Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

30. listopad. 2018.

Odlagališta se (uskoro) zatvaraju – saznajte kada

Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske kojim se definira dinamika rada i zatvaranja aktivnih odlagališta neopasnog otpada, u postupku je javnog savjetovanja.

Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine određena je mjera 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada. Slijedom navedene obveze izrađen je Nacrt prijedloga dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske kojim se definira dinamika rada i zatvaranja aktivnih odlagališta neopasnog otpada sukladno važećim zakonima, propisima, direktivama i smjernicama.
U navedenom dokumentu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike daje detaljan prikaz postojećeg stanja svakog pojedinog aktivnog odlagališta neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj. Odlagališta su grupirana po županijama u kojima se teritorijalno nalaze.
Na temelju Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine” br. 114/15) te Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) određeni su kriteriji kojima se ocjenjuje tehničko – ekološki status (I), administrativni status (II) te status poduzetih radova (III) za svako pojedino odlagalište. Kriteriji su grupirani u tri gore navedene skupine kako bi se numerički prikazao doprinos svakog pojedinog kriterija koji sugerira status usklađenosti odlagališta s Pravilnikom i ostalim definiranim uvjetima te se višekriterijskom analizom dobila numerička vrijednost odnosno težinski faktor za pojedinu skupinu kriterija. Ovakvim pristupom analitički je prikazan postotak usklađenosti nekog odlagališta s definiranim kriterijima te se formira poredak odlagališta unutar svake županije.
Konačan redoslijed i dinamika zatvaranja odlagališta u pojedinoj županiji definirani su postotkom ispunjavanja vrijednosti po pojedinim kriterijima, te se sukladno tome odlagališta svrstavaju u tri osnovne skupine.

Prioritet pri saniranju i zatvaranju imaju ona odlagališta koja ne ispunjavaju osnovne kriterije usklađenosti s Pravilnikom (manje od 65% usklađenosti, te se trebaju zatvoriti do kraja 2018 i provesti postupak sanacije (skupina A).
Ona odlagališta koja kriterije ispunjavaju od 66 – 90% nastavljaju s radom do popunjavanja kapaciteta, te su dužna dovršiti procese sanacije (skupina B).
Već sanirana odlagališta s dovoljno kapaciteta, odnosno ona koja kriterije ispunjavaju iznad 90%, određena za nastavak rada do otvaranja centra za gospodarenje otpadom (skupina C).
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Ministarstvo provodi od 29. listopada 2018. do 27. studenoga 2018. godine.
Dostavite svoja očitovanja putem info@udruga-gradova.hr kako bismo ih objedinjena uputili Ministarstvu.

nacrt_prijedloga_dinamike_zatvaranja_odlagalista_neopasnog_otpada_na_podrucju_republike_hrvatske

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija