Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

21. rujan. 2022.

Uputa Ministarstva za JLP(R)S za otklanjanje nedostataka u kodeksima ponašanja

Ministarstvo pravosuđa i uprave ima važnu obavijest/uputu za gradove koja se odnosi na kodekse ponašanja. Također, zamolili su da ispunite kratku anketu koja ima samo osam pitanja. Rok za ispunjavanje je 30. rujna.

Zakon o sprječavanju sukoba interesa u članku 4. propisuje obvezu predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donošenja kodeksa ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela. Kodeksi moraju sadržavati odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. Izrada Kodeksa ponašanja dio je šireg opsega mjera definiranih s ciljem jačanja odgovornosti i integriteta u obnašanju dužnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, navodi Ministarstvo.
U kodeksima koje su do sada zaprimili uočeni su “određeni ponavljajući nedostaci i nepravilnosti”, stoga koriste Uputom ukazati na određena sporna pitanja, kako bi postupak izrade kodeksa ponašanja, odnosno uklanjanja uočenih nepravilnosti bio uspješno proveden, a s ciljem osiguravanja pravilne primjene članka 4. ZSSI-a.

Uputa JLP(R)S za otklanjanje nedostataka u kodeksima ponašanja

Također, podsjećaju da su na mrežnim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave dostupne Smjernice za izradu Kodeksa ponašanja članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje preporučaju uzeti u obzir u procesu korigiranja nepravilnosti uočenih u do sada zaprimljenim kodeksima, odnosno njihovoj izradi kod onih jedinica koje su u procesu njihove izrade.

Smjernice

Ministarstvo moli da se, sukladno Uputi i Smjernicama, isprave nedostaci u kodeksima ponašanja kod onih jedinica koje utvrde da njihovi kodeksi ponašanja ne ispunjavaju obvezni sadržaj sukladno članku 4. ZSSI-a, a kako je to pobliže pojašnjeno u Uputi i Smjernicama. One jedinice čiji kodeksi ponašanja još nisu izrađeni ili su u procesu njihove izrade, mole da se kodekse ponašanja izradi sukladno Uputi i Smjernicama.

S ciljem praćenja ispunjavanja obveze iz članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba izradili su on-line anketu koju je potrebno ispuniti najkasnije do 30. rujna 2022. godine. Napominju da se radi o vrlo kratkoj anketi (8 kratkih pitanja) za koju je potrebno odvojiti svega nekoliko minuta vremena.
Anketa

Otvoreni natječaji

Svi natječaji

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija