Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

07. svibanj. 2009.

Predstavljeni prvi rezultati projekta LOTUS 2009

Na konferenciji za novinare održanoj 7. svibnja 2009. u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu, predstavljeni su prvi nalazi istraživanja “Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava – LOTUS“ koje je tijekom ožujka i travnja 2009. proveo GONG, u suradnji s Udrugom gradova RH, te uz financijsku potporu Europske komisije.

Istraživanje su predstavili Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta i Nives Miošić-Lisjak iz MAP Savjetovanja, dok su Sandra Pernar iz GONG-a, Dario Runtić iz Udruge gradova RH te članovi Vijeća GONG-a prof. Zdravko Petak i prof. Nenad Zakošek s Fakulteta političkih znanosti komentirali značaj rezultata za razvitak lokalne demokracije u Hrvatskoj.

Ovo je prvo takvo sustavno istraživanje u Republici Hrvatskoj, kojim je obuhvaćeno svih 556 jedinica lokalne samouprave (dalje JLS) – 127 gradova i 429 općina, s ciljem analize stanja i izrade preporuka za povećanje transparentnosti u radu jedinica lokalne samouprave, unaprjeđenja njihove suradnje s civilnim društvom te uvida u funkcioniranje mjesne samouprave.

Transparentnost rada jedinica lokalne samouprave u ovom istraživanju shvaćena je kao otvorenost lokalnih tijela vlasti prema građanima i interesnim skupinama te je stoga istraživano 5 dimenzija transparentnosti lokalne samouprave, a svaka je analizirana preko ukupno 41 indikatora:
– javnost sjednica vijeća/skupštine (primjer indikatora: Dnevni red je dostupan uoči sjednice);
– javnost odluka jedinica lokalne samouprave (primjer indikatora: GUP dostupan na internetu);
– suradnja s civilnim društvom (primjer indikatora: donacije se dijele putem natječaja);
– poštivanje Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje ZPPI) (primjer indikatora: JLS ima službenika za informiranje);
– ustroj mjesne samouprave (primjer indikatora: konstituirani mjesni odbori).
U istraživanju je korišteno više izvora informacija – od interneta, preko prikupljanja statuta i poslovnika vijeća, do upitnika i telefonskih poziva. U svrhu veće preciznosti statističke analize, preliminarni nalazi istraživanja temelje se na podacima za 526 (95%) svih JLS, za koje je bila dostupna nužna količina podataka, prikupljenih upitnikom te analizom statuta ili poslovnika vijeća.

Glavni nalazi istraživanja:

Sveukupno gledano, rezultati razine transparentnosti jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj su vrlo loši. S obzirom na razinu ostvarenosti mogućih bodova u svih pet dimenzija transparentnosti, svega 16% gradova i općina možemo proglasiti transparentnima – 65 gradova i 27 općina koji su ostvarili više od 50% mogućih bodova. Među njima je samo 6 koji imaju više od 75% bodova. Nedostatno ili izrazito netransparentnima pokazalo se ostalih 434 grada i općine.

Najbolji pojedinačni rezultat je ostvario grad Rijeka s 8,8 od mogućih 10 bodova, a ostali gradovi i općine koji se nalaze u skupini s 10 najboljih rezultata su i Čakovec, Karlovac, Osijek, Crikvenica, Zagreb, Sisak, Opatija,Požega, Virovitica, Pula, Ozalj, Nedelišće i Dugo Selo. Među najboljima je i općina Viškovo, koja s oko 9.000 stanovnika i proračunom od oko 57 milijuna kuna i rezultatom 7,5 pokazuje da veličina i proračun nisu presudni za transparentnost rada i otvorenost spram građana.

Najlošijih 10 rezultata u istraživanju ostvarilo je 23 općine i 2 grada (Trilj i Nin) od kojih se čak 15 nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Niti jedan bod u istraživanju, stoga što nisu odgovorili na upitnik, niti omogućili uvid u statute i poslovnike nisu ostvarili općine Drenje, Lećevica, Povljana, Pojezerje, Proložac i Sućuraj.

Promatramo li rezultate prema dimenzijama, JLS su u prosjeku najbolje rezultate ostvarile u kategoriji ustroja mjesne samouprave (65% mogućih bodova), a zatim u javnosti sjednica vijeća (44% mogućih bodova). Zabrinjavajuće niski rezultati ostvareni su u dimenzijama javnost odluka JLS (32% mogućih bodova), suradnja s civilnim društvom (29% mogućih bodova) te napose primjena Zakona o pravu na pristup informacijama (25% mogućih bodova).

Slijedi nekoliko zanimljivosti iz istraživanja:
· skoro 50% JLS nikako ne informira građane radu vijeća niti o odlukama izvršne vlasti
· 31% nema nikakvu suradnju s udrugama, a samo 38% je tijekom 2008. provelo natječaj za udruge
· 21% JLS ne omogućava pravo na pristup informacijama – imaju 0 od mogućih 5 bodova u dimenziji ZPPI
· u 183 grada i općine nisu nas znali prespojiti na službenika za informiranje niti nam dati kontakt podatke osobe zadužene za upite građana
· iako u 99% slučajeva Statuti propisuju ustroj mjesne samouprave, oko 30% JLS nije u zadnje 4 godine provelo izbore za mjesnu samoupravu
· samo četvrtina JLS ima definirano vrijeme kada (grado)načelnik prima građane
· 75% JLS ima službenu Internet stranicu, ali ih mahom koriste u svrhu turističke promidžbe, umjesto informiranja građana
· samo 37 gradova i općina na internetu ima kontakt podatke službenika za informiranje, a samo 33 objavljen katalog informacija
· morali smo poslati 115 pismenih zahtjeva za pristup informacijama, iako nam Zakon omogućava i usmeni upit – 24 su ostala neodgovorena za što bi se u državni proračun trebalo sliti najmanje 600.000 kn, ako nadležni odluče naplatiti minimalne kazne
· u 355 gradova i općina nije formiran Savjet mladih iako je zakonski rok istekao u rujnu 2007. godine
· dostava materijala vijećnicima prije sjednice definirana u najvećem broju slučajeva (99%), ali je prijedlog dnevnog reda uoči sjednice dostupan u samo 10% slučajeva

Pogledajte LOTUS 2009 – izvjestaj, grafički pregled lotus 2009 po zupanijama kao i detaljne rezultate za svaki grad/općinu.

lotus 2009 cijela RH

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija