Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

11. lipanj. 2015.

Posljednje novosti u vezi s nepoloženim stručnim ispitima lokalnih službenika

Udruga gradova poduzela je nekoliko vrlo konkretnih aktivnosti nastavno na problem u vezi s nepoloženim stručnim ispitima te posljedicama koje bi trebale uslijediti po lokalne službenike sukladno dopisu Upravne inspekcije Ministarstva uprave od 28. svibnja.

Dana 9. lipnja održan je sastanak u Ministarstvu uprave na kojem se, u nazočnosti predstavnika organizacija lokalnih jedinica i Sindikata državnih i lokalnih službenika, raspravljalo o problematici. Također, 10. lipnja ova je tema, kao dopunska točka, bila raspravljana na sjednici Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora. Sjednici Odbora prisustovavao je  ministar uprave Arsen Bauk te pomoćnici Lepri, Botički, Milošević i Lamza.

Nastavno na uvodno izlaganje i obrazloženja predstavnice Udruge gradova, ministar Bauk iznio je podatak da službenika koji nisu položili stručni ispit u roku ima ukupno 330, no napomenuo je kako još određeni dio lokalnih jedinica te Grad Zagreb, nisu dostavili tražene podatke.,

Premda je brojka od 330 službenika, odnosno 2,4% od ukupnog broja za sada službena, ipak je valja uzeti s popriličnom rezervom. Ministar je pojasnio da Ministarstvo uprave neće predlagati izmjene Zakona o službenicima i namještenicima, no ostavio je mogućnost da izmjene i dopune Zakona pripreme i u saborsku proceduru upute drugi ovlašteni predlagatelji zakona.

Dodatno, naglasio je kako radna mjesta službenika koji su u međuvremenu položili državni stručni ispit, nisu ugrožena, no ostalo je sporno hoće li se zaprimljene prijave za polaganje državnih stručnih ispita uzeti kao „olakotna okolnost“ onim službenicima kojima Ministarstvo uprave nije omogućilo pristupanje i polaganje stručnog ispita, a takvih je, prema saznanjima Udruge gradova, popriličan broj.

U daljnjoj je raspravi pojašnjeno da se dan 30. lipnja 2015. godine neće smatrati danom prestanka službe po sili zakona, već danom do kojega su lokalne jedinice dužne Ministarstvu uprave dostaviti precizna i točna izvješća o broju službenika, dokumentaciji te razlozima uslijed kojih državni stručni ispit nije položen u zakonskom roku. Time se zapravo ublažilo stajalište, a i tumačenja!, da je zaključno s danom 30. lipnja potrebno Ministarstvu uprave dostaviti rješenje o prestanku službe i dokaz o dostavi rješenja službeniku.

Za razliku od nekolicine članova Odbora koji su predlagali unisono, jedinstveno i dosljedno rješavanje nastale situacije, ministar Bauk mišljenja je da je svaki pojedini slučaj potrebno pojedinačno i pomno rješavati te nesporno utvrditi je li odgovornost zbog nepolaganja stručnog ispita na pročelniku ili na samom službeniku. Rečeno je donekle i na prvi pogled logično, no postavlja se pitanje utvrđivanja odgovornosti, primjerice, pročelnika koji je danas u zasluženoj mirovini? Jednako se tako postavilo i pitanje retroaktivne primjene odredaba, eventualnog povrata novčanih primitaka službenika tijekom niza godina, a bez valjane? pravne osnove te dalje, i pitanje valjanosti akata koje je takav službenik, odnosno pročelnik u svome radu izrađivao, odnosno donosio!?

Premda su se stajališta u bitnome približila te premda je najavljeno posve benevolentno pa i tolerantnije postupanje prema službenicima kojima tek malo vremena preostalo do (ne)zaslužene mirovine, na konkretna pitanja i „pojedinačne predmete“ nije bilo ni moguće dobiti posve decidirane odgovore, što je i razumljivo.

Za kraj, spomenuti je i posve drugačije i znatno „oštrije“ stajalište od onoga što je u dopisu Upravne inspekcije od 28. svibnja izrazilo Ministarstvo uprave, prema kojem je služba svim službenicima koji nemaju položen državni stručni ispit u zakonskom roku već prestala i to po sili zakona te da službenici trebaju vratiti sve plaće koje su neosnovano primili. Srećom, takvom se stajalištu nisu priklonili ni članovi Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, a ni ministar Bauk.

Dodatno, na Odboru je postavljeno i pitanje kada možemo i možemo li uopće očekivati donošenje zakona koji bi konačno, barem 2015. godine, uredio prava lokalnih izabranih dužnosnika što se izbjegava učiniti od 1993.? Odgovoreno je da se o donošenju posebnog zakona ne razmišlja te da će uskoro Ministarstvo i dodatno pojasniti da lokalni izabrani dužnosnici zapravo i nemaju (dodatnih?) prava, od dodatka za magisterij znanosti do dara za djecu. Najavljeno je da će sve lokalne jedinice imati obavezu usklađivanja statuta i drugih općih akata sa stajalištem Ministarstva zaključno s 30. rujna te da potez Ministarstva možemo očekivati vrlo skoro. Ostaje nam da vidimo za koju će se pravnu osnovu odlučiti Ministarstvo uprave u kreiranju toga „pojašnjenja“.

 

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija