Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

20. lipanj. 2013.

Mišljenje – Zakon o prostornom uređenju

Zakon o prostornom uređenju propis je od izuzetnog značaja za lokalnu samoupravu pa je stoga i bio razumljiv interes Udruge gradova za uključivanjem u raspravu i za davanjem očitovanja i primjedaba.

U ime Uduge gradova naveli smo kako je predlagatelj Zakona, rukovođen željom da pojednostavni i skrati postupak izrade prostornih planova i ishođenja dozvola kojima se dozvoljavaju zahvati u prostoru, a sve radi osiguravanja provođenja investicija, cijeli dosadašnji postupak učinio još i vše nedorečenim i vremenski krajnje neizvjesnim.

Situaciju je posebno učinilo kompliciranijom to što pravilnik i uredba koji će osiguravati primjenu ovog propisa nisu izrađeni. Dodatno, izbacivanje detaljnih planova čiji je nivo obrade u primjeni olakšavao postupak izdavanja dozvola te ponovno vraćanje GUP-a, nakon što je u ranijim izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji bio ispušten iz popisa planova, ocijenili smo rezultatom nesustavnog promatranja prostornog planiranja u cjelini.

Također, Nacrtom prijedloga Zakona se planirala izrada prostornog plana Republike Hrvatske što smo ocijenili nepotrebnim jer se uvodi još jedan plan višeg reda, iznad županijskog, čime se dodatno komplicira praćenje stanja, namjene i planiranih zahvata u prostoru. Strategija ili drugi odgovarajući element je i više no dovoljan jer daje smjernice razvoja koje se kasnije razrađuju planovima nižeg reda. Daljnja primjedba odnosila se na ukidanje planiranja na razini detaljnih planova uređenja. Ovu razinu prostornih planova trebalo bi vratiti u Zakon i to iz više razloga. Ponajprije stoga jer je riječ o planovima kroz čiju se izradu najizravnije ostvaruje urbanističko planiranje. Teško je provedivo i zamislivo urbanističko planiranje starih jezgri, područja namijenjenih urbanoj obnovi i sl., a bez detaljnog planiranja.

Uz navedeno, detaljni plan je vrlo „zahvalan“ za izravno parceliranje sadržaja i od javnog i od privatnog interesa te premda je izrada detaljnog plana složen postupak, uvjereni smo da to ne može biti razlog njegova ukidanja. Predložili smo, na temelju mišljenja zaprimljenih iz gradova članova da se upravo lokalnoj samoupravi prepusti da ocjenjuje gdje je takav plan koristan, a gdje nije prikladan, ni potreban. Konačno, podsjetili smo predlagatelja i na činjenicu da je u sadržajnom smislu detaljni plan najdemokratičniji jer su njegova rješenja, posebno radi detaljnosti izrade, vrlo saglediva i pristupačna svakom zainteresiranom pojedincu jer iz tih planova svaki građanim dobiva mogućnost zornog predočenja konkretnog zahvata u prostoru, što nije slučaj kod druge prostorno planske dokumentacije.

Misljenje na ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija