Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

11. svibanj. 2022.

Preporuka Ministarstva poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede Preporuku je dostavilo Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidentiranjem uporabe zemljišta u ARKOD sustav prema odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.

S obzirom da je člankom 8. stavkom 2. Pravilnika propisano da su dokazi o vlasništvu ili posjedu: izvadak iz zemljišnih knjiga, izvadak iz katastra, ovjereni ugovori o zakupu, dugogodišnjem zakupu, davanju na korištenje izravnom pogodbom, privremenom korištenju, prodaji, koncesiji ili plodouživanju, služnosti šumskog zemljišta ili darovanju, pravomoćna sudska odluka, drugo pravomoćno rješenje nadležnog tijela i drugo, Preporukom se daju smjernice Agenciji za plaćanja o tome što se može u smislu izričaja “i drugo” smatrati dokazom na temelju kojeg se može evidentirati uporaba zemljišta u ARKOD.

Jedinice lokalne samouprave poljoprivrednicima mogu izdati potvrde navedene pod točkama 1., 2. i 5. Preporuke. Popis svih izdanih potvrda jedince su dužne objavljivati i redovito ažurirati na svojoj web stranici kao i na oglasnoj ploči te o istom bez odgode, izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede (Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb) s pozivom na broj predmeta KLASA: 023-03/22-01/8.

Ukoliko neka pravna ili fizička osoba obavijesti jedinicu da osporava izdanu potvrdu, jedinica je o istome bez odgode, dužna obavijestiti Agenciju za plaćanja i Ministarstvo poljoprivrede uz dostavu zaprimljene obavijesti. Potvrde koje su navedene u ovoj Preporuci izdaju se na rok od jedne godine od dana izdavanja.

PREPORUKA ZA RAD AGENCIJI ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI. 6.5.2022_

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija