Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

17. rujan. 2023.

Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij “Priprema i provedba EU projekata” – objavljen Natječaj

Objavljen je Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij “Priprema i provedba EU projekata” u akademskoj godini 2023./2024. – VIII. generacija, za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte. Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu, a studij izvode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.

Rok za podnošenje prijava je 23. listopada 2023.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

Potrebno je ispuniti i poslati Obrazac za prijavu (kojeg možete preuzeti ovdje) na kpizeta@pravo.hr.

O STUDIJU

Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu, a studij izvode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.

Cilj studija je pružanjem konkurentnih i primjenjivih znanja i vještina obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima Europske unije, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, a radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u Hrvatskoj.

Kome je namijenjen studij? Na studiju će se obrazovati i osposobljavati zaposlenici iz gospodarstva, tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih poduzeća, organizacija civilnog društva, konzultanti te nezaposleni visoko obrazovani građani koji će pohađanjem ovog studija izgraditi svoje kompetencije te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.

KLJUČNI ELEMENTI INOVATIVNOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA

Konkretna i upotrebljiva primjena stečenih znanja i vještina
Izrada kvalitetne projektne prijave kao zadatka svakog polaznika studija
Interdisciplinarna struktura programa, s posebnim naglaskom na široj razvojnoj problematici i holističkom sagledavanju razvoja, tj. na integriranom pristupu koji istovremeno uvažava gospodarske, socijalne, kulturne, okolišne i druge čimbenike razvoja
Interaktivan rad, konzultativno-instruktivna nastava i kontinuirano mentorstvo svakog polaznika
Organizacija okruglih stolova, rasprava, tematskih nacionalnih i regionalnih konferencija
Studijsko putovanje u inozemstvo

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Znanje o institucijama EU i njihovom utjecaju na razvojne politike i financiranje razvoja
Razumijevanje važnosti novih razvojnih tema, značajnih za regionalni, lokalni, urbani i ruralni razvoj Hrvatske, usklađenih s ključnim strateškim razvojnim prioritetima Hrvatske i EU
Znanje i vještine pripreme i evaluacije projektne prijave
Vještine i sposobnosti za upravljanje projektima te njihova praktična primjena tijekom provedbe projekata; znanje i vještine izrade, provedbe i evaluacije strateškog razvojnog programa
Znanje kako koristiti kreativne metode u rješavanju problema lokalnog, urbanog i regionalnog razvoja te revitalizaciji gradova
Prepoznavanje pokretača uspjeha i uzroke neuspjeha kod kompleksnih projekata
Spoznaju o važnosti umreženosti i regionalne suradnje
Znanje na temelju učenja iz iskustva drugih s jasnim naglaskom na moguću primjenjivost projekata u našim okolnostima
Poslanje studija promiče se u skladu s načelom Daj mi znanje, dat ću ti imanje!

DODANA VRIJEDNOST STUDIJA

Holistički i integrirani pristup razvoju
Jačanje razvojnih znanosti u Hrvatskoj, stjecanje kompetencija iz novih područja značajnih za razvoj Hrvatske, jačanje reformskih potencijala.

Utjecaj na razvoj kroz difuziju, institucionalizaciju formalnih i neformalnih pravila, na proceduru, paradigme, stilove, zajedničke vrijednosti i načina na koji se stvari rade, suradnjom i umrežavanjem relevantnih dionika množi se socijalni kapital, aktivan prostor za dijalog, doprinos novom tipu vladavine te kognitivna europeizacija.

Regionalna i prekogranična dimenzija studija
Ovo je akademsko poduzetništvo usmjereno na jačanje suradnje i prijenos znanja u zemljama regije.

Vrednovanje vlastitih postignuća
Obavljat će se i na temelju dobivenih sredstava za projekte izrađene kao završne radove polaznika studija.

Inovativan način održavanja nastave
Temeljit će se na iskustvenom učenju i simulacijama te timskom radu polaznika i predavača/mentora, kao i između samih polaznika. Poticat će se polaznike na strateško razmišljanje, inovativnost, te učenje iz najbolje hrvatske i europske prakse u pripremi i provedbi razvojnih projekata, značajnih za pokretanje razvoja u Hrvatskoj. Također, radi jačanja iskustvenog učenja i operativnog osposobljavanja polaznika, kao i njihovog budućeg angažmana u praksi, poticat će ih se na povezivanje s ključnim akterima na regionalnoj i lokalnoj razini.

PREDAVAČI

– profesori i znanstvenici s četiri zagrebačka fakulteta i Instituta za razvoj i međunarodne odnose
– istaknuti stručnjaci iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te ključnih javnih agencija u RH
– stručnjaci iz regionalnih razvojnih agencija
– renomirani gostujući predavači iz inozemstva i Hrvatske iz tijela državne uprave, javnih agencija akademske zajednice, gospodarstva i financijskih institucija te iz organizacija civilnog društva

Nositelji predmeta imaju višegodišnje iskustvo predavača na nekoliko fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu, te konkretno iskustvo na pripremi i provedbi razvojnih projekata u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe, financiranih sredstvima pretpristupne pomoći EU i iz drugih međunarodnih izvora. Pored toga sudjelovali su u pripremi poslijediplomskih specijalističkih studija te na istima drže predavanja. Program se također oslanja na stečena znanja i iskustva predavača tijekom evaluacije EU programa CARDS, PHARE i IPA u Hrvatskoj u razdoblju 2004.-2011., kao i evaluacije održivosti i učinaka pretpristupnog programa IPA u razdoblju 2007.-2013. u 8 zemalja regije. Nositelji predmeta ujedno su istaknuti stručnjaci u Hrvatskoj i inozemstvu iz razvojnih područja koja pokrivaju, a koja se odnose na prepoznate nove razvojne teme na razini EU kao i u Hrvatskoj.

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija