Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

16. ožujak. 2016.

Saborski Odbor za lokalnu samoupravu podržao amandman na Državni proračun

Udruga gradova uputila je prijedlog amandmana na Državni proračun za 2016. godinu saborskom Odboru za lokalnu samoupravu kojim se traži dodjela izravnih potpora gradovima kojima su prihodi proračuna značajno umanjeni poreznom reformom.

Analizom izvještaja o naplati i raspodjeli prihoda od poreza na dohodak te pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i poreza na promet nekretninama koji su korišteni kao kompenzacijske mjere za nadoknadu gubitka prihoda lokalne države zbog porezne reforme utvrđeno je da su u 2015. godini gradovi i općine izgubili 1.1 milijardu kuna prihoda, županije 254 milijuna kuna, a negativnih učinaka na Državni proračun nije bilo ili su zanemarivi.

Zbog istodobne primjene indeksa razvijenosti u sustavu raspodjele poreza na dohodak i prava na ostvarivanje potpora iz Državnog proračuna pojedine jedinice su samo u 2015. godini ostvarile gubitke prihoda proračuna koji premašuju 23% prihoda poslovanja tih jedinica iz 2014. godine. Za ilustraciju, gubitak prihoda Državnog proračuna u visini 23% prihoda poslovanja iznosio bi 28,3 milijardi kuna.

U spomenutim jedinicama gubici prihoda višestruko premašuju rashode za sve zaposlene dužnosnike i službenike u tijelima lokalnih jedinica i korisnika proračuna te otpuštanjem svih zaposlenih u gradskoj upravi, vrtićima, knjižnicama, muzejima, vatrogasnim postrojbama itd. ne bi bilo moguće amortizirati niti polovicu gubitka prihoda. Gubitak općih prihoda takvih jedinica izravno utječe na njihovu sposobnost za pripremu projekata (projektna dokumentacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) za sufinanciranje iz fondova EU i posljedično smanjuje njihovu sposobnost za otplate kredita kojima bi se financirala provedba EU projekata.

U 2016. godini zbog neadekvatne izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 100/15) i posljedično neadekvatne raspodjele potpora u prijedlogu Državnog proračuna za 2016. godinu, navedenim lokalnim jedinicama u cijelosti su ukinute potpore što će prouzročiti dodatne gubitke prihoda (koji u bitnom premašuju iznos prihoda koji će te jedinice ostvariti iz uvećanog udjela u porezu na dohodak). Projicirani gubitak prihoda takvih jedinica u 2016. godini iznosit će i više od 40% prihoda poslovanja iz 2014. godine. U opisanim uvjetima smatramo da bi takve jedinice mogle značajno obustaviti investicije u temeljnu infrastrukturu, provedbu društvenih i socijalnih programa te provoditi samo osnovne i najnužnije lokalne funkcije kako ne bi postali generator nelikvidnosti lokalnog gospodarstva.

Analizom sustava raspodjele poreza na dohodak utvrdili smo da isti ne postiže cilj izravnanja fiskalnog kapaciteta lokalnih jedinica koji je preduvjet za ravnomjerni regionalni razvoj, a isto potvrđuje i kompleksan sustav dodjele potpora iz Državnog proračuna koji prema opisanom ne omogućuje niti redovno poslovanje određenih jedinica. Iz svega navedenog predlažemo da se postojeći problem riješi u dva koraka – kratkoročno dodjelom nužnih potpora prekomjerno oštećenim lokalnim jedinicama i dugoročno prepuštanjem poreza na dohodak lokalnim jedinicama uz uvođenje sustava fiskalnog poravnanja.

Kratkoročna dodjela potpora lokalnim jedinicama

Izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 147/14) predviđeno je da se 1,5% prikupljenog poreza na dohodak namjenski uplaćuje u Državni proračun Republike Hrvatske na ime udjela pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači.

U 2015. godini s ovog osnova u Državni proračun uplaćeno je 147.504.559,23 kuna, a ta sredstva nisu raspoređena na jedinice lokalne samouprave niti pravne osobe u njihovom vlasništvu ili ustanovama čiji su lokalne jedinice osnivači. Obzirom da su ta sredstva prikupljena s konkretnom namjenom, a nisu utrošena na zakonom propisanu namjenu, opravdano bi bilo očekivati da se ta sredstva uz adekvatnu normu u Zakonu o izvršavanju državnog proračuna u 2016. godini iskoriste za kratkoročno olakšanje financijske situacije lokalnih jedinica.

Amandmanom se traži prenamjena 150 milijuna kuna namjenski uplaćenih u Državni proračun u 2015. godini za sufinanciranje ESIF projekata, a koji nisu utrošeni za propisanu namjenu.  Predloženim amandmanom ne mijenja se ukupni iznos sredstava planiran u Prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Udruga gradova predložila je i amandman na Prijedlog zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2016. godinu kojim se uređuje provedba amandmana na Prijedlog Državnog proračuna za 2016. godinu.

Saborski Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zaprimo je amandman Udruge Gradova na Prijedlog državnog proračuna za 2016. godinu kojim se osiguravaju sredstva za naknadu prekomjernog gubitka prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon primjene Zakona o izmjeni i dopuni zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su u raspravi članovi Odbora podržali.

Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu jednoglasno je donio sljedeće

ZAKLJUČKE
1. Traži se od  nadležnih ministarstva , odnosno Vlade Republike Hrvatske da hitno pripremi i u saborsku proceduru uputi izmjene Zakona o porezu na dohodak,   Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  te Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
2. Traži se promjena i nova metodologija indeksa razvijenosti.
3. Traži se prenos ovlasti jedinicama lokalne samouprave nad upravljanjem imovinom koju je potrebno staviti u funkciju, kao generator gospodarskog razvitka.
4. Traži se od  Vlade Republike Hrvatske da uz suradnju s Udrugom gradova zbog tehničkih nedostataka  doradi i razmotri  amandman Udruge gradova na Prijedlog državnog proračuna za 2016. godinu, te isti podnese.

Više informacija i zapisnik Odbora dostupni su ovdje.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija