Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

16. svibanj. 2019.

Sastanak i uvjeravanje na relaciji MZOE – Udruga gradova – pročitajte detaljnije

Objavljujemo rezime sa sastanka održanog u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dana 14. svibnja 2019. na temu odluka o načinu pružanja javne usluge. Riječ je o neguslasicama, nedosljednosti te, konačno, o problemu koji pogađa veći broj broj gradova.

Rezime sastanka održanog u MZOE 14.5.2019. na temu problema s odlukama većeg broja JLS:

Prisutni sa strane MZOE: Anamarija Matak, Mile Horvat, Sanja Radović, Ivan Golub, Ivana Palinić Galović.
Prisutni sa strane Udruge gradova: Davor Vić (Unikom, Osijek), Novica Ljubičić (Zeleni grad, Šibenik), Ivan Jurešić (Ponikve, Krk), Sonja Polonijo (Eko-Murvica, Crikvenica).

Većina JLS donijela je Odluke kojima definira način obračuna OMJU (fiksni dio računa za odvoz otpada) za pojedine korisnike tako da korisnici s manjim potencijalom proizvodnje otpada plate manji OMJU od onih s većim potencijalom (pojednostavljeno: npr. građani koji ne iznajmljuju turističke krevete / apartmane, iznajmljivači, privreda – različite djelatnosti).
Također, neki su u Odlukama predvidjeli popuste na OMJU ovisno o tome da li korisnici kompostiraju (pa komunalno društvo za njih ne mora preuzeti i kompostirati biootpad, odnosno ima manje troškove OMJU po toj osnovi), ili za gospodarstvo koje svoj proizvodni otpad predaje i plaća nekome drugome.

Na taj način JLS su nastojale dodatno primijeniti načelo “onečišćivač plaća” kako ga primjenjuju i u EU. Grupacija održavanja čistoće pri HGK i Udruga gradova bile su uključene u razgovore s tadašnjim predstavnicima Ministarstva o elementima Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. Stav koji je MZOE tada prihvaćalo bio je taj da jedinicama lokalne samouprave treba dozvoliti da prepoznate probleme na terenu rješavaju sukladno lokalnim specifičnostima, kako bi se povećala količina odvojeno sakupljenog otpada i izbjegli problemi s komunalnim neredom. Cijena javne usluge sastojala bi se od fiksnog dijela (OMJU) kojeg solidarno snose svi korisnici neovisno o predanoj količini otpada i varijabilnog dijela kojega svaki korisnik javne usluge plaća sukladno predanoj količini miješanog komunalnog otpada. S vremenom bi fiksni dio trebao postajati sve manji, a varijabilni sve veći, što bi se postiglo jačanjem funkcije komunalnog redarstva i edukacijom korisnika javne usluge (razvoj ekološke svijesti).

Na tragu naprijed navedenog, JLS su donijele Odluke o načinu pružanja javne usluge, te su doneseni i cjenici. Jedan od cjenika, onaj zadarske “Čistoće”, predstavljen je i na sjednici Grupacije u Trakošćanu. Mada sadrži 17 kategorija korisnika, prisutni predstavnici Ministarstva su ga tom prilikom istaknuli kao pozitivan primjer.

Cjenici javne usluge predstavljaju osobnu odgovornost gradonačelnika, za kojeg Zakon o održivom gospodarenju otpadom (izmjene u NN 19/2019.) u čl. 168. i 169. predviđa kazne u iznosu od 30.000 – 100.000 kuna.
Stav MZOE danas je da svi korisnici, bez obzira o kome se radi, na području obavljanja javne usluge moraju plaćati jednaki OMJU i da Uredbom nije predviđeno razvrstavanje korisnika u različite kategorije.

Također, stav MZOE je da u varijabilnu stavku računa (ovisna o količini preuzetog otpada) treba uključiti još neke troškove poslovanja jer udio varijabilnog dijela u ukupnom računu mora biti veći. Ovakav stav o OMJU predstavlja jedinstveni slučaj u EU, tj. primjena načela “onečišćivač plaća” na način da svi plaćaju jednako pri tome uopće ne uvažavajući načelo razmjernosti opterećenja korisnika. Upozorili smo predstavnike MZOE da se može očekivati veliko nezadovoljstvo malih korisnika koji smatraju da je iznos koji trebaju platiti nesrazmjeran opterećenju sustava, odnosno kojima bi primjenom mišljenja MZOE cijena višestruko narasla. Vezano za raspored troškova (OMJU ili varijabila), načelo ekonomski održivog poslovanja (koje ZOGO postavlja u odgovornost gradonačelnika) podrazumijeva da se fiksni troškovi poslovanja nadoknađuju iz OMJU, a varijabilni troškovi iz varijabilnih prihoda. MZOE ne prihvaća argument da je (sukladno ekonomskoj klasifikaciji troškova) jedini trošak ovisan o količini upravo zbrinjavanje otpada, a svi ostali su troškovi funkcioniranja i pripravnosti sustava koji nemaju direktne veze sa količinom otpada.

Trošak zbrinjavanja u uvjetima vlastitog odlagališta vrlo je mali, a značajno raste kada JLS svoj otpad vozi na tuđe odlagalište ili na obradu u Centar za gospodarenje otpadom (Marišćina i Kaštijun). Landfill tax tj. taksa na deponiranje u Hrvatskoj nije uvedena. Ovu taksu preporučuje EU da bi se izjednačili troškovi odlaganja i obrade, a istovremeno i prikupio novac koji bi se vratio u sustav kroz ulaganje u projekte održivoga gospodarenja otpadom. Njenim uvođenjem značajno bi porastao udio varijabile u ukupnom računu za javnu uslugu.
Ministarstvu su, na njihov zahtjev, prethodno dostavljeni podaci o broju korisnika javne usluge i troškovima po vrstama na godišnjem nivou iz nekoliko komunalnih društava s obale i iz kontinentalne Hrvatske. Za slijedeći tjedan dogovoren je sastanak predstavnika MZOE i Grupacije na kojem bi se zajednički analizirali troškovi i ustanovilo što bi bilo prihvatljivo za nadoknadu kroz fiksni, a što kroz varijabilni dio cijene.

S obzirom na način obračuna poticajne naknade propisan Uredbom koji “kažnjava” one JLS koje su već postigle značajne uspjehe u odvojenom sakupljanju otpada, na sastanku su predstavnici Grupacije predložili algoritam koji uzima u obzir i uspjehe u odvojenom sakupljanju i rast ukupne količine otpada u sredinama koje se razvijaju na način da bi uspješne JLS platile daleko manje ili ništa, a manje uspješni bi bili motivirani na razvoj sustava odvojenog sakupljanja.

Rezime izradila stalna konzultantica Udruge gradova i savjetnica u tvrtki Eko-Murvica d.o.o., gđa Sonja Polonijo.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija