a, posebno u područjima u kojima turizam predstavlja glavni izvor prihoda. Stoga potpora za turizam mora biti prioritet u okviru odgovora na krizu, planova oporavka i djelovanja predmetnih gospodarstava; Europska komisija treba predložiti izvanredne mjere za integrirani turistički i prometni sustav kako bi se smanjio učinak krize i osigurali zaštita putnika i radnika, preživljavanje poduzeća i politika sektorske koordinacije. Uz turistički, kulturni i kreativni sektor ozbiljno je pogođen trenutačnom krizom te se poziva Komisiju da razmotri mogućnost povećanja Instrumenta jamstva za kulturne i kreativne sektore (program Kreativna Europa) povećanjem sredstava iz proračuna za 2021.

Zaključno, Deklaracija ističe uvjerenje da solidarnost nije pitanje izbora već obveza iz Ugovora o funkcioniranju EU-a. Međutim, OR smatra da toj klauzuli još uvijek nedostaje provedbeni protokol te poziva Europsku komisiju da hitno predloži takav protokol koji bi uključivao standarde za europsku suradnju u sličnim kriznim situacijama. Trenutačna kriza povećava potrebu za temeljitom analizom politika, nadležnosti i sveukupnog funkcioniranja Europske unije. Stoga bi, jednom kad se ovlada zdravstvenom situacijom, nadolazeća konferencija o budućnosti Europe trebala omogućiti građanima te regionalnim i lokalnim predstavnicima da se izravno uključe u savjetovanja o raznim prijedlozima i načinima da se Europsku uniju učini djelotvornijom, ujedinjenijom, demokratskijom i otpornijom.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija