Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Više informacija

Zatvori

21. siječanj. 2021.

Usklađivanje poslovnika gradskih vijeća

Nakon gradskih statuta, objavljujemo i ogledni primjerak poslovnika gradskog vijeća koji vam može pomoći pri usklađivanju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi iz prosinca 2020.

OBRAZLOŽENJE UZ OGLEDNI PRIMJERAK POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA

Završnom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/2020) (u daljnjem tekstu: ZIDZLP(R)S) propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ZIDZLP(R)S usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama ZIDZLP(R)S. ZIDZLP(R)S stupio je na snagu 24. prosinca 2020. godine. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (NN 144/20) koji je stupio na snagu 24.12.2020. godine usklađen je s promjenama u ZIDZLP(R)S u odnosu na broj zamjenika gradonačelnika koji se biraju.

U važećim poslovnicima predstavničkog tijela, potrebno je:

1. Izmijeniti odredbe poslovnika u kojima se uređuje odnos gradonačelnika i predstavničkog tijela u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima se smanjuje broj zamjenika gradonačelnika odnosno u onim jedinicama u kojima se bira samo gradonačelnik (jedinice lokalne samouprave koje imaju manje od 10.000 stanovnika). Člankom 19. ZIDZLP(R)S propisano je da u jedinicama lokalne samouprave u kojima se bira samo gradonačelnik, gradonačelnika zamjenjuje privremeni zamjenik kada nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugog razloga spriječenosti. Privremenog zamjenika na početku mandata imenuje gradonačelnik iz reda pripadnika nacionalnih manjina ili iz reda članova predstavničkih tijela.

2. Dopuniti poslovnik odredbama kojima će se urediti osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju na sjednici predstavničkog tijela koja se održava elektroničkim putem. Ove odredbe potrebno je prilagoditi tehničkim mogućnostima jedinice lokalne samouprave. Članak 11. ZIDZLP(R)S propisuje da se u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, sjednice predstavničkog tijela iznimno mogu održati elektroničkim pute, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.
Sjednice predstavničkog tijela mogle su se i do sada sazivati elektroničkim putem, ali se nisu mogle održavati elektroničkim putem. Iznimno, u vrijeme pandemije COVID- 19 sjednice predstavničkih tijela održavane su elektroničkim putem sukladno Uputi za postupanje Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ; 515-05-02-01/1-20-1 od 13.3.2020. i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Članak 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine82/15, 118/18 i 31/20) propisano je da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ogledni primjerak poslovnika izrađen je za grad koji ima više od 10.000 do 100.000 stanovnika, odnosno grad u kojem se bira gradonačelnik i njegov zamjenik.

Zašto biste se trebali registrirati na web stranicu Udruge gradova?

Ukoliko niste registrirani i prijavljeni na web stranicu Udruge gradova nećete imati pristup svim objavljenim vijestima, najavama događanja (konferencije, seminari, edukacije itd.), izdvojenim tekstovima natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave te recentnim medijskim objavama vezanim za lokalnu samoupravu.

Registrirati se mogu samo dužnosnici i službenici gradova koji su članovi Udruge gradova u RH.

Besplatno se registrirajte

Besplatno se registrirajte

Registrirani korisnici imaju pristup većini naših zaštićenih materijala (ovisno o njihovim ovlastima unutar Grada). Zanimaju li vas koje su druge prednosti registracije?

Česta pitanja

Registrirani korisnici imaju pristup novoj kategoriji "Pitanja i odgovori" gdje mogu postavljati nova pitanja i odgovarati na već postavljena pitanja. Postavljeno pitanje automatski će se i bez moderiranja prikazati u kategoriji Na svako pitanje mogu odgovarati svi registrirani korisnici.

Prijava Registracija