Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

15. listopad. 2021.

Potrebna su dodatna pojašnjenja i argumenti – poruka je EK na dostavljene programske dokumente!

Početkom listopada Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) održalo je informativni sastanak Radnih skupina za programiranje na kojem je članove izvijestilo o održanim sastancima s Europskom komisijom (EK) od 13.-17. rujna 2021., na temu dorade prvih nacrta programskih dokumenata: Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK), Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP), te Sporazuma o partnerstvu (SoP) u okviru svih ciljeva politike. Sudionicima su predstavljeni opći i specifični komentari koje je EK uputila tijekom neformalnih konzultacija na spomenute programske dokumente.

Ukratko, prema mišljenju EK-a, kod SoP-a je potrebno detaljnije obrazložiti intervencijsku logiku, fokusirati se na manji broj prioriteta te definirati komplementarnost među programima, uključujući i Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Istaknuto je da RH  mora detaljnije obrazložiti na koji će način doprinijeti ciljevima „Europskog zelenog plana“ imajući u vidu sektore en erg etike, zaštite okoliša i klimatskih promjena

Za dostavljeni nacrt PKK-a također je istaknuta potreba za boljom argumentacijom intervencijske logike. Također, navedeno je da ulaganja u javnu rasvjetu nisu prioritet EU u budućem programskog razdoblju te je za to potrebno osigurati izvore financiranja izvan Kohezijske politike. S obzirom na to da je u razdoblju 2021.-2027. stavljen naglasak na željeznički i održivi gradski promet, odabrane aktivnosti morale bi pridonijeti boljoj ravnoteži između željezničkog, cestovnog i gradskog prometa s bolje obrazloženim ulaganjima u uklanjanje uskih grla, s obzirom na dodanu EU vrijednost. Predložena ulaganja u logističke centre prihvatljiva su za financiranje ali samo u formi izgradnje intermodalnih platformi za prijevoz. Potrebno je detaljnije obrazložiti kako postići bolji, zeleniji i održiviji međuotočni promet i promet između otoka i kopna. Nužno je dodatno prioritizirati aktivnosti iz sektora upravljanja vodama i gospodarenja otpadom. Kod posebnog cilja za razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo, potreban je veći fokus na vještine, umjesto na infrastrukturu.

S druge strane, i nacrt ITP-a dobio je slične komentare u pogledu intervencijske logike pri čemu je istaknuto da je potrebno bolje obrazložiti strukturu ITP-a uz objašnjenje zašto je RH potreban takav program za integrirana teritorijalna ulaganja, pri čemu treba pojasniti svaki od teritorijalnih pristupa (gradovi, otoci, potpomognuta područja, itd..). Nužno je nastaviti s prioritizacijom predloženih ulagačkih aktivnosti te jasnije istaknuti komplementarnosti i razlike PKK-a i ITP-a te uključiti Fond pravedne tranzicije. Uz to valja pojasniti koordinaciju i način provođenja sličnih operacija u cilju politike 5 i u drugim ciljevima politike te pojasniti zašto su određene aktivnosti navedene u okviru ITP-a.

Za detaljniji uvid u komentare po posebnim ciljevima, možete preuzeti tablicu koju smo izradili.

U nastavku radnog sastanka članovima je predstavljen zakonodavni paket Kohezijske politike za financijsko razdoblje 2021.-2027. Ukupna omotnica Kohezijskog paketa za financijsko razdoblje 2021.-2027. iznosi nešto više od 377 milijarde eura, dok će  RH u okviru Kohezijske politike na raspolaganju imati 8,97 milijardi eura (VFO i NGEU) u cijenama iz 2018. godine, odnosno 9,2 milijarde eura u tekućim cijenama.

Nadalje, sudionici su informirani o statusu izrade Prijedloga zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj. Zakonom će se uspostaviti institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja, od financijskog razdoblja 2021.-2027. te odrediti provedbu aktivnosti jačanja kapaciteta institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije te korisnika, partnera i suradnika na projektima financiranima iz EU fondova. Hrvatski sabor je 2. lipnja 2021. donio Zaključak kojim se prihvaća Prijedlog zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj. Sukladno Planu zakonodavnih aktivnosti, drugo čitanje se očekuje tijekom druge polovice 2021., kao i stupanje samog Zakona na snagu.

U sklopu programskog procesa potpisan je Ugovor o uslugama izrade strateške studije za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš za OPKK 2021. -2027. i ITP 2021. – 2027. Strateška procjena utjecaja na okoliš je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa, te se treba provesti tijekom same pripreme programa i mora biti dovršena prije njihovih usvajanja i podnošenja Europskoj komisiji.

U narednom periodu očekuje se daljnji rad s nositeljima na unaprjeđenju elemenata programskih dokumenata, kao i nastavak konzultacija s EK, a u cilju poboljšavanja kvalitete sadržaja programskih dokumenata za programsko razdoblje 2021.-2027., uz daljnji nastavak bliske suradnje sa svim dionicima. U procesu finalizacije programskih dokumenata predviđeno je savjetovanje s javnošću koje će se održati putem on-line portala e-Savjetovanje a koje će biti otvoreno za cjelokupnu zainteresiranu javnost.

Nastavit će se s informiranjem predstavnika radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. o elementima programskih dokumenata kako bi imali informacije i prije postupka e-Savjetovanja. U konačnici će uslijediti finalizacija i slanje programskih dokumenata na usvajanje.

Dosadašnji nacrti programskih dokumenta objavljeni na web stranici www.strukturnifondovi.hr, osim Programa Učinkoviti ljudski potencijali, koji je u kasnijem periodu išao prema EK, te će biti objavljen naknadno.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija