Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

11. srpanj. 2012.

Održana 8. sjednica Predsjedništva

Održana je 8. sjednica Predsjedništva Udruge gradova u Republici Hrvatskoj 11. srpnja 2012. u Zagrebu, hotel Palace, J. J. Strossmayera 10, s početkom u 10:30 sati

Informacija o tijeku izrade i izmjenama zakonodavstva koje uređuje lokalnu samoupravu (Zakon o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela, Zakon o izboru gradonačelnika i drugih izvršnih čelnika)

Pomoćnik ministra uprave Boris Milošević ukratko je predstavio novosti u prijedlogu nacrta novih zakona kojima se uređuje ustroj lokalne i regionalne samouprave i lokalnih izbora. Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba te Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave objedinjuju se u jedinstveni akt pod imenom Zakon o lokalnim izborima, dok se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi tek u manjoj mjeri izmjenjuju. U tom smislu, broj članova lokalnog vijeća više se ne određuje statutom jedinice lokalne samouprave već zakonom prema kriteriju ukupnog broja stanovništva. Lokalnim jedinicama koje imaju obavezu izbora dva zamjenika gradonačelnika biti će dana mogućnost određivanja samo jednog zamjenika u svrhu ograničavanja financijskih troškova. Uvodi se institut istovremenog raspuštanja lokalnog predstavničkog tijela i razrješenja izvršnog čelnika, koji se primjenjuje u slučajevima: a) kada proračun nije pravovremeno usvojen ; b) kada se učestalo provode teže povrede zakona; c) ako tijela ne donose odluke iz svog djelokruga duže od 3 mjeseca; te d) ako se nezakonito koriste proračunska sredstva. I načelnik i predsjednik vijeća mogu pokrenuti postupak istodobnog raspuštanja / razrješenja koji će voditi Ministarstvo uprave po strogo definiranoj proceduri. U pogledu izbora za predstavnike iz redova nacionalnih manjina, namjera je provedba izbora istovremeno s lokalnim izborima čime bi se trebale ostvariti značajne uštede po lokalne proračune. U skladu s time, uvodi se i novi institut povlačenja kojim se, u slučaju nepostizanja odgovarajuće zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima, ”povlače” pripadnici nacionalnih manjina: prvo s izbornih lista koje su prešle izborni prag, a zatim i s onih koje nisu to ostvarile. Prema riječima, g. Miloševića, namjera je Ministarstva uprave pokrenuti kvalitetni konzultacijski postupak u vezi s predloženim zakonskim izmjenama. U tu svrhu, nacrt zakona biti će najmanje mjesec dana dostupan na stranicama Ministarstva, a najavljeno je i organiziranje 2 do 3 javne tribine za lokalne dužnosnike i ostalu zainteresiranu javnost. Zakon će biti usvojen u redovnoj proceduri s danom primjene od 1. siječnja 2013. godine.

U raspravi koja je uslijedila prisutne su zanimale pojedinosti zakonskih izmjena koje se tiču prava povratka na staro radno mjesto po prestanku mandata izvršnih čelnika, uređenja izbora za mjesne odbore, definiranja nezakonitosti koje se kvalificiraju kao uvjet za istovremeno raspuštanje/razrješenje.

Prisutni su podržali najavu ministarstva o pokretanju javne rasprave u vezi zakonskih izmjena. Predsjednik je zahvalio pomoćniku ministra na održanom izlaganju.

Izvješće o radu Udruge gradova za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.

Predsjednik Obersnel obavijestio je okupljene da je plan rada za polovicu 2012. godine izvršen kako je i planirano. Nada se kako će se dosadašnja dobra suradnja s Vladom RH nastaviti i ubuduće. Sa zadovoljstvom je istaknuo činjenicu da je značajan broj mišljenja Udruge uvršteno u konačne nacrte zakona. Napominje da je promatračko izaslastvo u Odboru regija EU osnovano i započelo s radom te je sudjelovalo u radu dosadašnje dvije sjednice. U okviru međunarodne suradnje, spominje i lipanjski posjet predsjednika Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe Kietha Withmora koji je posjetio Udrugu gradova i s predstavnicima lokalne samouprave održao radni sastanak. Naposljetku, ističe osvajanje natječaja za organizaciju regionalnog sajma lokalne samouprave NEXPO, koji će se održati 2013 u Rijeci i Opatiji.

Izvješće o radu jednoglasno je usvojeno.

Informacija o izradi Fonda horizontalnog fiskalnog izravnanja lokalne samouprave

Predsjednik Obersnel dao je riječ savjetniku Runtiću koji je informirao okupljene o dosadašnjem napretku u uspostavljanju Fonda horizontalnog fiskalnog izravnanja. Pri tome je napomenuo činjenicu da će građani i pravne osobe izgubiti trenutne olakšice u slučaju da pojedina lokalna jedinica iz postojećeg statusa PPDS-a ne pređe u potpomognuto područje. Ipak namjera je predlagatelja uvođenje petogodišnjeg prijelaznog razdoblja za lokalne jedinice kod kojih je evidentiran negativni financijski trend, a koje prema izračunu ne zadovoljavaju kriterij za ulazak u kategoriju potpomognutih područja. U takvim slučajevima postupno bi se smanjivao iznos pomoći. Također, istaknuo je da postoje određeni nedostaci u metodologiji izračuna izravnanja. U raspravi koja je uslijedila nakon uvodnog izlaganja okupljeni članovi Predsjedništva istaknuli su upravo problem izračuna statusa koji je nastao zbog starih financijskih podataka iz 2008. godine što je dovelo do krivih rezultata. Okupljeni su zbog toga podržali prijedlog da se traži revizija metodologije i podataka koji su korišteni za izračun.

Prijedlog članova i zamjenika članova – predstavnika Udruge gradova u delegaciji Republike Hrvatske u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe u mandatu 2012. – 2016.

Predsjednik je obavijestio okupljene da su dosadašnji članovi Konresa lokalnih i regionalnih vlasti bili imenovani od strane Vlade bez konzultacija nacionalnih udruga. Prema trenutnom dogovoru, Udruga gradova i Zajednica županija imenuju po dva predstavnika svaka dok Udruga općine imenuju jednog predstavnika u delegaciju RH u Kongresu. U tom smislu, predsjednik je predložio Ivana Hanžeka, gradonačelnika Zaboka, i Blaženka Bobana, gradonačelnika Solina, kao članove delegacije Kongresa iz redova gradova, a Darka Nekića, gradonačelnika Senja kao zamjenskog člana.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. G. Hanžek i g. Boban imenovani su kao članovi delegacije RH u Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, a g. Nekić imenovan je kao zamjenski član.

Informacija o organizaciji i tijeku priprema drugog međunarodnog sajma lokalne samouprave NEXPO 2013 (Rijeka i Opatija od 25. do 28. rujna 2013.)

Predsjednik je obavijestio okupljene kako je na sastanku Odbora časnika za vezu NALAS-a održanome u ožujku donesena odluka da Rijeka i Opatija budu domaćini drugog regionalnog sajma lokalne samouprave NEXPO 2013 koji će se održati od 25. do 28. rujna 2013. Središnja tema sajma jest postupak pristupa EU i učinci koje on ima na lokalnu samoupravu i investicije. Okupljeni su obavješteni kako su krajem svibnja predstavnici NALAS-a (Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Europe) obišli centar Zamet u kojem će se odvijati većina aktivnosti sajma. Predsjednik je naglasio kako Udruga u okviru organiziranja sajma ne bi trebala imati značajnije troškove s obzirom na to da će sredstva biti osigurana putem stranih i domaćih sponzora iz gospodarskog sektora. Najveći dio priremnog i organizacijskog rada je na stručnoj službi dok će se dodatni angažman članova Predsjedništva tražiti u neformalnom promoviranju samog događaja i sudjelovanju na njemu. Predsjednik je najavio upućivanje molbe Predsjedniku RH g. Josipoviću za pružanjem pokroviteljstva nad sajmom s obzirom na to da je riječ o skupu šireg, regionalnog karaktera.

Predsjedništvo je informaciju o organizaciji i tijeku priprema NEXPO-a 2013 primilo na znanje.

Obilježavanje 20 godina od donošenja prvog Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (30. prosinca 2012.), odnosno prvih lokalnih izbora u Hrvatskoj (7. veljače 2013.)

Predsjednik je obavijestio okupljene kako je postignut načelan dogovor s čelnicima Udruge općina u okviru Koordinacije lokalne samouprave (KOLOS) o obilježavanju 20. godišnjice donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi i provođenja prvih lokalnih izbora. Predložene ideje uključivale su obilježavanje godišnjice organiziranjem konferencije o lokalnoj samoupravi na koju bi bili pozvani prošli i aktualni ministri uprave. U nastavku diskucije okupljeni su podržali ideju i predložili siječanj ili veljaču iduće godine kao datum obilježavanja obljetnice zbog nadolazećih lokalnih izbora u svibnju 2013.

Predsjedništvo je usvojilo zaključak o pristupanju organiziranje konferencije za obilježavanje 20 godina od donošenja prvog Zakona o lokalnoj samoupravi i provedbi prvih lokalnih izbora.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija