Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

27. ožujak. 2019.

MFSA, sudjelovanje javnosti i proračunska transparentnost

U zagrebačkom hotelu Westin danas je održana konferencija “Primjena samoprocjene lokalnih financija, sudjelovanje javnosti u donošenju proračuna i proračunska transparentnost” u suorganizaciji Svjetske banke i Udruge gradova.

Konferencija je održana u sklopu Programa urbanog partnerstva (UPP) Svjetske banke u kojem hrvatski gradovi i Udruga gradova sudjeluju od 2011. godine.

Program urbanog partnerstva Svjetske banke i Austrije je regionalni program koji se provodi s ciljem jačanja kapaciteta lokalnih vlasti na Zapadnom Balkanu. Lokalnim izabranim dužnosnicima, rukovodećim i ostalim službenicima Program pruža praktične alate za donošenje odluka te učinkovito upravljanje urbanim razvojem za uključiv i održiv razvoj. Hrvatski gradovi Crikvenica i Rijeka sudjelovali su u prvoj fazi Programa, a Jastrebarsko, Labin, Pregrada i Zaprešić priključili su se drugoj fazi programa u kojem su razmjenjivali znanja i iskustva te stjecali nova znanja o odgovornom upravljanju lokalnim financijama, održivom korištenju i planiranju urbanog prostora, društvenoj odgovornosti i uključivanju građana te urbanoj upravi i antikorupciji. Program se nastavlja širiti i na ostale gradove koji su danas saznali više informacija o Modelu samoprocjene lokalnih financija (MFSA) te raspravljali o najučinkovitijim modelima uključivanja javnosti u postupak donošenja proračuna te transparentnom poslovanju lokalnih jedinica.

Konferenciju je otvorila Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave pregledom dosadašnjih aktivnosti ministarstva usmjerenih na decentralizaciju ovlasti s državne na niže razine vlasti te planirane aktivnosti usmjerene na optimizaciju sustava lokalne samouprave.

Nevenka Brkić, voditeljica Službe u Ministarstvu financija prikazala je učinke izmjena sustava financiranja lokalne samouprave u 2018. godini. Naglašeno je da je fond fiskalnog izravnanja svim lokalnim i regionalnim jedinicama u 2018. godini donio 2.08 milijardi kuna te je porez na dohodak uslijed tih izmjena ponovo zauzeto natpolovičan udio u financiranju lokalne samouprave.

Anto Bajo, znanstveni savjetnik sa Instituta za javne financije predstavio je osnovne značajke modela ocjene kreditne sposobnosti te naglasio kako ona može pomoći gradovima i općinama u privlačenju pozornosti domaćih i stranih investitora. Ocjena kreditne sposobnosti također pomaže lokalnim jedinicama predstaviti rezultate odgovornog rada i poslovanja te izgradnju vjerodostojnosti pred građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima.

Nataša Obradović, konzultantica Svjetske banke predstavila je svrhu i prednosti primjene MFSA metodologije te iskustva lokalnih jedinica u Crnoj Gori pri implementaciji ovog modela. Naglasila je da se korištenjem MFSA modela stvara jasna slika višegodišnjih kretanja gradskih financija, poboljšava planiranje proračuna kroz automatizirane financijske projekcije za petogodišnje razdoblje, a ujedno predstavlja i koristan vodič za donatore, investitore i kreditore u svrhu procjene stvarnog stanja gradskih financija.

Snježana Sikirić, voditeljica Odsjeka u Gradu Crikvenici i Ante Mađerić, v.d. pročelnika u Gradu Rijeci, kao predstavnici prvih hrvatskih gradova koji su primjenili MFSA model opisali su dosadašnja iskustva i izazove u primjeni modela, akcijske planove i rezultate poboljšanja gradskih financija te okupljenima odgovorili na pitanja vezana za primjenu modela.

U posljednjem bloku predavanja predstavljena su neki od najboljih modela transparentnog poslovanja gradskih uprava i uključivanja građana u postupak donošenja proračuna.

Mihaela Bronić sa Instituta za javne financije predstavila je nalaze višegodišnjeg istraživanja transparentnosti poslovanja lokalnih jedinica. U posljednjem ciklusu istraživanja gradovi su za transparentnost poslovanja u prosjeku ocijenjeni kao „vrlo dobri“. U svojim preporukama IJF je istaknuo kako bi udruženja lokalnih jedinica trebala poticati proračunsku transparentnost i pomagati lokalnim jedinicama, a ova radionica je korak upravo u tom smjeru.

Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara, predstavio je nedavno pokrenuti projekt Otvoreni proračun koji pruža sveobuhvatnu sliku poslovanja gradske uprave, uključujući brojne statističke podatke, višegodišnje trendove i interaktivne vizualizacije na način prikladan za široku javnost. Otvoreni proračun građanima pomaže razumjeti proračun i proračunski proces kroz jednostavna obrazloženja elemenata proračunskog procesa i samog proračuna te omogućava građanima da kroz interaktivnu igru preuzmu ulogu donositelja proračuna.

Renato Krulčić, gradonačelnik Pazina, predstavio je projekt Pazi(n), Proračun! koji je inicijalno proveden 2014. godine potaknut riječkim i drugim primjerima, a kojim se željelo osnažiti kapacitete svih uključenih partnera i drugih lokalnih dionika, a posebice građana, u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, s ciljem povećanja kvalitete javnih politika i razine dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizme civilnog dijaloga za održivu participativnu demokraciju. Kroz javne i sektorske rasprave definirane su i odabrane komunalne akcije od interesa javnosti u iznosu od 600.000 kuna koje su postale sastavni dio proračuna, a u sklopu projekta izrađena je i on-line aplikacija otvorenog koda s prikazom elemenata participativnog donošenja proračuna i moderirani forum za javnu raspravu. Proračunska stranica danas obiluje proračunskim dokumentima i važnim obavijestima vezanim uz proračunski proces.

Jelena Brbora iz Dubrovačke razvojne agencije predstavila je projekt participativnog budžetiranja u Gradu Dubrovniku. Trenutno se provodi pilot participativno budžetiranje u osnovnim školama koje u ovoj fazi testiranja predstavljaju gradske kotareve. Razredi predlažu projekte u unaprijed određenim iznosima koji će proći određene kriterije prihvatljivosti nakon čega će se realizirati. Planirano je da implementacija punog modela započne s financijskom konstrukcijom za 2020. godinu. Započeti proces pripreme nastavit će se ciklusom konzultacija s gradskim kotarevima, gradskim odjelima i firmama te organizacijama civilnog društva i građanima s ciljem prikupljanja informacija za razradu modela prilagođenog kontekstu Grada Dubrovnika.

Ruža Kovačević Bilić, zamjenica gradonačelnika Trogira, predstavila je izazove i rezultate prošlogodišnjeg participativnog planiranja proračuna „I tebe se pita“ koji je pokrenut po uzoru na gradove Rijeku i Pazin. Javnost je u ovom postupku odlučivala o raspodjeli 1.2 milijuna kuna proračunskih sredstava na način da su sami građani prijavili približno 300 projekata koji su nakon tri tjedna obrade i 8 javnih rasprava po mjesnim odbora završila raspodjelom proračunskih sredstava na 33 izglasana projekta. Građani su većinom bili zainteresirani za asfaltiranje prometnica, postavljenje prometne signalizacije i opreme te raznu urbanu opremu javnih površina i parkova. Projekti koji nisu bili prihvaćeni odnose se na imovinu u vlasništvu trećih osoba te financijski prezahtjevne višegodišnje kapitalne investicije. Projekt su obilježile brojne pozitivne reakcije građana na društvenim mrežama.

Tibor Majić ispred Grada Siska prezentirao je gradsko aplikativno rješenje Moj gradski proračun koje sadrži model za participativno planiranje proračuna, pregled prihoda i rashoda gradske uprave te građanima primjereno objašnjenje proračuna. Interaktivna aplikacija omogućuje građanima kreiranje proračuna po vlastitom izboru temeljenom na stvarnim podacima s ciljem da donositeljima odluka približe svoju viziju gradskih prioriteta. U 2018. godini korisnici su kreirali više od 350 proračuna i tako iskazali svoje prioritete upravljanja proračunom. Svi građanski prioriteti su pohranjeni u bazu podataka koja na vizualno jednostavan način donositeljima odluka prikazuje stavove biračkog tijela.

Dnevni red radionice preuzmite ovdje: Agenda ZAGREB MARCH 2019

Prezentacije preuzmite ovdje: prezentacije mfsa zagreb

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija