Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

09. veljača. 2011.

Održana 4. sjednica Predsjedništva

Održana je 4. sjednica Predsjedništva Udruge gradova u Republici Hrvatskoj 9. veljače 2011. godine  u Zagrebu, u Hotelu Sheraton, Uliza kneza Borne 2, s početkom u 10 sati

Izvještaj o radu Udruge gradova u 2010. godini

Predsjednik Obersnel istaknuo je najznačajnije aktivnosti Udruge gradova u periodu od posljednje sjednice Predsjedništva: pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zadnjih izmjena Zakona o porezu na dohodak; sastanak s Predsjednikom Republike Hrvatske; suradnja s Vladinim Povjerenstvom za uklanjanje prepreka za investicije; izrada mišljenja na Prijedlog Zakona o javnim cestama; izrada prijedloga izmjena Zakona o javnoj nabavi; te pristupanje dva nova grada Udruzi. Naveo je kako će cjeloviti izvještaj o radu biti podnesen Skupštini Udruge gradova.

Zvonimir Mršić, istaknuo je da Udruga gradova redovito sudjeluje u radu saborskog Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te dostavlja pisana mišljenja na zakone u saborskoj proceduri, koja postaju sastavni dio materijala i zapisnika rada Odbora. Naglasio je da se nažalost mišljenja Udruge gradova nedovoljno uvažavaju i često ignoriraju u saborskoj raspravi.

Blaženko Boban zatražio je pojašnjenje o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i obvezi potpisivanja izjave o fiskalnoj odgovornosti te o namjenskom trošenju sredstava iz komunalne naknade.

Zvonimir Mršić pojasnio je da je Udruga dosad amandmanom predlagala da se jedan dio namjenskih sredstava može trošiti nenamjenski. Budući da je odbačen prijedlog da se Zakon o komunalnom gospodarstvu mijenja u tom dijelu, resorno Ministarstvo izdalo je tumačenje o trošenju sredstava komunalne naknade. S obzirom da su se u međuvremenu ministri promijenili, predloženo je da Udruga gradova održi sastanak s Državnom revizijom i raspravi tumačenje resornog Ministarstva.

Izvještaj o financijskom poslovanju u 2010. godini

Predsjednik Obersnel podnio je izvještaj o financijskom poslovanju Udruge gradova u 2010. godini. Naveo je kako je porasao prihod od članarina zbog učlanjenja 6 novih gradova, no ukupni prihodi od članarine su manji nego u 2009. godini. Znatno je porasao prihod od vlastite djelatnosti zbog organizacije međunarodnih konferencija i studijskih putovanja financiranih od stranih donatora. Naglasio je kako su takve djelatnosti korisne za Udrugu, ne samo u financijskom smislu, već i zbog činjenice da je Udruga prepoznata regionalno kao organizacija koja može pružiti podršku zainteresiranima za učenje o lokalnoj samoupravi u Hrvatskoj. Udruga gradova završila je poslovnu godinu pozitivno.

Valter Flego, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora izvijestio je da je Udruga gradova poslovala u skladu sa Statutom, da u financijskom poslovanju nisu utvrđene nikakve nepravilnosti te da će sljedeći izvještaj biti podnesen Predsjedništvu u lipnju sukladno statutarnim odredbama.

Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu i Izvješataj o financijskom planu Udruge gradova za 2010. godinu te primilo na znanje Izvještaj Nadzornog odbora.

Plan rada za 2011. godinu

Predsjednik Obersnel ukratko je predstavio osnovne aktivnosti za 2011. godinu: nastavak aktivnosti prema Vladi i ministarstvima; intenzivniji rad radnih skupina Udruge gradova; nastavak aktivnosti u području financiranja i rješavanja vlasništva nad imovinom lokalnih jedinica; suradnja s Odborom regija; nastavak suradnje s NALAS-om i slovenskim udruženjem lokalnih jedinica; organizacija treninga iz javne nabave i članova predstavničkih tijela; pojačano informiranje članova, javnosti i tijela središnje vlasti.

Potpredsjednik Žmegač predlaže da se krene u izmjene ili izradu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu te da on bude jedan od prioriteta u ovog godini.

Željko Kolar predložio je da se prije ljeta organizira još jedna zajednička sjednica sa Skupnost občin Slovenije kojoj će Udruga gradova biti domaćin.

Plan rada i Financijski plan za 2011. godinu usvojeni su uz navedene dvije dopune.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija